TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
Petrol Tankeri Kazaları ve Neden Olduğu Çevre Kirliliği
Nazan Yalçin Erik
PDF Olarak Görüntüle

Petrol ve türevlerinin kullanımına bağlı çevresel kirliliğin dışında, taşınması sırasında yaşanan büyük tanker ve platform kazalarından kaynaklanan küresel ölçekteki çevresel kirliliğin yaşanması kaçınılmaz olup, bu kazaları önlemeye ve kirliği temizlemeye yönelik yöntem arayışları da devam etmektedir.

 • Çevresel kirliliği

 • Petrol rezervleri

 • Biyosfer

 • Rafineri

 • Pamir, A. N., 2006, Stratejik Öngörü 2023 Enerji Güvenliği, Ankara, ASAM.

 • BP Statistical Review of World Energy, June 2014 www.HYPERLINK

 • http://www.petform.org.tr/?lang=trHYPERLINK

 • OPEC-World Oil Outlook 2014

 • Türkmen, S., Şener, B., Arıkan, Y., 2010, Türkiye karasularında petrol sızıntısı tehlikesine Karşın petrol temizleme gemisi ihtiyacı ve petrol Gemisi dizayn gerekleri, Gemi ve Deniz Teknolojisi, Sayı: 182, 7-12.

 • http://www.webhatti.com/biyoloji/60429-cevre-kirliligi.html

 • http://www.denizbilimi.com/otrofikasyon.html

 • Ceyhan, N., Esmeray, E., 2012, Petrol Kirliliği ve Biyoremediasyon, Derleme, 5 (1): 95-101

 • Abdullahzade, C., 2009. Gemilerden kaynaklanan petrol kirliliği: Türk hukukundaki son gelişmelerin değerlendirilmesi, Ankara Üniv. Hukuk Fak. Dergisi, c.58, s.4, 693-710.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle