TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Kılıçlı Mağarası (Çalköy-Cide-Kastamonu)
Koray Abdullah Törk Murat Akgöz Emrullah Özel
PDF Olarak Görüntüle

Doğal özelliklerini koruyabilmiş ve zengin mağara oluşumları içeren Valla Kanyonu Milli Parkı`na yakınlığı nedeniyle Kılıçlı Mağarası turizm yönüyle oldukça önemlidir

 • Kılıçlı Mağarası

 • Plaser Mineral

 • Hidrojeolojik

 • Jeomorfolojik

 • Google, 2007, Google Earth görüntüsü ( deneme yazılım sürümü)

 • Keçer, M., Ateş, Ş., Erkal, T., Karakaya, F., 2001, Kastamonu merkez ilçesi ve kentleşme alanlarının yerbilim verileri, MTA derleme n o :10454

 • MTA, 2007, CBS Lab. sayısal harita arşivi (Kastamonu E30-a4 paftası)

 • Törk, K., Özel, E., Akgöz, M., Acar, C., 2008, Kılıçlı Mağarası (Cide, Kastamonu) araştırma raporu, MTA derleme no: 11013

 • Yergök, A.F., İplikçi, E., Karabalık, N., Keskin, İ., Mengi, H., Umut, M., Armağan, F., Erdoğan, K., Kaymakçı, H., Çetinkaya, A., 1987, Batı Karadeniz Bölgesi`nin jeolojisi (I), MTA raporu, MTA derleme no: 8273

 • Farkında Olmadığımız Güç Güneş
  Gökhan Önal
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünyamızda enerji gereksinimi her geçen gün artmakta ve buna paralel olarak enerji üretimini de artmaktadır; peki ya zararları? Global ısınma tehlikeli boyutlara ulaştı, gelişmiş ülkeler bu gidişata dur demek için son zamanlarda alternatif enerjiye yönelmiş durumdalar; Sanayileşmenin artması enerji ihtiyacımızın da artmasına yol açmaktadır, C02 emisyonunu azaltmak için ya teknolojiden vazgeçeceğiz yada bu enerji gereksinimimizi temiz kaynaklardan sağlayacağız. 

 • Global Isınma

 • Pasif Isı

 • Solar Termal

 • Güneş Enerjisi

 • Prof. Dirk Uwe Sauer, Renewable Energies-PV systems, 2009, Aachen

 • S.A. Kalogirou, Y. Tripanagnostopoulos, Industrial application of PV/T solar energy systems, Applied Thermal Engineering, Volume 27, Issues 8-9, June 2007, Pages 1259-1270

 • Dirk Uwe Sauer, Jürgen Garche, Optimum battery design for applications in photovoltaic systems - theoretical considerations, Journal of Power Sources, Volume 95, Issues 1-2,15 March 2001, Pages 130-134

 • M. Braun, K. Büdenbender, D. Magnor, A. Jossen, Photovoltaic Self-consumption in Germany - Using Lithium-ion storage to Increase Self-Consumed Photovoltaic Energy, 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, EU PVSEC, September

 • Prof. R. De Doncker, Inverter Designs for PV applications, 2008, Aachen

 • S. P. Engel, K. Rigbers, R. W. De Doncker, Digital Repetitive Control of a Three-Phase Flat-Top-Modulated Grid Tie Solar Inverter, 13th European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2009, Barcelona, Spain

 • Eurosolar - Solar Thermic Applications, IRES 2009, Berlin

 • www.epia.org

 • www.eie.gov.tr

 • www.alternaturk.org

 • Asit Maden Sahalarının Oluşumu Bakteri-Mineral Dostluğu?
  Nurgül Çelik Balci Yüksel Örgün Tutay Nevin Gül Karagüler
  PDF Olarak Görüntüle

  Asit Maden Sahaları (AMS) Bakteri- Mineral ilişkisinin en iyi örneklerini sergilerler. Gerekli fizikokimyasal koşullar (pH, Sıcaklık gibi) oluştuğunda oldukça uzun sürecek bu dostluk çevre açısından istenmeyen sonuçlar doğurmakta başarılıdır. Peki bu dostluk nasıl başlar?

 • Fizikokimyasal

 • Asit Maden Sahaları

 • Micrococcus rapiophilus

 • Acidithiobacillus concretivarons

 • Bryson, B., 2003. A Short History of Nearly Everything. Black Swan (UK);Broadway Books (US).

 • www.epa.gov (Environmental Protection Agency web sayfası)

 • http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/lmage: Tbfo.gif

 • Balcı ,N., Bullen, T. D., Witte-Lien, K., Shanks, W.C., Motelica, M. and Mandernack, K. W., 2006. E Iron isotope fractionation during microbially stimulated Fe(ll) oxidation and Fe(lll) precipitation Geochimica et Cosmochimica Acta, 70, 622-639.

 • Baker BJ, Banfield JF (2003) Microbial communities in acid mine drainage. FEMS Microbiol Ecol 44, 139-152.

 • Edwards KJ, Bond PL, Gihring TM, Banfield JF (2000) An archaeal iron-oxidizing extreme acidophile important in acid mine drainage. Science 279, 1796-1799.

 • Baker BJ, Banfield JF (2003) Microbial communities in acid mine drainage. FEMS Microbiol Ecol 44, 139-152.

 • Balcı, N. 2009 Asit Maden Sahalarının Oluşumunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Faktörlerin Araştırılması (TÜBİTAK-ÇAYTAG, 108Y177).

 • Hidrojen Gelecektir
  Mükerrem Şahin
  PDF Olarak Görüntüle

  İnanıyorum ki suyu oluşturan hidrojen ve oksijen birlikte yada ayrı ayrı kullanıldığında taş kömüründen daha kuvvetli bir ısı ve ışık kaynağı oluşturacak ve bir gün lokomotiflerin buhar kazanlarını yakmada ve buharlı gemilerin hareketini sağlamada kömür yerine bu gazların sıkıştırılmışı kullanılacaktır.

  1874, Jules Verne "Esrarlı Ada"

 • Hidrojen

 • Fosil yakıt

 • Enerji

 • Elektroliz

 • Veziroğlu T.N., Bockirs J.M., Smith D.L.,

 • Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği,

 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen

 • Midilli A., Ay H., Kale A.,Veziroğlu T.N.,

 • Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı, Cilt 2, 716-717 5. Mat M., Kaplan Y., Int. J. Hydrogen Energy, 26(9): 957-963, 2001, İstanbul, 26-28 Mayıs, 2004 dışa bağımlı olmaktan kurtulamayacaktır. Bu ise gelecek nesiller için çok

 • Eroğlu İ., `Hidrojen Üretimi ve PEM Yakıt Hücreleri Araştırmaları`, 2. Ulusal Hidrojen Kongresi, Bildiri Kitabı, s. 193-207, Ankara, Temmuz - 2003

 • Eroğlu İ., `Türkiye`de ve Dünyada Hidrojen Enerjisi`, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı, Cilt 2, 671-681, İstanbul, 26-28, Mayıs - 2004

 • Şahin M., `Hidrojen Enerjisi Teknolojileri` UHK6 özel baskısı sayfa 141. Haziran 2006 -Ankara

 • `Hidrojen Enerjisi ve Borun Kullanma Potansiyeli`, Dünya Enerji Konseyi, Sonuç Raporu, 2006 ,Ankara

 • Doğa Hakkı
  Ali Demirsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Bir ortamda olanaklar kısıtlanmaya başlayınca, gerçek mücadele (yarışma) o zaman ortaya çıkar.

  (Charles Darwin)

 • Dogmatik yaklaşımlar

 • Jeolojik dönemler

 • Biyomerler

 • Kütle çekimi

 • Petrollü Şeyl
  Abdurrahman Murat Gökhan Kadinkiz
  PDF Olarak Görüntüle

  ABD Wyoming Havzası petrolIü şeyi ve trona rezervi bakımından dünyanın en büyük havzasıdır. Ereğli-Bor Havzası`nda yapılan jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmaları sonucunda Ereğli-Bor Havzası`nın ABD Wyoming, Colorado, Utah`da içine alan Green River Havzası`na çok benzer özellikler taşıdığı belirlenmiştir. Ülkemizde yeni belirlenen ve önemli potansiyel rezerve sahip olduğunu düşündüğümüz Ereğli-Bor Neojen Havzası ülkemizde yerinde retortlama yöntemiile şeyi petrolü üretim inde ön araştırma yapılabilecek miktarda uygun petrolIü şeyileri bulundurmaktadır. 

 • PetrolIü şeyli

 • Trona rezerv

 • Kompleks hidrokarbon

 • Bitümlü şeyli

 • Murat, A. 2007, Ereğli(Konya)-Bor(Niğde) Neojen Havzasında Yeni Belirlenen Petrol Bulgusu Üzerinde Ön Jeolojik Değerlendirmeler, Kapadokya yöresinin jeolojisi Sempozyumu bildiri özleri, Niğde

 • Murat, A. 2008, MTA`nın çalışmaları sırasında tespit edilen yeni bir petrol bulgusu (Niğde-Bor-Badak sahası), MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, Sayı.4, 23-25, Ankara

 • Köker, A ve Tola, N., (1989), Bolu,Göynük Bitümlü şistlerinin detay analizleri ve retortlama yöntemi ile sentetik ham petrol eldesi imkanlarının araştırılması, MTA raporu, Ankara

 • Şengüler, İ., 2004, Asfaltit ve bitümlü şeylin Türkiye`deki potansiyeli ve enerji değeri TMMOB Türkiye VI. Enerji Sempozyumu, küresel enerji politikaları ve Türkiye gerçeği,186-195.

 • Türk standardı TS 729 ISO 647, kahverengi kömürler ve linyitler-düşük sıcaklıkta damıtma ile katran, su, gaz ve kok veriminin tayini.

 • Tüysüz, 0.1998, Petrol jeolojisi, Avrasya yerbilimleri Enstitüsü, İTÜ, İstanbul.

 • Sauropod`ların Büyümesine Neden Olan Kötü Masa Adapları
  Şükrü Sinan Demirer
  PDF Olarak Görüntüle

  Annelerimiz her zaman yemeğimizi yavaş yememizi ve çiğnememizi öğütler. Görülüyor ki Sauropod`lar (dinozorların en büyüğü) bu öğütü dikkate almamış. Bundan dolayı kilo aldılar- hem de çok fazla. Yeni bir araştırmanın önerdiğine göre Brachiosaurus ve Apatosaurus gibi Sauropod`lar o kadar fazla büyüdüler ki ekosistem içinde yırtıcıların bile önüne geçtiler çünkü yemeklerini çiğneme zahmetine bile katlanmıyorlardı.

 • Sauropod

 • Brachiosaurus

 • Apatosaurus

 • Ekosistem

 • Geotimes 2007 Kasım sayısı sayfa 55-56.

 • www.Wikipedia.org

 • www.ntvbilim.tk

 • Taşı Sanata Çevirenler, Hamiye Çolakoğlu
  Zahide Köklü Şükrü Sinan Demirer
  PDF Olarak Görüntüle

  Bu sayımızda, ortak buluşma noktamız olan `kili` en güzel şekilde malzeme edinen, uluslar arası bir seramik sanatçısı olan Prof. Dr. Hamiye ÇOLAKOGLU`na ayırdık. Kendisiyle röportaj yapmak isteğimizi büyük bir içtenlikle kabul ettikten sonra, Beysukent` deki her bir köşesinde eserlerinin, ödüllerinin, anılarının ve atölyesinin bulunduğu dört katlı kültür evinin kapılarını açtı bizlere. Kah soru-cevap, kah şiirle, kah anılarla süsleyerek anlattı seramik serüvenini.

 • Kil

 • Seramik

 • Çömlekçi

 • Karikatür
  Ali Çakmakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle