TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
Türkiye`de Asit Maden Göllerine Çan (Çanakkale) Havzası`ndan Güncel Birkaç Örnek
Deniz Şanliyüksel Yücel Alper Baba
PDF Olarak Görüntüle

Madencilik faaliyetinin su kirliliğine neden olan birincil kaynağı asit maden drenajı/gölleridir. Peki, bu önemli çevresel sorun Çan havzasında nasıl oluşmaktadır?

 • Kaya drenajı

 • Kontak metamorfik

 • Riyolitik bileşimli tüfler

 • Demir konsantrasyon

 • Mills, C., 1995. An AMD/ARD Dedicated Blog Based on The Text of a Presentation Given Mills to British Columbia High School Science Teachers. Seminar; Acid Rock Drainage at the Cordilleran Roundup, Hotel Vancouver, Vancouver, BC.

 • EPA- United States Environmental Protection Agency, 1994a. Innovative Methods of Managing Environmental Releases at Mine Sites. USEPA, Office of Solid Waste, Special Wastes Branch (Washington DC), April, OSW Doc. 530-R-94-012.

 • EPA- United States Environmental Protection Agency, 1994b. Acid Mine Drainage Prediction. USEPA, Office of Solid Waste, Special Wastes Branch (Washington DC), December, EPA 530-R-94-036.

 • Akçil, A., Koldaş, S., 2006. Acid Mine Drainage (AMD): Causes, Treatment and Case Studies. Journal of Cleaner Production. 1139- 1145.

 • Özçelik, G.A., 2007. Prediction Techniques of Acid Mine Drainage: A Case Study of a New Poly- Metallic Mine Development in Erzincan-Iliç, Turkey. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

 • Şanlıyüksel Yücel, D., 2013. Asidik Su Kaynaklarının Karakteristikleri, Oluşumunu Sağlayan Faktörler ve Hidrojeokimyasal Özellikleri (Çan-Bayramiç; Biga Yarımadası Örneği). Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ç

 • Karadeniz, M., 2008. Asit Maden Drenajı ve Çözümü. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayını, Oda Yayın No:146, 231.

 • Lottermoser, B.G., 2010. Mine Wastes: Characterization, Treatment, and Environmental Impacts. 3rd Edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.

 • BCAMDTF (British Columbia Acid Mine Drainage Task Force), 1989. Draft Acid Rock Drainage Technical Guide - Volume 1. Prepared by Steffen Robertson and Kirsten (SRK), Vancouver, BC.

 • Geller, W., Klapper, H., Schultze, M., 1998. Natural and Anthropogenic Sulfuric Acidification of Lakes. In: Geller, W., Klapper, H. ve Salomons, W. Eds. Acidic Mining Lakes: Acid Mine Drainage, Limnology and Reclamation. Springer, Berlin. 3-14.

 • Gündüz, O., Okumuşoğlu, D., Baba, A., 2007. Acidic Mining Lakes and Their Influence on Water Quality: A Case Study From Çan (Canakkale), Turkey. Securing Groundwater Quality In Urban and Industrial Environments, 6th International Groundwater Quality

 • Şanlıyüksel Yücel, D., Baba, A., 2013. Geochemical Characterization of Acid Mine Lakes and their Effect on the Environment, NW of Turkey. Archives of Environmental Contamination and Toxicology. 64 (3): 357-376.

 • Şanlıyüksel Yücel, D., Yücel, M.A., Baba, A., 2014. Change Detection and Visualization of Acid Mine Lakes Using Time Series Satellite Image Data in Geographic Information Systems (GIS): Can (Canakkale) County, NW Turkey. Environmental Earth Sciences.

 • Şanlıyüksel Yücel, D., Baba, A., 2013. Effects of Acid Mine Lakes on Water Resources in Biga Peninsula, Turkey. The second International Conferance on Water, Energy and the Environment (ICWEE’2013). 21-24 September, Kuşadası, Turkey, Paper number 277

 • Şanlıyüksel Yücel, D., Çelik Balcı, N., Baba A., 2014. Çan İlçesinde (Çanakkale) Terk Edilmiş Kömür Ocaklarında Oluşan Asit Maden Göllerinin Hidrojeokimyası. 6. Jeokimya Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, Mersin. 205-207.

 • Yücel, M.A., Şanlıyüksel Yücel, D., Turan, R.Y., 2014. İnsansız Hava Aracı Kullanarak Çan (Çanakkale) İlçesinde Bulunan Asit Maden Göllerinin Alansal Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi Ortamında İncelenmesi, 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara.

 • Yücel, M.A., Şanlıyüksel Yücel, D., Baba, A., 2012. Çan (Çanakkale) İlçesindeki Kömür Madenciliği Faaliyetlerinin Alansal Bazda Değişiminin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Uydu Görüntüleri İle Belirlenmesi. 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, A

 • Şanlıyüksel D., Baba, A., 2011. Çan Havzasında Terk Edilmiş Maden Sahalarından Kaynaklanan Atıkların Su Kaynaklarına Etkisi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, MTA, Ankara. 47-48.

 • Şanlıyüksel Yücel, D., Baba, A., Şengün, F., Yücel, M.A., 2013. Drainage waters affected by pyrite oxidation in an open pit coal mine in Can Region, NW Turkey IAH 2013 Congress, September 15-20 Perth, Australia, Paper number: 32, p 65.

 • Yücel, M.A., Şanlıyüksel Yücel, D., Baba, A., 2013. Determining and Monitoring of Acid Mine Lakes Using Satellite Images and Geographic Information System (GIS) in Can County, NW Turkey. IAH 2013 Congress, September 15-20 Perth, Australia, Paper numb

 • Okumuşoğlu, D., Gündüz, O., 2013. Hydrochemical Status of an Acidic Mining Lake in Çan-Çanakkale, Turkey. Water Environment Research. 85 (7): 604-620

 • Ercan, T., Satır, M., Steinitz, G., Dora, A., Sarıfakioğlu, E., Adis, C., Walter, H.J., Yıldırım, T., 1995. Biga Yarımadası ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşanlı Adalarındaki (KB Anadolu) Tersiyer Volkanizmasının Özellikleri. MTA Dergisi. 117: 55-86

 • Hezarfen, C., 1976. Çanakkale-Çan Kömür Yatağı Fizibilite Araştırması. Jeoloji. Cilt 1, M.T.A.

 • Bozcu, M., Akgün, F., Gürdal, G., Bozcu, A., Kapan Yeşilyurt, S., Karaca, Ö., 2008. Çan-Yenice-Bayramiç (Çanakkale) Linyit Havzasının Sedimantolojik, Petrolojik, Jeokimyasal Ve Palinolojik İncelenmesi. TÜBİTAK - Proje No: 105Y114. 259.

 • Gündüz, O., Baba, A., 2009. Asidik Maden Gölleri ve Çevresel Etkileri. 3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Bildiriler Kitabı. 95-105.

 • Karadeniz, M., 2011. Balıkesir-Balya-Kurşun-Çinko Madeni Flotasyon Artıklarının Asit Maden Drenajı Oluşum Potansiyelinin Derinlikle Değişiminin Araştırılması. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle