TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Depremlerle Baş Çıkmak ve Psikoloji
A. Nuray Karanci
PDF Olarak Görüntüle

Deprem sonrası dönemler bilinçlenmenin ve risk algısının en yüksek olduğu zamanlardır. Bu dönemleri bir fırsat olarak kullanıp ileriye yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekir.

 • Deprem

 • TSSB

 • PTSD

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Karanci, N. A., 1997. Erzincanlıarın Afet Yönetimi İle İlgili Değerlendirmeleri ve Beklentileri. (Evaluations and Reactions of the Survivors of the Erzincan Earthquake). Fourth National Earthquake Engineering Conference Book, 691-698, Earthquake Engi

 • Karanci, N. A. and Aksit, B,, 2000. Building Disaster-Resistant Communities: Lessons Learned from Past Earthquakes in Turkey and Suggestions for the Future. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, 18(3), 403-416.

 • Karanci, N. A., Alkan, N,, Aksit, B,,Sucuoglu, H,, ve Balta, E., 1999. Gender Differences in Psychological Distress, Coping, Social Support and Related Variables Following the 1995 Dinar (Turkey) Earthquake. North American Journal of Psychology, 1(2)

 • Karanci, N. A., 8c Rustemli, A., 1995. Psychological Consequences of the 1992 Erzincan (Turkey) Earthquake. (1992 Erzincan depreminin psikolojik etkileri). Disasters, 19(1), 8-18,

 • Lazarus, R, S., 1993. From Psychological Stress to Emotions: A History of Changing Outlooks. Annual Review of Psychology, 44, 1-21.

 • McFarlane, A. C., 8c Potts, N., 1999. Posttraumatic Stress Disorder: Prevalence and Risk Factors Relative to Disasters. (Saigh, P.A., 8c Bremmer, J.D. Eds), Posttraumatic Stress disorder. Boston: Allyn 8c Bacon

 • Rustemli, A., 8c Karanci, N, A., 1999. Correlates of Earthquake Cognitions and Preparedness Behavior in a Victimised Population. The Journal of Social Psychology, 139(1), 91-101.

 • Journal of Social Psychology, 139(1), 91-101. Salzer, M. S., 8c Bickman, L, 1999. The Short- and Long-Term Psychological Impact of Disasters: Implications for Mental Health Interventions and Policy. (Gist, R., & Lubin, B:Eds). Response to Disaster :

 • Sümer, N., Karana, N., Güneş, H., Kazak-Berüment, S„ 2000, Depremin Olumsuz Etkileri ile başa Çıkmayı ve Uyumu Yordayan Psikolojik Etmenler. Xl`inci Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül, İzmir.

 • Van den Eynde, J., 8c Veno, A., 1999. Coping with Disasterous Events: An Empowerment Model of Community Healing. In Gist, R„ 8c Lubin, B. (Eds.). Response to Disaster: Psychosocial, Community and Ecological Approaches (pp. 167-192). Ann Arbor: Braun-

 • Bazen Damlaya Damlaya Sel Olur
  Borga Menteş
  PDF Olarak Görüntüle

  Sel önceden tahmin edilebilen doğal bir afettir. Yani sel geliyorum der! Bu nedenle, tam olarak önlenemese de gerekli hazırlıklar yapılırsa en az hasarla atlatılabilir.

 • Sel

 • Taşkınlar

 • Tsunami

 • Kar Erimesi Selleri

 • Anabritannlca, 1994. Cilt no:27, s.288

 • Horn, B. and Scott, M., 1975. Geologlcal Hazards, SpringerHeidelberg, Germany, 237 s

 • http://www.antrak.org.tr/gazete/082000/agridagll0.htm

 • http://www.fema.org/hazards/floods/

 • http://www.floodzone.net/dldyouknow.htm

 • http://www.kultur.gov.tr/portal/tarih_tr.asp?belgeno=6460

 • http://www.pbs.org/wgbh/nova/flood/textindex.html

 • http://www.sayisalgrafik.com.tr/gazete/vol06no04/sl0/m01 .htm

 • http://www.suvakfi.org.tr/seller.htm

 • Yıldırım: Oluşumu, Etkileri ve Yıldırım ile Oluşan Jeolojik Olaylar
  Eşref Atabey
  PDF Olarak Görüntüle

  Yıldırım çarpmaları mili saniye gibi kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Kilometrelerce uzunluğunda ve birkaç milimetre kalınlığındaki yıldırım; 20000 ile 40000 amperlik bir elektrik enerjisi boşaltmaktadır.

 • Yıldırım

 • Fulgurit

 • Amorf Cam

 • Silis Camı

 • Türkecan, A., Türeli, K., Yıldırım, T. Ve Kaynak, M., 2000, NevşehlrBoğazköy civarında yıldırım düşmesi ve fulgurit oluşumu, 53. Türkiye jeoloji Kurultayı Blld. Özleri, 395.

 • Savaşçın, Y,, Helvacı, C. ve Dora. Ö,, 1986, Çamlık (Selçuk) köyünde gerilim direğine düşen yıldırımla fulguritik magma oluşumu. Yeryuvarı ve İnsan, C. 11, S. 2, 3-5.

 • CBT, 809/2. 2002, Gökyüzünden inen öldürücü darbe, Splgel, 35/2002 (Çev. Nilgün Özbaşaran Dede).

 • CBT, 774/4, 2002, Dünyanın yıldırım haritası.

 • Llamas Ruiz, A., 1995, Rain, Seguences of Earth and Spaces.

 • Heyelan Geliyorum Der
  Nilsun Okan
  PDF Olarak Görüntüle

  Türkiye`de depremlerin yarattığı kadar büyük panikler yaşatmasada, heyelanlar yöresel olarak birçok can ve mal kayıplarına yol açtığı kadar, ekonomik kayıplara da yol açmaktadır. Peki heyelan nedir? Türleri nelerdir?

 • Heyelan

 • Kaya düşmesi

 • Kayma

 • Devrilme

 • Dlkau, R., Brunsden, D., Schrott, L, and Ibsen, M.L., 1996. Landslide Recognition, John Wiley & Sons, 251 p.

 • Erguvanlı, K. 1994. Mühendislik Jeolojisi. Seç Yayın Dağıtım, İstanbul, 590 s

 • Tarhan, F. 1996. Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, KTÜ Basımevi, Trabzon, 384 s.

 • Vames, D.J., 1978, Slope Movement Types and Processes, in Schuster, R.L. and R.J, Krizek (ed.), Landslides-Analysis and Control: National Academ y of Sciences Transportation Research Board Special Report No. 176, p. 12-33.

 • http://www.em.gow.bc.ca/mining/Geolsurv/Surficlal/landslide/default.htm

 • Laharlar
  Özgür Cihan Karasan Ateşoğullari
  PDF Olarak Görüntüle

  Lahorlar akarsu vadilerinden aşağılara ilerlerken çoğunlukla ciddi ekonomik ve çevresel zararlara neden olurlar. Ayrıca doğrudan etkileri, türbülanslı akışları ya da taşıdıkları kayaç parçaları ve kütükler yüzünden, önlerine çıkan her şeyi kolaylıkla zarara uğratırlar.

 • Laharlar

 • Stratovolkanlar

 • Çökme

 • Lav Akmaları

 • Photograph by D.R. Crandeil, May 18,1980 eruption of MountSt. Helens. U.S. Geologlcal Survey.

 • http://volcanoes.usgs.gov/Hazards/What/Lahars/lahars.html

 • http://www.geo.mtu.edu/volcanoes/plnatubo/lahar/

 • http://www.mtnforum.org/resources/llbrary/flett99a.htm

 • http://landslides.usgs.gov/html_flles/landslides/slides/slldel2.htm

 • http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/Lahars.html 1

 • Kıyılarımızı Bekleyen Doğal Bir Afet: Tsunami
  Eşref Atabey
  PDF Olarak Görüntüle

  Okyanuslarda, derin denizde varlığı hissedilmezken, sığ sulara gelindiğinde dik yamaçlı kıyılarda ya da V-tipi daralan körfez ve koylarda 30 metreye ulaşabilen dalga yüksekliği ile tsunami insanlar için tayfun, yangın, çığ, sel gibi doğal bir afet haline gelmektedir.

 • Tsunami

 • Liman Dalgası

 • Salınım

 • Seiche

 • Atabey, E., 2000. Deprem, MTA yayını Eğitim serisi:34, Ankara Cumhuriyet Bilim Teknik, 1999. Körfezde Tsunami Oldu ve Can Aldı, s. 660/14-5

 • Ruiz, A.L., 1996. Volcanos and Earthquakes, Sequences of earth and space, New York

 • Scientific American, 1999, (Çev: R. Oksay), Tsunami: Katil dalgalar, Cumhuriyet Bilim Teknik, s.653, 12-13

 • Synolakhls, C.E. ve Borrero, J., 1999. Son yıllardaki Tsunamller, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, s. 383, 36

 • Watt, F„ 1993. (Çev: A. Yurtsever), Depremler ve Yanardağlar, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları

 • Watt, F., 1999. Deprem ve Tsunami Flaberleri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, s.383, 38.

 • Yalçıner, A, C., 1999. İzmit Tsunamlsl, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, s,383, 34-39.

 • Yalçıner, A. C., 1999. Sabıkalı Dalga Ege Tsunamileri, Atlas Dergisi, s. 80, 150-153.

 • Volkanik Felaketler
  Orkun Ersoy
  PDF Olarak Görüntüle

  "Doğudan yükselenkara bir bulut var"

  Tarih, M. S. 79, 24 Ağustos Yer, İtalya

 • Volkanik Felaketler

 • Lav Akıntıları

 • Volkanik Külleri

 • Airoklastlk Akışlar

 • Feyzloğlu, Y., 2000. Doğal Felaketler. Pencere Yayınları, İstanbul. 144s.

 • http://www.burtenshaws.co.uk/tlm/geography/ml.PDF

 • http://geology.50megs.com/geopro/volc1/vole1.html

 • http://volcanoes.usgs.gov/

 • Deniz Seviyesi Değişimleri
  Füsun Yiğit Fethi
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüzde deniz seviyesi doğal şartlardan dolayı yaklaşık15 cm yükselmiştir. 2030 yılına kadar 20 cm daha yükseleceği ve hatta bazı araştırıcılar tarafından bu yükselmenin21001ü yıllarda 95 santimetreye ulaşacağı belirtilmektedir. Peki deniz seviyesi neden yükselmektedir?

 • Deniz Seviyesi

 • Küresel Isınma

 • Sedimanter Olaylar

 • Glasyal Olaylar

 • Awaslka, L.F. and Ibe, C.E., 1993. Anthropogenic Activities Affecting Sediment Load Balance Along the African Coastline. In Awasika, L.F. Ibe A.C. Shroder, P. (Eds) Caostllnes of Western Africa. Published by American Society of Civil Engineers, 26-39

 • Bartholin, T.S, 1989. Dendrochronology in Sweden. In: Morner N.A. and Karten W.(Eds). Climatic Changes on a yearly to millenial basis. D. Reidel P.C. Dordrecht, 261- 262.

 • Bruckner, E,, 1890. Klimaschwankungen seit 1700 nebest Bemerkungen über die Klimaschwankungen der Diluvialzeit, `Geographische abbandlungen

 • Flansom, J. D ,, 1988. Coasts. Cambridge University Press, Cambridge, London

 • Lorius, C., Jousel, J., Raynaud, D., Plansen, J,, and Flagee, V.L., 1990. the Ice-Core Record: Climate Sensivity and Future Greenhouse Warming. Nature, 347, 139 - 145.

 • Marabini F. andVeggiani A., 1991. Evolutionary Trend of The Coastal Zone and Influence of The Climatic Fluctuations. Proceedings C.O.S.U.l 1, Longbeach 1991, California, 459- 474

 • Yaşar, D,, 1996. Plolosen Paleoceanographic Evolution of the Aegean Sea. International Earth Sciences Colloguium on the Aegean Region. Proceedings Volume 1: 331- 346.

 • Buzullar
  Mehmet Akif Sarikaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüzden 10.000 yıl öncesine kadar Dünya yüzeyinin yaklaşık üçte birinin buzullarla kaplı olduğunu biliyor muydunuz?

 • Buzullar

 • Erratik bloklar

 • Vadi Buzulları

 • Kıta Buzulları

 • Monroe, J.S. ve Wicander, R,, 1998. Physical Geology; Exploring the Earth, 3rd. Ed,, Wadsworth Publishing Company, USA, 646 p.

 • Tarbuck, E.J. ve Lutgens, F.K., 1997. Earth Science, Prentice Hall, New Jersey, 639 p.

 • Tarbuck, E.J. ve Lutgens, F.K., 1990. The Earth: An Introduction to Physical Geology, 3rd ed., Merrill Pub. Comp., London, 651 p.

 • Pysical Geology, 3rd ed., Merrill Pub. Comp., London, 651 p. Erinç, S., 2001. Jeomorfoloji II, Der yayınları, İstanbul, 483 s. http://nsidc.org (National Snow and Ice Data Center web sayfası)

 • May Barajına Düşen Üç Göktaşı
  D. Doğu Ateş
  PDF Olarak Görüntüle

  Doğa olaylarını bilgisizlik nedeniyle akıl yoluyla açıklayamayan insanoğlu, çoğu zaman hayal ürünü boş inanışlara sığınmıştır. Konya`daki May Barajında meydana gelen çöküntülerin, Ahmediye Köyü sakinlerince açıklanış/ da bu bakımdan ilgi çekicidir.

 • May Barajı

 • Göktaşı

 • Obruk

 • Çökme Dolini

 • Erinç, S. 1960. Konya Bölümünde ve İç Toros Sıralarında Karst Şekilleri (On the Karst Features in Turkey). Türk Coğrafya dergisi, 10,33-106.

 • Erol, O. 1991. Konya-Karapınar Kuzeybatısındaki Obrukların Jeomorfolojik Gelişimi ile Konya ve Tuzgölü Pluvial Gölleri Arasındaki İlişkiler. İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Bülteni. 7,5-49.

 • Öncü, I, 1978. Konya May Barajı Su Kaçakları Fizibilite Raporu. DSİ Jeo. Hiz. Ve Yeraltı Suları Dairesi (Yayınlanmamış).

 • Dedektif Jeologlar
  PDF Olarak Görüntüle

  Yeryüzü malzemelerinin farklılığı, yatay ve dikey yöndeki hızlı değişimi, kusursuz ayrım yapma imkanı verir ve bu sayede de kanıtsal bir değer taşır. 

 • Adli Jeoloji

 • Toprak Araştırıcıları

 • Binoküler mikroskop

 • Değerli Taşlarda Işık Oyunları
  Sanem Açikalin
  PDF Olarak Görüntüle

  Tarih boyunca insanoğlu değerli taşlara, gösterdikleri ışık oyunları  nedeniyle çeşitli anlamlar yüklemiş, onları tanrılarına  adamış ve onların büyülü  olduklarına inanmıştır... Peki onlara olağanüstü görüntüler kazandıran ışık oyunları nasıl oluşmaktadır?

 • Kedi Gözü Etkisi

 • Aventurin Etkisi

 • Yıldız Etkisi

 • Dalga Etkisi

 • Açıkalın, S., 2002. Değerli Taşların Özellikleri ve Tayin Etme Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği, Ankara, Proje Çalışması, 138 s (yayınlanmamış).

 • Hurlburt, S.C. and Kammerllng R.C., 1991. Gemology, Jhon Willey and Sons Inc. New York, 332 s.

 • Webster, R., 1997. Gems-Their Sources, Descriptions and Identifications, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1026 s.

 • Klima Taşlar
  Deniz İskender Önenç Recai Karli Şükufe Nihal Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Enerji ihtiyacının giderek arttığı günümüzde, yapılarına aldıkları ısıyı uzun zaman barındırabilen kayaçların önemi gün geçtikçe artmaktadır.

 • Bazalt

 • Gabro

 • Piroksenit

 • Dunit

 • Altay, S,, & Çalapkulu, F., & Tavman, I.H., 2001. Bazı Türk Doğal Taşlarının Isı iletim Katsayıları. Mermer Dergisi, sayı 30, s.74-78, İzmir.

 • DPT, 1995. Seramik-refrakter-cam hammaddeleri. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel ihtisas Komisyonu Raporu, Ankara.

 • Ergin, K., 1985. Uygulamalı Jeofizik, İTÜ yayınları, No 16, İstanbul

 • Horai.K., 1991. Thermal Conductivity of Hawaiian Basalt: A New Interpretation of Robertson and Peck`s data, Journal of Geophysical Research Vol. 96, no 33, pp 4125-4132

 • Robertson, E.C., & Peck, D ,, 1974. Thermal Conductivity of Vesicular Basalt from Hawaii. J. Geophys.Res., 79, pp. 4875-4888

 • Türkiyede Jeotermal Enerji Potansiyeli ve Kullanımı
  Şakir Şimşek
  PDF Olarak Görüntüle

  ilk çağlardan yakın geçmişe kadar sadece sağlık ve yiyecekleri pişirme amacıyla yararlanılan jeotermal kaynaklar günümüzde, ya doğrudan ısıtmada, ya da başka enerji türlerine dönüştürülerek kullanılmaktadır.

 • Jeotermal enerji

 • Jeotermal kaynaklar

 • Elektrik üretimi

 • Isıtma

 • Akkuş, I., Aydoğdu, Ö., Sarp, S,, 2002. Ülkemiz Enerji Gereksiniminin Karşılanmasında Jeotermal Enerjinin Yeri, IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul 613-629.

 • M.T.A.1996. Jeotermal Enerji Envanteri MTA Matbaası, Ankara.

 • Mertoğlu, O. and Bakır, N., 2002, Existing and Possible Geothermal Projects. Examples From Turkey. Proceedings of Int. Summer School Workshop Greece 2002, Milos, Greece. 120-125.

 • Şimşek, Ş,, Mertoğlu, O., Koçak, A., Bakır, N., Akkuş, I., Durak, S., Dilemre, A., Şahin, H., Akıllı, N., Suludere, Y., Karakaya, C. ve Tan, E., 2000. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Jeotermal Enerji Raporu, DPT Yayın no ,,

 • Şimşek, Ş,, 2001. Jeotermal Enerji `Yeriçi ısısından Yararlanma` Temiz Enerji Vakfı Yayını no: 6 ISBN: 975-8547-08-9 TÜBİTAK Matbaası, Ankara. 24s,

 • Şimşek, Ş., 2002. Potential and Developments of Geothermal Energy in Turkey, ENERGY`2002 Conference, Proceedings Istanbul, 1- 10

 • Wakita, H,, 1996. Chemical Challenge to Earthquake Prediction. Proceedings Natural Academ ic Science Vol. 93 pp. 3781-3786. USA

 • Yıldırım, N,, 1992. 13 Mart 1992 Erzincan depreminde lokal yeraltı sularında meydana gelen değişiklikler. Doğu Anadolu Ulusal Deprem Sempozyumu. 21-25 Ekim 1992, Erzincan.

 • Buzadam Ötzi
  Ayşin Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Bu buluntunun dünyada eşi yok; çünkü tarihten önce yaşayan insanların aletleri ile elbiselerinin organik parçalan hiç bu denli kusursuz korunmuş durumda ve bir bütünlük içinde bulunmamıştı.

 • Ötzi

 • Buzul

 • Homo Tyrolensis

 • Homo Flauslabiensis

 • Manfred SCHINDLER, INNOVATION 11, CARL ZEISS, 2002

 • Ay Dünya`dan mı Oluştu?
  Eda Zirek
  PDF Olarak Görüntüle

  Güneş`ten sonra yaşamımızı en fazla etkileyen ve Dünya`ya en yakın gök cismi olan Ay`ın oluşumu hala tartışma konusu. Üstelik hakkında çok şey biliniyor olmasına rağmen... 

 • Ay

 • Güneş

 • Asteroidi

 • Pürüzsüz Parçacık Dinamiği

 • Johnson, E., D ,, 2001. Moon Formed from Older Earth?, Geotimes, October 2001,6.

 • Mars`ta İklim Değişiklikleri
  Sadettin Özel
  PDF Olarak Görüntüle

  Karbondioksit gazı,-sera etkisi oluşturan bir gaz olduğundan, Mars atmosferinin basınç ve sıcaklığı birkaç yüzyıllık bir periyottan daha kısa bir zaman diliminde çarpıcı bir biçimde değişebilir. 

 • Mars

 • Mars Global Surveyor

 • Kuru buz

 • Kızıl Gezegen

 • Geotlmes, February, 2002, pgs. Julian Smith

 • Tek Tek Depremleri Güvenilir Bir Şekilde Öndeyilemek
  Ian Main Zümrüt Alpinar Borga Menteş
  PDF Olarak Görüntüle

  Kolombiya`daki en son deprem bir kere daha herkese bilimin bu tür doğal felaketleri öndeyemeyeceğini gösterdi. Depremlerin nükleasyon sürecini anlamak için gösterilen toplumsal çabaya rağmen, depremler birdenbire ve önceden uyarmadan ortaya çıkıveriyor. Ama tüm doğal afetlerinde öndeyilenemez olduğunu söyleyemeyiz.

 • Deprem

 • Zamandan Bağımsız Tehlike

 • Belirlenimci (Deterministle) Öndeyi

 • Lineer Kuramları

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Deprem Öndeyisi (Prediction) Bu Tartışma Gerekli mi?
  Robert J. Geller Zehra Tahtakiliç Borga Menteş
  PDF Olarak Görüntüle

  Büyük depremler çok büyük miktarda enerji açığa çıkardığı için birçok araştırmacı güvenilir ve kesin öndeyide bulunmak için temel olarak kullanılabilecek ve teşhis edilebilecek haberciler olması gerektiğini düşünüyordu. Son 100 yıldır ve özellikle 1960`tan beri, böyle varsayımsal haberciler bulabilmek için büyük çabalar sarf edilmiş ve hepsi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

 • Deprem Öndeyisi

 • Prediction

 • Deneycilik

 • Forecast

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Henüz Değil Ama Sonunda
  Max Wyss Erdal Öz Alper Sakitaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Ne yazık ki deprem öndeyilerine dair araştırmalar hakkındaki tartışmaların tipik özelliği yanlış iddia temellerine oturtulmasıdır. Forum yöneticisinin (lan Main) önsözünün ilk iki cümlesi bu geleneği izlemektedir. Onun savına karşın Kolombiya`daki deprem, deprem öndeyilerine dair bilimin yeterliliğini veya yetersizliğini gösterecek türden değildi. Çünkü Kolombiya`da esas olarak bu sorun üzerinde çalışılmadı.

 • Depremler

 • Öndeyi

 • Nükleasyonu

 • Deprem Kırılmaları

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Deprem Öndeyisi Başarılabilir ve Yararlı mı?
  Christopher Scholz Çağdaş Tülek Alper Sakitaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Gelecekteki bir depremin zamanını, yerini ve büyüklüğünü birkaç gün ya da hafta öncesinden öndeyileme (yani, kısa erimli deprem öndeyilerinin olabilirliği) üzerine yapılan uzun tartışmalar yakın zamanda yeniden başladı. Bu tür deprem ondeyisi özünde zor olan bir araştırmadır ve olası habercilerin çok sayıda ama eksik gözlemiyle dolu zorlu bir geçmişi olsa da, bilimsel temelden ve doğruluktan yoksundur.

 • Deprem Öndeyisi

 • Sismik Boşluk

 • Self-Organized Criticality

 • Kanonik (Canonical) Kum Yığını

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Kaynak Yoksa İlerleme de Yok
  Max Wyss Elçin Yilmaz
  PDF Olarak Görüntüle

  Nature`da şimdiye kadar yapılan deprem öndeyi çalışmalarıyla İlgili tartışmaya olan katılım açıkça gösterdi ki, deprem kırıklarının nasıl başladığı ve öndeyilenebileceği konusuna daha başlamamışız bile, Bu durum sorunun güçlüğünden ve bu konuları araştıracak iyi bir programın olmamasından kaynaklanmaktadır, Andrew Michael`ın dediği gibi, deprem öndeyi araştırmaları için ayrılan fon ABD`de sismoloji için ayrılanın sadece çok küçük bir kısmı. Zaten astronomi gibi diğer disiplinlere oranla sismolojiye çok az kaynak ayrılıyor

 • Geophysical Journal International

 • Deprem Öndeyisi

 • NSF

 • USGS

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Deprem Öndeyisi: Neyi Tartışıyor Olmalıyız?
  Robert J. Geller Zehra Tahtakiliç
  PDF Olarak Görüntüle

  Yayımcıların bu tartışma için ortaya attıkları konu tek tek depremlerin güvenilir bir şekilde öndeyilmesinin gerçekçi bir bilimsel hedef olup olmadığıdır. Günlük dilde şöyle ifade edebiliriz: bugünkü donanımımızı göz önünde bulundurursak depremlerin öndeyilmesiyle ilgili araştırmalar devletin kayda değer yatırımlarını hak ediyor mu? Bu konuda olumsuz görüşü savunuyorum. Gördüğüm kadarıyla, olumlu görüşü savunanlar hiç de güçlü kanıtlar ortaya koyamıyor. 

 • Deprem Öndeyisi

 • Prediction

 • Soğuk Füzyon

 • Otomatik Alarm

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Gerçekçi Öndeyiler Dikkate Değer mi?
  Andrew Michael Onur Ertuğrul
  PDF Olarak Görüntüle

  Güvenilir deprem öndeyisini o şekilde tanımlayabiliriz ki başarılı öndeyide bulunmak olanaksızlaşır. Mesela, Main`in dördüncü seviyesine göre, böylesine kesin bir öndeyi sayesinde insanlar tahliye edilebilir. Ancak standart olarak bu dar tanımı almanın, bize hiçbir yarar sağlamayacağını düşünüyorum. Fakat Main `in ikinci ve üçüncü seviyeleri—onları öndeyi ya da olasılıksa! tahmin olarak adlandırıp adlandırmamıza bağlı olmadan—sosyal açıdan yararlı olabilirler. 

 • Öndeyi

 • Bilme Gereksinimi

 • Bilinçlenme

 • Deneme çalışmaları

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Gerilim Tahmini: Görünürde Uygulanabilir Üçüncü Strateji
  Stuart Crampin Şükran Şahbudak
  PDF Olarak Görüntüle

  Şimdiye kadar yapılan bütün tartışmaların konusu depremlerin oluş zamanı, yeri, kırılma mekanizması, kaynağın yapısı, depremin olası habercileri gibi konulardır. Depremler çeşitlidir ve bunları bir kalıba sokmak zordur. Depremlerin en önemli özelliği, geniş hacimli zayıf kayalar üzerinde ister istemez biriken büyük miktardaki gerilimin ortaya çıkmasıdır. Eğer bu gerilim birikimi izlenebilirse depremin zaman ve büyüklüğü, kırık kritik bir noktaya geldiğinde gerilim tahminine konu olabilir. Ben bunu zaten bildiğimizi söylüyorum. Bu etkiler dünya çapındaki sekiz deprem için gözlenmiş ve M=5 büyüklüğündeki bir depremin zaman ve büyüklüğünün başarılı bir gerilim tahmini (stress forecast) yapılmıştır

 • Gerilim Tahmini

 • Stress Forecast

 • Shear Wave Splitting

 • Gerilim Artışı

 • Nature Debates, www.nature.com

 • Deprem Öndeyi Araştırmalarında Yeni Olanaklar
  Didier Sornette Alper Sakitaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Depremleri öndeyilemek, şu ana kadar ele alınmamış yeni çok-disiplinli yaklaşımları zorunlu kılan deprem fiziğini kavramayı gerektirmektedir. Son on yıllarda birkaç ülkenin gösterdiği çabaya karşın, bilimsel çevrelerin deprem sorununda bir gelişme sağlamak için geleneksel sismolojik ve jeolojik yaklaşımlarla birleştirilen yapay-zeka, istatistiksel fizik, süper-bilgisayar modellemesi ve büyük ölçekte fiziksel ölçümlerin tam spektrumunun görüntülenmesini kullandıklarını gördüğüm konusunda kuşkuluyum. Deprem öndeyisi alanında geçmiş başarısızlıklardan öğrendiğimiz bunun basit bir sorun olduğu yönündeki önyargılı yaklaşımımızı yansıtmaktadır.

 • Deprem Öndeyi

 • Sismolojik

 • Mekano-Kimya

 • SOC

 • Nature Debates, www.nature.com

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle