TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Tarih İçinde Zaman
Saliha Yazgaç
PDF Olarak Görüntüle

Zaman doğadaki diğer şeyler gibi algı yoluyla kavrayabildiğimiz nesnel bir gerçeklik değildir. Duyumsal olarak algılanamazlığı elbette ki onu yok kılmamıştır ama nasıl varolduğu ile zamana hayli tartışmalı bir çehre kazandırmıştır.

 • Döngüsel Zaman

 • Nesnel Bir Gerçeklik

 • Kaotik Aşaması

 • Zaman

 • Jeolojik Zaman Cetveli Doğuşu ve Gelişimi
  Ahmet Apaydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Bugün kullandığımız jeolojik zaman cetveli bir çok araştırıcının yüzyıllar süren çalışmaları sonucunda oluşturuldu ve kullanımda birlik ancak uzun yıllar sonra sağlanabildi. Kayaçlar ile oluşum zamanları arasındaki ilişkinin kurulmasında, NicolausSteno`nun (1638-1686) Süperpozisyon ve JamesHutton`ın (1726-1797) Tek düzenlilik ilkesinin payı büyüktü.

 • Jeolojik Zaman Cetvel

 • Tekdüzenlilik ilkesi

 • Stratigraflk İstifi

 • Doğabilimci

 • Albritton, C.C., 1980. The Abyss of Time. Changing Conceptions of the Earth`s Antiquity after the Sixteenth Century. Freeman, Cooper and Company, 251s.

 • Berry, W.B.N., 1987. Growth of a Prehistoric Time Scale. Blackwell, Oxford.

 • Dott, R.H ve Batten, R.L., 1971. Evolution of the Earth. McGraw-Hill, Inc. 649s.

 • Gould, S.J., 1987. Time`s Arrow Time`s Cycle. Myth and Metaphor in the Discovery of Geological Time, Harward Univ. Pres. 222s,

 • Doğayı Okumuş, Anlamış Gerçek Bir Yeniden doğuş Adamı Cesare Emiliani (1922-1995) ve Zaman
  Mehmet Ekmekçi
  PDF Olarak Görüntüle

  Cesare Emiliani gerçek anlamıyla bir Yeniden doğuş Bilim adamı`dır. Klasik dilleri ve tarihi çok iyi bilen, ilgi alanı çok geniş bir akademisyendi. O`nun derin okyanusların değişmeyen, kararlı ortamlar olmadığını keşfetmesiyle paleooşinografi bilimi doğmuş oluyordu.

 • Cesare Emiliani

 • Yenidendoğuş Bilim Adam

 • Paleooşinografi

 • The Scientific Companion

 • Emilianl, C,, 1992. Planet Earth: Cosmology, Geology, and the Evolution of Life and Environment, Cambridge Univ.

 • Jeokronoloji ve Mutlak Yaş Tayini
  Okan Zimitoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsanlığın geçmişini arama konusundaki azmi, onu kendi gezegeni üzerinde 4.5 milyar yıl geriye götürdü. Tüm evrende ne kadar geriye gidebileceği ise hala bir sır...

 • Jeokronoloji

 • Yaş Tayini

 • U-Th-Pb Yöntemi

 • Rb-Sr Yöntemi

 • Gunter Faure, 1997. Principles of Isotope Geology, John Wiley and Sons Inc

 • Bowring, S.A., 1998. Geochronology, Geotlmes, November, vol.43, No:l 1, sf. 36-40

 • Göreceli Yaş Tayini
  Ayhan Sol
  PDF Olarak Görüntüle

  Göreceli yaş tayini, jeolojinin genel bilime yaptığı en önemli katkılardan biri olan derin zaman anlayışının kaynağıdır. Gündelik yaşamda da kullanılan bir kaç basit ilke ve daha da önemlisi derin bir sezgi ile fizikçilerin bile yapamadığını 18 ve 19. yüzyıl yerbilimcileri başarmışlardır.

 • Yaş Tayini

 • Lav Akıntıları

 • Magmatik Sokulum Kayaç

 • Malta Beşiği

 • Kuvarterner Dönemi Yaşlandırma Yöntemleri
  Koray Abdullah Törk
  PDF Olarak Görüntüle

  Yaklaşık 4.5 milyar yıllık Dünya tarihinde daha dün denilebilecek kadar yakın bir zaman dilimidir Kuvaterner. İnsan ırkının ortaya çıktığı bu kısacık dönem, sadece jeolojik kayıtların değil tarihsel kayıtlarında yaşlandırılması açısından önemlidir.

 • Yaşlandırma Yöntemleri

 • Mağara Çökellerin

 • Speleothem

 • Uranyum Serisi

 • Gillieson, D., 1996. Caves: Processes, development and management, Blackwell Pub. Ltd., sf: 167-185.

 • Smart, P.L. ve Frances, P.D., 1991. Quaternary dating methods -a user`s guide, Univ. of Bristol, 233 s.

 • Parlak ve Renkli Bir Dünya : Süstaşları
  Çiğdem Lüle Whipp
  PDF Olarak Görüntüle

  Gemoloji, mineralojinin çok yeni bir alt disiplini olarak süstaşlarının incelenmesi, tanımlanması ve sınıflandırılması konusunda çalışır. Amaç, bir süstaşını gerek işlenmiş, gerek ham haliyle, üzerinde yıpratıcı ve zarar verici hiçbir test yapmadan en doğru şekilde tanımlamaktır. Taş kesimi (lapidary) ve mücevher yapımı(kuyumculuk), gemoloji ile çok yakından ilgili olmalarına rağmen birer gemoloji konusu değildirler.

 • Süstaşları

 • Gemoloji

 • Lapidary

 • Dayanıklılık

 • Gübelln, E. ve Koivula, J,, 1997. Photoatlas of Inclusions in Gemstones. Druckerei Winterthur dw AG, Winterthur, s. 265, Switzerland

 • Hall, C., 1995. Gemstones. Dorllng Klndersley Limited, s.155, London

 • King, M. A., 1860. Antique Gems. John Murray, Albemarble Street, London

 • Webster, R,, 1994. Gems `Their Sources, Descriptions and Identification`. Reed Educational and Professional Publishing Ltd, s.1026, Oxford

 • Tehlike! Burada Radyasyon Var
  Ece Gökpinar
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünyadaki radyoaktif atıklar büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunların bir an önce saklanması ve bunun için güvenli yolların bulunması gerekmektedir

 • Radyasyon

 • Radyoaktif Atıklar

 • Flowers Raporu

 • Curie

 • Deyley, M. J,, 1997. Nuclear PowerPromise or Peril? Minneapolis: Lerner Publications Company.

 • Galperin, A. L,, 1992. Nuclear Energy Nuclear Waste. Newyork, Philadelphia: Chelsea Publishers.

 • Malta Beşiği
  Jülide Yapmiş
  PDF Olarak Görüntüle

  İtalya`da yakalanan bir köpekbalığı, bir Prens ve bir doktorun karşılaşması tarihsel jeoloji için çok önemli bir adımın atılmasını sağladı.

 • Malta Beşiği

 • Doğanın Sporu

 • Steno`nun Diltaşları

 • Denizel Organizmalar

 • Albritton, C. C., 1980. The Abyss of Time. Changing Conceptions of the Earth`s Antiquity after the Sixteenth Century. Freeman, Cooper and Company, 251s

 • Katı İçinde Katı
  Jülide Yapmiş
  PDF Olarak Görüntüle

  Steno`nun doğayı gözlemleyerek ortaya attığı ilkeler jeoloji tarihinde yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. 

 • Fosilleşmiş Midye

 • Tuscan Dili

 • İstifler

 • Süperpozisyon ilkesi

 • Albritton, C.C., 1980. the Abyss of Time. Changing Conceptions of the Earth`s Antiquity after the Sixteenth Century. Freeman, Cooper and Company, 251s

 • Elmaslarda Renklenme
  Işik Kumbasar
  PDF Olarak Görüntüle

  Tarih boyunca çok az rastlanan renkli elmaslar, krallardan komutanlara kadar birçok kişinin ilgisini çekmiştir. Öyle ki, belli dönemlerde bu paha biçilmez taşlara sahip olmak, adeta bir güç simgesi olarak değerlendirilmiştir.

 • Elmas

 • Karbon Atomların

 • Flüoresans

 • Fosforesans

 • Yeşil Koridor
  K. Gökhan Türe
  PDF Olarak Görüntüle

  Akarsular yeryüzünün en değerli ve en kolay incinen hazinelerindendir. Özellikle son yıllarda yaşanan deneyimler göstermiştir ki, temiz tutmak ve korumak, kirletildikten sonra temizlemekten daha ucuz ve kolaydır.

 • Akarsu

 • Ekosistem

 • Kültürel Kaynak

 • Balıkçılık

 • Bates, M., 1960. The forest and the sea; Vintage Books, New York.

 • Bolling, D.M., 1994. How to save a river, A handbook for citizen action, River Network, Island press.

 • Izbırak, R,, 1990. Sular coğrafyası, MEB

 • Lavigne, P., 1994. Challenges In watershed actlvisim, Quarterly publication of River Network, 5(2).

 • Moen, C. ve Schoen, J„ 1994. Habitat monitoring. The volunteer monitor, Bi-annual newsletter, 2.

 • Saraçoğlu, H., 1990. Bitki örtüsü, akarsular ve göller. MEB yayınları, Öğretmen Kitapları dizisi, İstanbul

 • Usumi.S., 1995. `Nehirlerin temizlenmesi İçin 200 trilyon gerekiyor` Sabah Gazetesi, 21 Nisan 1995 baskısı.

 • Grafit mi, Elmas mı?
  Mehmet Akif Sarikaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Mineraller dünyasının iki ilginç üyesi grafit ve elmas, aynı kimyasal bileşime sahip olmalarına rağmen birbirlerine hiç mi hiç benzemezler. Adeta zıt karakterli ikiz kardeş gibidirler. Doğada nadir olarak bulunan elmas birçok özelliği nedeniyle baş tacı edilirken, grafite sıradan bir endüstriyel hammadde gözüyle bakılır. 

 • Grafit

 • Elmas

 • Mineralleri

 • Mohs Sertlik cetvelin

 • Monroe, J.S. and Wicander, R. 1998, Physical Geology, 3nd Ed., Wadsworth Publ. Comp., 663 s

 • Elementler ve Biz
  Mehmet Akif Sarikaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünyamız ve dünyamızı oluşturan bütün elementler kozmik olaylar ile başlayan bir süreç sonucu oluşmuştur. Bu sürecin enerji kaynağı güneştir. Aynı zamanda güneş, bizler ve etrafımızda yaşayan diğer tüm canlılar için de yegane enerji kaynağıdır. 

 • Elementler

 • Güneş

 • Enerji Kaynağı

 • Hidrojen

 • Busbey, A.B., Coenraads, R.R., Roots, D. ve Willis, P. 1996. Rocks and fossils. Collins Publ. UK, 288 s.

 • Volkanik Patlamam Bulutları
  İnan Ulusoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Genel görünümü bir şemsiye ağacına benziyor. Bir çeşit hortumun üstünde büyük bir yüksekliğe çıkıyor ve daha sonra dallara ayrılıyor, ilk etkiyle yukarı doğru itilmesinden sonra aşağı çökerek dereceli olarak yanlara doğru yayılmasının, basıncın kesilmesi veya kendi ağırlığıyla çökmesi sonucunda olduğu kanısındayım... Bulut, içerdiği toprak ve külün oranına göre bazen beyaz, bazen kirli göründü.

 • Volkanik Patlama

 • Püskürme Bulutları

 • Tropopause

 • Mor ötesi

 • Cas, R.A.F. ve Wright, J.V., 1988. Volcanic Successions: Modern and Ancient. Unwin Hyman, London. 528s.

 • Fisher R.V. ve Schmlncke, H.U., 1984. Pysoclastic Rocks. Sprlnger-Verlag, Berlin Heidelberg. 472s.

 • Schenk, P.M., McEwen, A., Davies, A.G., Davenport, T,, Jones, K. ve Fessler, B„ 1997. Geology and topography of Ra Patera, lo. In the Voyager era: Prelude to eruption. Geophys. Res. Lett. 24,2467-2470.

 • Sparks, R.J.S. ve Wilson, L, 1976. A model for the formation of ignimbrlte by gravitational collapse, J. Geol. Soc. London. 132,441-451.

 • Sparks R.J.S., Wilson, L. ve Hulme, G., 1978. Theoretical modelling of the generation, movemevt and emplacement of pyroclastic flows by column collapse. J. Geophys. Res. 83. 1727-1739.

 • Sparks, R.S.J., 1986. The dimensions and dynamics of volcanic eruption columns. Bull. Volcanology. 48, 3-15.

 • Wilson, L, 1976. Explosive volcanic eruptions - II, The atmospheric trejectories of pyroclasts. Geophys, J, R, Astr. Soc. 30,381-392.

 • Wilson, L, Sparks, R.J.S., Huang, T.C. ve Watkins, N.D., 1978. The control of volcanic column heights by eruption energetics and dynamics. Jour, Geophysical Research. 83, 1829-1836.

 • Wilson, L, Sparks R.J.S. ve Walker G.P.L., 1980, Explosive volcanic eruptions - IV. The control of magma properties and conduit geometry on eruption column behaviour. Geophys, J. R. Astr. Soc. 63, 117-148.

 • Yer Yuvarının İç Dinamikleri
  Ayhan Aydin Ediz Kirman
  PDF Olarak Görüntüle

  Geride bıraktığımız son 50 yıl, Dünyanın manto ve çekirdeğinin kimyasal, termal ve dinamik koşullarını daha iyi anlamaya yönelik önemli çalışmaların yapıldığı bir dönem oldu. Hala sırrını koruyan bir çok meseleye rağmen bazı temel vecan alıcı noktalar artık gerçeğe kavuşmaktan çok da uzak değiller.

 • İç Dinamikleri

 • Hidrodinamik Modelleri

 • Jeotermin

 • Üst Manto

 • Lay, T. ve Williams, Q., 1998. Dynamics of Earth`s Interlor, Geotimes, 43, 124-131 s

 • Calpionellid`ler
  Mehmet Akyazi
  PDF Olarak Görüntüle

  Rüst tarafından 1885 yılında ilk kez ikinci zamana ait Koprolitler (solucan dışkıları) içerisinde görülen Calpionellid`lerin 1934 yılında Colom`un yapmış olduğu titiz araştırma ve karşılaştırmalar sonucunda aktüel Calpionellid`ler ile aynı hayvanlar oldukları anlaşılmıştır.

 • Calpionellid

 • Koprolitler

 • Foraminifer

 • Radlolarla

 • Mineral ve Kayaç İsimler Etimolojisi
  Okan Zimitoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Çoğumuz kayaların ve onları oluşturan minerallerin sadece isimlerini biliriz, peki ya anlamlarını ve nasıl türetildiklerini...

 • Etimolojisi

 • Mineral

 • Kayaç

 • Minerallerin Oluşumu

 • Neptünyen Dayklar ve Tektonik Önlemleri
  Osman Bektaş Şenol Çapkinoğlu Kemal Akdağ
  PDF Olarak Görüntüle

  Tortul daykların bir çeşidi olan ve yarık-kırıkların çoğunlukla fosilli pelajik tortularla üstten doldurulmasıyla oluşan dayklar, neptünyen dayk olarak adlandırılır. Fosil içeren neptünyen dayklar, içini doldurdukları kırığın oluşum yaşını verdiklerinden, yapısal analiz çalışmalarında önemlidirler.

 • Neptünyen Dayklar

 • Dayklar

 • Tortul Dayklar

 • pelajik Tortular

 • Bektaş, O., Yılmaz, C., Taslı, K., Akdağ, K. ve Özgür, S., 1995. Cretaceous rifting of the eastern Pontide carbonate platform (NE Turkey): the formation of carbonate breccias and turbidltes as evidences of a drowned platform: Glomale di Geologia, 1 (

 • Bektaş O., Akdağ, K. ve Çapkınoğlu, Ş., 1998. Successive extensional tectonic regime evidenced by neptunlan dikes in the Pontldes magmatic arc (NE Turkey) during the Mesozoic: Third International Turkish Geology Symposium, s. 254.

 • Füchtbauer, H. ve Richter, D.K., 1983. Relation between submarine fissures, Internal breccias and mass flows during Trassic and earlier rlhtlng periods: Geologische Rundschau, 72(1), 53-66 s.

 • Schlische, W.R. ve Ackermann, R.V., 1995. Kinematic significance of sediment-filled fissures In the North Mountain Basalt, Fundy rift basinb, Nova Scotia, Canada: Journal of Structural Geology, 17, 987-996 s.

 • Winterer, E.L. ve Sarti, M., 1994. Neptunian dykes and associated features in southern Spain: mechanics of formation and tectonic implications. Sedimentology, 41,1109-1132 s

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle