TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Prof. Dr. İbrahim Enver Altınlı ve Doktora Eğitimine Katkıları
Mehmet Namik Yalçin
PDF Olarak Görüntüle

Atamızın ileri görüşlülüğü ve eşsiz önderliğinde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 1930’lu yıllarda diktiği fidanlardan biri olan Prof. Dr. İbrahim Enver ALTINLI, bir ulu çınar olarak Türkiye Jeolojisinin tarihindeki yerini almış ve Atatürk’ün “Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz” arzusunun gerçekleştiğinin en güzel örneklerinden biridir. Prof. Altınlı; bir arı gibi çalışkanlığı ve tükenmez enerjisiyle sadece bal yapmamış, emsalleriyle karşılaştırıldığında çok sayıda oğul vermeyi de başarmış ender ve örnek alınması gereken hocalarımızın en önde gelenlerindendir.

 • Enver Altınlı

 • jeoloji eğitimi

 • jeoloji doktorası

 • (1) Yalçın, MN, 2015, 100. Yılın Hikâyesi-İstanbul Darülfünunu Arziyat Dar-ül Mesaisi’nden İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’ne (1915-2015). M. Namık Yalçın (Editör), İstanbul Üniversitesinde Jeoloji-Bir Asırlık Geçmiş. Gürsoy Grup Kültür Yayınları No:4, s.11-31.

 • (2) Yalçın MN, Koral, H., Öztürk, H., Tuğrul, A., Ustaömer, T., Emre, H., Keskin, M., 2017, İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji’nin 100. Yılı-Emeği Geçenler: 1915-2015. Bilfen Yayıncılık, Sertifika No. 21407. ISBN: 978-605- 178-375-8. 2017

 • (3) Yeryuvarı ve İnsan, 1978, Yerbilimlerinde Ustalar - Prof. Dr. İ. Enver Altınlı. Yeryuvarı ve İnsan, 3/3, 78-80.

 • (4) Erdem, NP, 1979, Hiçbir Güçlük Onu Amacından Döndürmezdi. Altınlı Simpozyumu. Türkiye Jeoloji Kurumu, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü. 6-7 Mart 1979, Ankara, s.3.

 • (5) Ketin, İ.,1979, Yorulmak Bilmeyen Bir Öğretim Üyesi. Altınlı Simpozyumu. Türkiye Jeoloji Kurumu, İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Fakültesi Jeoloji Bölümü. 6-7 Mart 1979, Ankara, s.4.

 • Düşünce Tarihinde Fosillerin Simgesel Anlamları
  Güldemin Darbaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Yerküre’nin kendini ve tarihini anlatmak için ürettiği en mucizevi şeylerden birisi de fosillerdir. Eskiden yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntıları olan bu nesneler, bugün sadece Yerküre’nin jeolojik geçmişini aydınlatan unsurlar değil, aynı zamanda Dünya’nın sosyolojik geçmişinin de önemli motiflerinden birini oluşturur. Fosiller, bir zamanların toplumsal yapısının oluşumunda, inanışlarında, geleneklerinde, hatta pek çok ritüelinde belirgin rol oynamıştır.Popüler kültürün de önemli figürlerinden biri olan fosillere ve onlarla ilişkili pek çok şeye, günümüzde hemen her yerde rastlamak mümkündür

 • düşünce tarihi

 • fosil

 • ammonit

 • kabuklular

 • (1) https://tr.aliexpress.com/item/32761778269.html

 • (2) https://tr.aliexpress.com/i/4000026230341.html

 • (3) https://tr.pinterest.compin/360921357618640938/.

 • (4)https://www.amazon.com.tr/Akdeniz-yast%C4%- B1k-Dekoratif-deniz-y%C4%B1ld%C4%B1z%C4%- B1-Conches/dp/B071JTSKQ6

 • (5) https://tr.wikipedia.org/wiki/Guylian

 • (6) https://www.primevideo.com/detail/The-Lost-World- Jurassic-Park/0LY0EMU2GY8LMITZ1I4G4BYP2N?_ encoding=UTF8&language=tr_TR

 • (7) https://maviveedebiyat.blogspot.com/2018/04/tepegoz- hikayesi-dede-korkut-hikayeleri.html

 • (8) https://tr.wikipedia.org/wiki/Tekboynuz#/media/Dosya: Maerten_de_Vos_-_Unicorn.jpg

 • (9) https://www.yurtgazetesi.com.tr/tarih/ejderha-benzeri- yaratik-bulundu-h144553.html

 • (10) https://tr.wikipedia.org/wiki/Mitoloji

 • (11) Tufan, T. 2019. Ejderhalar. Binlerce yıldır yaşayan efsanevi canlılar. Gazeteduvar.03.02.2019. https:// www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2019/02/03/ dunya-forum-ejderhalar-binlerce-yildir-yasayan-efsanevi- canlilar.

 • (12) Magaryan, P. 2019. Ejderha. Ateş Püsküren Yaratığın Kısa Tarihi. Arkeofili.20 Nisan 2019. https://arkeofili. com/ejderha-ates-puskuren-yaratigin-kisa-tarihi/

 • (13) https://tr.wikipedia.org/wiki/Mosasaurus)

 • (14) https://picclick.co.uk/Very-Rare-Pterosaur-FLYING-DINOSAUR- tooth-fossil-Pterosaurus-153670466561. html

 • (15) https://okuryazarim.com/cyclops/

 • (16) https://tr.wikipedia.org/wiki/Tepeg%C3%B6z

 • (17) https://tr.wikipedia.org/wiki/Kiklop#/media/Dosya:- Cyclops_P6110086.JPG

 • (18) https://issuu.com/zerdaliagaci-yy/docs/how_it_ works__nisan_2020_/s/10669514.

 • (19) https://tr.wikipedia.org/wiki/Tekboynuz#:~:text=Tekboynuz% 20(Unicorn)%2C%20mitolojik%20tek,getirece% C4%9Fine%20inan%C4%B1lan%20efsanevi%20 bir%20hayvan.

 • (20) https://www.arkeolojikhaber.com/haber-sibiryanin- dev-boynuzlu-gergedani-secicilik-kurbani-olabilir- 23865/

 • (21) Hayward, J. L. 1984. Fossil Proboscidians and Myths of Giant Men. Transactions of the Nebraska Academy of Sciences and Affiliated Societies. 235. https://digitalcommons. unl.edu/tnas/235.

 • (22) https://arkeofili.com/mamutlar-koruma-altina-alinan- ilk-nesli-tukenmis-hayvan-olabilir/

 • (23) https://arkeofili.com/sibiryada-13-000-yillik-oyulmus- mamut-disi-bulundu/

 • (24) Taylor, P. D. 2016. Fossil Folklor: Some myths, monster, swallows and butterflys. https://www.researchgate. net/publication/306373009.

 • (25) http://www.antiktarih.com/2018/08/17/giza-piramitleri- ve-buyuk-giza-sfenksi/

 • (26) İnan, N. 2009. Paleontoloji (Fosil Bilim). Seçkin Yayıncılık, 210 s.

 • (27) https://ar.pinterest.com/pin/10273905373347745/

 • (28) https://www.nhm.ac.uk/discover/snakestones-ammonites- myth-magic-science.html

 • (29) https://tr.wikipedia.org/wiki/Griffon

 • (30) https://tr.wikipedia.org/wiki/Protoceratops

 • (31) Mcnamara, K. J. 2016. Shepherds’ crowns, fairy loaves and thunderstones: the mythology of fossil echinoids in England. Downloaded from http://sp.lyellcollection. org/ at Pennsylvania State University.

 • (32) Taylor, P.D.2004. Fosiller. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 190, Başvuru kitaplığı 1564 s.

 • (33) http://museumcollections.hullcc.gov.uk/collections/ storydetail.php?irn=244&master=450

 • İz Fosiller ve Leonardo da Vinci
  Huriye Demircan
  PDF Olarak Görüntüle

  İz fosiller (trace fossils) yaşayan her türlü organizmanın, sediman ya da zemine  bıraktığı biyojenik yapılar olup, bulunduğu kayacın özelliğini yansıtırlar (Örneğin; çökelme ortamı, oksijen içeriği, besin içeriği vs.). Bir Rönesans dâhisi, Leonardo da Vinci1452’de İtalya’nın Floransa kentinin Vinci köyünde dünyaya geldi.

 • İz fosiller

 • Leonardo da Vinci

 • izbilimi

 • (1) Baucon, A. (2010). Leonardo da Vinci, The Founding Father of Ichnology, Palaios, 25 (6), 361-367.

 • (2)Vai, G.B., Cavazza, W. (2003). Four Centuries of the Word Geology, pp. 1–315. Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna. Minerva Edizioni; Bologna.

 • (3)Baucon, A. (2010). Da Vinci’s Paleodictyon: the fractal beauty of traces. Acta Geologica Polonica, 60 (1), 3–17.

 • Mikro Dünyanın Gizeminden Küresel İklim Değişimlerine
  Sena Akçer Ön
  PDF Olarak Görüntüle

  Mikro dünyanın etkileyici gizemini ilk defa,1996 yılında, henüz jeoloji eğitimine başlamadan önce, “Microcosmos, Çayırın Sakinleri” isimli belgesel filmle keşfettim diyebilirim. Çiçeklerin, böceklerin davranışlarını, ağırve yakın çekimle gözlemlenmiş en akılda kalansahnelerinden biri, herhalde Bruno Coulais’in bufilm için özel olarak bestelediği L’Amour des Escargots (Salyangoz Aşkı) müziği eşliğinde, “salyangozların aşk dansı” yaptığı sahne olmalıdır.

 • Mikro Dünya

 • Küresel İklim

 • microcosmos

 • oksijen

 • su

 • (1) https://twitter.com/singhyogesh9892/status/ 1068735997729562624/photo/1 (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (2). https://en.wikipedia.org/wiki/Glomar_Challenger (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (3). https://www.wikiwand.com/en/Oxygen_isotope_ratio_cycle (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (4). https://www.wikiwand.com/tr/Milankovic (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (5). https://alchetron.com/Cyanobacteria (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (6). https://biologydictionary.net/diatom (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (7).https://en.wikipedia.org/wiki/Emiliania_huxleyi#/media/ File:Emiliania_huxleyi_coccolithophore_(PLoS).png (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (8). https://www.nasa.gov/image-feature/turquoise-swirls-in-the-black-sea (son erişim tarihi: 15.04.2021)

 • (9). https://www.britannica.com/science/palynology (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (10). http://www.foraminifera.eu/single.php?-no=1004622&aktion=suche (son erişim tarihi:31.01.2021)

 • (11). https://www.protocols.io/view/scanning-electron-microscopy-imaging-for-opalines ug9etz6 (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (12). Çağatay, M. N., Görür, N., Algan, O., Eastoe, C.,Tchapalyga, A., Ongan, D., & Kuşcu, I. 2000. Late Glacial–Holocene palaeoceanography of the Sea of Marmara: timing of connections with the Mediterranean and the Black Seas. Marine Geology, 167(3-4), 191-206.

 • (13). Akçer‐Ön, S., Greaves, A. M., Manning, S. W., Ön, Z. B., Çağatay, M. N., Sakınç, M., Oflaz, A., Tunoğlu, C. & Salihoğlu, R. 2020. Redating the formation of Lake Bafa, western Turkey: Integrative geoarchaeological methods and new environmental and dating evidence. Geoarchaeology, 35(5), 659-677.

 • (14). https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/gea.21791 (son erişim tarihi: 31.01.2021)

 • (15). Russell, M. J., Ingham, J. K., Zedef, V., Maktav, D., Sunar, F., Hall, A. J., & Fallick, A. E. 1999. Search for signs of ancient life on Mars: expectations from hydromagnesite microbialites, Salda Lake, Turkey. Journal of the Geological Society, 156(5), 869-888.

 • (16). Balci, N., Gunes, Y., Kaiser, J., On, S. A., Eris, K., Garczynski, B., & Horgan, B.H. 2020. Biotic and Abiotic Imprints on Mg-Rich Stromatolites: Lessons from Lake Salda, SW Turkey.Geomicrobiology Journal, 37 (5), 401-425.

 • (17). Garczynski, B. J., Horgan, B., Kah, L. C., Balci, N., Gunes, Y., Williford, K. H., & Cloutis, E. A. 2020. Investigating the Origin of Carbonate Deposits in Jezero Crater: Mineralogy of a Fluviolacustrine Analog at Lake Salda, Turkey. In Lunar and Planetary Science Conference (No. 2326, p. 2128).

 • (18). Danladi, I. B., & Akçer-Ön, S. 2018. Solar forcing and climate variability during the past millennium as recorded in a high altitude lake: Lake Salda (SW Anatolia).Quaternary International, 486, 185-198.

 • Fosillerin Işığında İnsan Psikolojisini Anlamak: Evrimsel Psikoloji
  Derya Deniz Güldemin Darbaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Darwin, Beagle gemisiyle yolculuğa çıktığında, buradan elde ettiği bulguların yıllar içerisinde pek çok bilime ilham kaynağı olacağını hiç kuşkusuz bilmiyordu. Türlerin Kökeni kitabının son sayfalarında insan davranışlarını açıklamaya çalışan modeller arasında psikolojinin yer alacağını öngören satırlar yazmıştı aslında: “Gelecekte çok daha önemli araştırmalara açık alanlar görüyorum. Psikoloji, Bay Herbert Spencer’ın şimdiden attığı temelle, zihni güçlerin ve yeteneklerin ancak yavaş yavaş ve aşamalı olarak kazanılmış olmasının gerekliliğine, güvenle oturtulabilir."

 • Evrim

 • psikoloji

 • evrimsel psikoloji

 • Darwin

 • fosil

 • (1) https://evrimagaci.org/evrimsel-psikoloji-nedir-5191

 • (2) https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2013/12/01/ dmanisi-fosil-kesifleri-ve-erken-insanlarin-evrimsel- gecmisi/(son erişim tarihi: 31.03.2021)

 • (3) Ercan, K. (2019). Evrimsel Psikoloji Bağlamında Türk Masallarında İhanet Motifi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 • (4) Kenrick DT, Li NP, Butner J (2003).Dynamical Evolutionary Psychology: Individual Decision Rules and Emergent Social Norms, Psychological Review,- Vol.110(1):3-28.

 • (5) https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye- 41730305 (son erişim tarihi: 31.03.2021)

 • (6) Safran,D.J., Greenberg S.L.(1991) Emotion in Human Functioning: Theory and Therapeutic Implications, Eds. Safran,D.J.,Greenberg,S.L. Emotion,Psychotherapy and Change. New York-The Guilford Press,p.3-113.

 • (7) Plotnik, R. (2009). Psikolojiye Giriş. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

 • (8) Doksat,M.K.(2003) Evrimsel Perspektiften Depresyon ve Sitokinler, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,13:97-108.

 • (9) Marcaggi G and Guénolé F (2018) Freudarwin: Evolutionary Thinking as a Root of Psychoanalysis. Front. Psychol. 9:892. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00892

 • (10) Cozzolino, L. (2016). Terapi Neden İşe Yarar. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

 • (11) Buss, D.M. (2009). American Psychologist, 64: 140- 148.

 • (12) Bahçekapılı H.G.(2011). Evrimsel Psikolojinin Temel Kavramlarına Eleştirel Bir Bakış, Bilim ve Ütopya, 209:8-12.

 • (13) Machery,E. & Barett, H.C.(2006) Essay review: Debunking Adapting Minds. Philosophy of Science, 73, 232-246.

 • (14) Buss DM (1995) Psychological Inquiry, 6(1):1-30.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle