TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Yeni Bin yılda Jeoloji Mühendisliği
Özgür Acir
PDF Olarak Görüntüle

Doğal afetlerin doğal olmayan sonuçlarını, sakin bir kabulleniş ile içselleştirirken, bilimden ve mühendislikten kopuşu yaşayan ülkemizde, jeoloji mühendisliğinin temel tanımlarını söylentilerden ve yanlış beklentilerden uzak tutup, ülkenin geleceği ile ilgili yaşamsal öneme sahip çalışmaları da kendi disiplini içinde daha ciddi ele alma sorumluluğunu göstermeliyiz.

 • Doğal Afetler

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Deprem

 • Yerbilimleri

 • Modern Jeolojinin Doğuşu
  PDF Olarak Görüntüle

  SU Tales`den, hatta ondan öncesinden, beri dünyayı açıklamak için başvurulan bir nesnedir. Tales`de su tüm evrenin kaynağı iken jeolojide su tüm jeolojik olayların kaynağı olarak düşünülmüştür

 • Su

 • jeolojik olayla

 • Abraham Gottlob Werner`

 • James Hutton

 • Adams, Frank Dawson. 1954 [1938]. The birth and development of the geological sciences. Dover: New York, 506s.

 • Bailey, Sir Edward. 1962. Charles Lyell. Thomas Nelson and Sons: London, 214s.

 • Coleman, William. 1964. Georges Cuvier: Zoologist. Harvard Univ. Press: Cambridge, 212s.

 • Dean, Dennis R. 1992. James Hutton and the History of Geology. Cornell Univ. Press: Ithaca, 303s.

 • Geikie, Sir Archibald. 1962 [1897]. The Founders ofGeology. Dover: New York, 486s.

 • Guntau, Martin. 1984. Abraham Gottlob Werner. BSB B. G. Teubner Verlagsgescllschaft: Leipzig, 120s.

 • McIntyre, Donald B and McKirdy, Alan. 1997. James Hutton: The Founder of Modern Geology. The Stationary Office: Edinburgh, 51s.

 • Playfair, John and Ferguson, Adam. 1997. James Hutton and Joseph Black. (Reprinted from Volume V of Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 1805). RSE Scotland Foundation: Edinburgh, 117s.

 • Jeolojinin Felsefesini Yapmak
  Erdinç Sayan
  PDF Olarak Görüntüle

  Felsefe açısından jeolojinin özel bir ilginçliği var mıdır? Başka bir değişle sadece jeolojiye ya da büyük ölçüde jeolojiye üzgü felsefî olabilir mi? Diğer felsefe soruları gibi, jeoloji hakkında ortaya atılacak felsefe sorular da düpedüz ampirik olan, yani gözlemsel ve deneysel metotlarla cevaplandırılabilecek, türden sorular değildirler

 • Felsefe

 • Gözlemsel Metotlarla

 • Deneysel Metotlarla

 • Jeoloji

 • Jeolojik Uslamlama
  Ayhan Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Frodeman (1995) jeolojinin tarihsel ve yorumlayıcı bir bilim, yanı kendine özgü mantıksal bir işleyişi olan öznel bir bilim dalı olduğunu ileri sürdü. Bu bakış açısı, benim jeolojinin (kendisine eşlik eden bir alt bilim dalı olan jeokimya ile birlikte) kendi terminolojisi ve semboller dizisi olan betimleyici (yani deneysel olmayan)bir bilim olduğu yönündeki fikrimlede genel bir uyum içerisindedir

 • Jeolojik Uslamlama

 • Frodeman

 • Heidegger

 • Kıta Felsefesi

 • Brassell, S.C., 1992, Biomarkers in Recent and ancient sediments: The importance of the diagenetic continuum, in Whelan, J., and Farrington, J. W., eds., Organic matter, productivity, accumulation and presentation in Recent and ancient sediments: New

 • Cavalli-Sferza, L.L.,1991, Genes, people and languages: Scientific American, v. 265, no.5, p. 104-110.

 • Comet, P.A., Kennicutt, M.C., Guinasso, N.L.,Denoux, G.J., McDonald, T.J., Burke, R.A., and Brooks, J.M.,1991, Origin of the Louisana/Mississippi delta oils by reservoir/source decoupling: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions,

 • Comet, P.A., McEvoy, J., and Kennicutt, M.C.,1992, Bitumen classification and biomarker correlation studies based on organic extracts from Neogene Gulf of California sediments, in Whelan, J., and Farrington, J.W., eds., Organic matter, productivity,

 • Comet, P.A., Rafalska, J.K., and Brooks, J.M., 1993, Sterane and triterpane patterns as diagnostic patterns in the mapping of oils, condensates and source rocks of the Gulf of Mexico region: Organic Geochemistry, v. 20, p. 1265-1296

 • Frodeman, R., 1995, Geological reasoning as an interpretive and historical science: Geological Society of America Bulletin, v. 107, p. 960-968

 • Heidegger, M., 1962, Being and time, trans, by Macquarrie, .1., and Robinson, E.: New York, Harper and Row, 589 p

 • Sahakian, W.S., 1968, History of philosophy: New York and London, Barnes and Noble, 366 p.

 • Thompson, K.F.M., and Kennicutt, M.C., 1992, Correlations of Gulf Coast petroleums on the basis of branched acyelic alkanes: Organic Geochemistry, v. 18, p. 103-119.

 • Jeoloji Felsefesi
  Ahmet Apaydin Dursun Bayrak
  PDF Olarak Görüntüle

  1960`lı yılların ortaların da, jeolojidüşünce açısından bir devrim geçirdi.

 • Jeoloji Felsefesi

 • Jeolog

 • jeolojik süreçler

 • Lyell

 • H. Frankel, The Continantel Drift Debate, Cambridge Univ. Press. (1987)

 • D. Kitts, The Structure ogf Geology, Southern Methodits Univ Pres.-Dallas (1977

 • R. Laudan, From Mineralogy to Geology, The Foundations of a Science 1650-1830, Chicago (1987)

 • H. LeGrand, Drifting Continents and Shifting Theories, Cambridge Univ. Press (1988)

 • C. Lyell, Principles of Geology, London, 3. vols. repr. Chicago Univ. Press. (1989)

 • Bir Doğa Harikası Geyser
  Teoman Nuriddin Norman
  PDF Olarak Görüntüle

  Oradan buradan "paf, paf"diye yükselen buhar püskülleri... Bir kenarda mavi - yeşil renkli berrak suyu ile göz alan bir havuz: Ortasında su kaynamaya başlıyor... Biraz ileride "pop, pop, pop" diye ses çıkaran bir çamur havuzu: buhar yok, soğuk... Bir kayanın çatlağından arada bir yukarı fışkırıp "ccce...!" diyen ufak, cin gibi bir fıskiye... Başka bir kayanın arkasındaki delikten geyser sahasından etkilenmişti.

 • Geyser

 • Yayvan Koni

 • Fışkıran Gaz

 • Sıcak Su

 • Pamukkalenin Kur/u/tuluşu veya Gelenek ve Bilim
  Mehmet Ekmekçi
  PDF Olarak Görüntüle

  Adam, gözlerini oğuşturarak uyandı. Örtündüğü post, üzerinden kaymıştı. Üşüyordu... Herkesten önce uyanmıştı yine. Dört gün batımı uzaklığındaki yoldan gelmişlerdi. Postuna daha bir sıkı sarındı, mağaradan dışarıya baktı. Karşıdaki yüksek dağlar kar altındaydı. Çok geçmeden karşı yamaçtan tüten dumanı gördü... Meraklandı... Yanına silahını aldı ve yola koyuldu. Yaklaştıkça yamacın bu kesimini örten beyaz örtünün kar olmadığını farketti.

 • Hierapolis

 • Pamukkale

 • Traverten

 • Metafizikle

 • Tanımı, Oluşumu, Türleri Türkiye`deki Boyutu ile Çığ
  Ömer Murat Yavaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Türkiye `de en hafif geçen kış mevsiminde bile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde sayısız yerleşim (köy ve mezra) ile bağlantı kesilmekte, enerji nakil ve haberleşme hatları kopmaktadır

 • Çığın Tanımı

 • Çığın Oluşum Mekanizması

 • Çığ Türleri

 • Kar Tabakasını

 • Zemin Sıvılaştırma
  Reşat Ulusay
  PDF Olarak Görüntüle

  Depremlerin neden olduğu tekrarlanmalı gerilimler sığ derinliklerde yer alan gevşek zeminlerde özel zemin davranışlarının gelişmesine yol açmaktadır. Dinamik yüklerden kaynaklanan bu tür zemin davranışları arasında yer alan sıvılaşma ve bununla ilgili zemin duraysızlıkları yapısal hasarlar üzerinde etkin rol oynamaktadır. Sıvılaşma sonucu dayanımı azalarak taşıma gücünü yitiren zemin, üzerindeki yapıları taşıyamayarak yapıların oturmasına, yana yatmasına veya devrilmesine, gömülü alt yapı elemanlarında çeşitli hasarlara neden olur. Ayrıca sıvılaşmaya bağlı olarak gelişen yanal yayılma ve akma türü kayma davranışları nedeniyle, geniş zemin kütleleri ve üzerindeki yapılar nehir, göl ve denize doğru sürüklenebilirler

 • Zemin Sıvılaştırma

 • Deprem

 • Sığ Derinlik

 • Taşıma Gücünü

 • Committee on Earthquake Engineering, 1985. Liquefaction of Soils During Earthquakes. National Acedemy Press, Washington, D.C., 240 pp.

 • Kramer, S.L., 1996. Geotechnical Earthquake Engineering. Prentice Hall, New Jersey, 526 pp.

 • Obcrmcier, S.F., 1996. Use of liquefactioninduced features for palcoseismic analysis. Engineering Geology, 44, 1-76.

 • Port and Harbour Research Institute, Ministry of Japan, 1997. Handbook on Liquefaction : Remcdition of Reclaimed Land. A.A. Balkema, Rotterdam, 312 pp.

 • Shibata, T., Oka, F. and Ozawa, Y., 1996. Characteristics ofground deformation due to liquefaction. Soils and Foundations, Special Issuse, January 1996, 65-79.

 • 12 Kasım 1999 Düzce-Kaynaşlı Depremi
  Candan Gökçeoğlu Gürol Seyitoğlu Faruk Ocakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Düzce-Kaynaşlı depremi 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden henüz üç ay bile geçmeden, resmi açıklamalara göre 832 ölüme, 4948 yaralanmaya ve ciddi maddi hasara neden olarak ülkeyi çok ciddi sosyoekonomik sıkıntılara sokmuştur. 

 • Deprem

 • Düzce-Kaynaşlı Depremi

 • 17 Ağustos 1999 Depremi

 • TÜBİTAK

 • Barka, A., Altunel, E., Akyüz, S., Sunal, G., Hartleb, R., Uslu, O. ve Toraman, E., 1999. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Aralık 1999, 40-42.

 • MTA Genel Müdürlüğü-Ankara Üniversitesi Ortak Araştırma Projesi, 1999. 17 Ağustos 1999 Depremi Sonrası Düzce (Bolu) İlçesi AlternatifYerleşim Alanlarının Jeolojik İncelemesi, Koordinatör: TÜBİTAK, 59s.

 • Gökten, E., Özaksoy, V. ve Erkmen, C., 1999. Adım adım yerkırığınm izinde. Cumhuriyet BİLİM TEKNİK, sayı 650, 12-13.

 • Kasapoğlu, E., Ulusay, R., Gökçeoğlu, C., Sönmez, H., Binal, A. ve Tuncay, E., 1999. 17 Ağustos 1999 Doğu Marmara Depremi Jeotcknik Saha İnceleme Raporu, Hacettepe Üniversitesi, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı, 95s.

 • Seyitoğlu, G., Gökçeoğlu, C., Ocakoğlu, F. ve Türk, N., 1999. 12 Kasım 1999 Depremi: Kuzey Anadolu Fayının tek hat olarak davranma çabası, Cumhuriyet BİLİM TEKNİK, sayı 663, 14.

 • TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü, Web Sayfası (http: . ) www.nemrut mam.gov.tr

 • Deprem Araştırma Enstitüsü, Web Sayfası (http:wwww.deprem.gov.tr)

 • Marmara Denizi ile Karadeniz Arasındaki Üçüncü Su Yolu İstanbul Boğazı
  İbrahim Engin Meriç
  PDF Olarak Görüntüle

  Kadıköy ve Fikirtepe ’de yaşamış olan İstanbul’un ilk sakinleri Boğaz ’in günümüz özelliklerini kazanışına tanık olmuşlardır

 • İstanbul Boğazı

 • Jeomorfoloji

 • Metro Köprüsü

 • Jeofizik

 • Göksu, H. Y., Özer, A. M. ve Çetin, O., 1990, Mollusk kavkılarının Elektron Spin Rezonans (ESR) yöntemi ile tarihlendirilmcsi. İstanbul Boğazı güneyi ve Haliç`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları (Ed. E. Meriç), 95-97, İstanbul.

 • Ross, D. A., 1978, Summary of results of Black Sea drilling, in Ross, D. A., Repnochnov, Y. P. et al. Initial Report of the D. S. D. P. V., 42, part 2, 1149-1178, Washington, U. S. Govcmement Printing Office.

 • Hsü, K. J., 1978, stratigraphy of the lacustrine sedimentation in the Black Sea, in Ross, D. A., Repnochnov, Y. P. et al. Initial Report of the D. S. D. P. V., 42, part 2, 509-529, Washington, U. S. Governement Printing Office.

 • Ardel, A. ve İnandık, IL, 1957, Marmara Denizi`nin teşekkül ve tekamülü. Türk Coğrafya Dergisi, 17, 1-14.

 • Andrussow, N., 1890, Expedition on `Seljanik` to Marmara Sea. Selected Works, 1Y.

 • Pfannenstiel, M., 1944, Die Diluvialen Entricklungsstadien und die Urgeschicthc von Dardanellen, Marmarameer und Bosphorus Diluvial-Geologic und Klima. Gcologische Rundschau, 3-4 (7-8), 324- 434.

 • Kosswig, C., 1954 Türkiye tatlısu balıklarının zoocoğrafyası. İst. Üniv. Fen Fak. Hidrobiyo. Mecm., A, 2 (1), 3-20.

 • Bilgin, T., 1984, Adapazarı Ovası ve Sapanca Gölü`nün alüvyal morfolojisi ve Kuvatemerdeki jeomorfolojik tekamülü. 1st. Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları, 2572, 199s.

 • Meriç, E., 1995, İstanbul Boğazı öncesinde Marmara Denizi-Kara Deniz bağlantısının İzmit Körfezi-Sapanca GölüSakarya Vadisi boyunca gerçekleştiğinin ön bulgulan. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi (Ed. Engin Meriç), 295-301, İstanbul.x

 • Meriç, E., 1995, İstanbul Boğazı öncesinde Marmara Denizi-Kara Deniz bağlantısının İzmit Körfezi-Sapanca GölüSakarya Vadisi boyunca gerçekleştiğinin ön bulgulan. İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi (Ed. Engin Meriç), 295-301, İstanbul.

 • Tshepalyga, A., 1995, Pliyo-Pleyistoscn Kara Deniz Havzaları ve bunların Akdeniz ile ilişkileri. İzmit Körfezi Kuvaterner istifi (Ed. E. Meriç), 303-311, İstanbul.

 • Taner, G., 1990, Lamellibrachiata ve gastropoda, İstanbul Boğazı güneyi ve Haliç`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları (Ed. E. Meriç), 81-93, İstanbul.

 • Nazik, A., Meriç, E. and Avşar, N., 1996, Environmental interpratation of Quaternary sedimets: Küçüksu Palace (Asiatic side of the İstanbul, Bosphorus, Turkey). 3rd European Ostracodologists Meeting, 8-12 July 1996, 54.

 • Nazik, A., Meriç, E. and Avşar, N., 1999, Environmental interpratation of Quaternary sedimets Küçüksu Palace (Asian side of Bosphorus, Anadolu Hisarı-Turkey). Yerbilimleri, 21, 105- 113, Ankara.

 • Nazik, A., Meriç, E. and Avşar, N., 1999, Vertical distribution ofHolocene ostracoda of Anadolu Hisarı (Bosphorus-İstanbul). 17, 4th European Ostracodologist Meeting, 5-8 July 1999, Adana, Turkey.

 • Nazik, A., 1998, Küçüksu Kasrı (Anadolu Hisarı-İstanbul) Kuvaterner istifinin ostrakod faunası. Yerbilimleri (Geosound), 32, 127-146, Adana.

 • Meriç, E., Kerey, İ. E., Avşar, N., Taner, G., Akgün, F., Ünsal, L, Rosso, A. ve Koral H. , 2000, Anadolu Hisarı (Doğu Boğaziçi-îstanbul) Kuvaterneri (Yayma hazırlanmakta).

 • Meriç, E., Kerey, İ. E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, İ. ve Rosso, A., 1998, İstanbul Boğazı yolu ile Marmara Denizi-Kara Deniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. Sualtı bilim ve teknolojisi toplantısı bildiriler kit

 • Oktay, F. Y. ve Sakınç, M., 1991, The Late Quaternary tectonics of the Istanbul Graben and the origin of the Bosphorus. Terra abstracts. E. U. G. 6, Strasburg, 3, I, 351.

 • Oktay, F. Y. ve Sakınç, M., 1993, Geç Kuvaterner`dc Istanbul Boğazı`nın oluşumuna neden olan tektonik hareketler. Türkiye Kuvaterneri Workshop Bildiri Özleri, 69-71, İstanbul.

 • Gökaşan, E., Demirbağ, E., Oktay, F. Y., Ecevitoğlu, B., Şimşek, M. and Yüce, H., 1997, On the origin of the Bosphorus. Marine Geology, 140, 183-199.

 • Yılmaz, Y. ve Sakınç, M., 1990, İstanbul Boğazı`nın jeolojik gelişimi üzerine düşünceler. İstanbul Boğazı güneyi ve Haliç`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortulları (Ed. E. Meriç), 99-105, İstanbul.

 • Meriç, E., Kerey, İ. E., Avşar, N., Tunoğlu, C., Taner, G., Kapan-Yeşilyurt, S., Ünsal, İ. ve Rosso, A., 2000, Geç Kuvaterner (Holosen)`de İstanbul Boğazı yolu ile Marmara Denizi-Kara Deniz bağlantısı hakkında yeni bulgular. TJB, 43 (1) (Baskıda).

 • Derman, S., 1990, Genç çökellcrin (Holosen) sedimentolojik özellikleri ve ortamsal yorumu. İstanbul Boğazı güneyi ve Haliç`in Geç Kuvaterner (Holosen) dip tortullan (Ed. E. Meriç), 5-12, İstanbul.

 • Okay, A. İ., Şengör, A. M. C. and Görür, N., 1994, The Black Sea: Kinematic history of opening and its effect ofthe surrounding regions. Geology, 22, 267-270.

 • Meriç, E., Kerey, İ. E., Avşar, N. ve Nazik, A. 1998, Dilovasi (Gcbzc-Kocacli) Kuvaterner istifi. Yerbilimleri (Geosound), 32, 199-218, Adana.

 • Özdoğan, M., 1983, Pendik, a Neolithic site of Fikirtepe Cultere in the Marmara Region. Festschrift für K. Bittcl, 401-411, Mainz.

 • Meriç, E., 1994, Marmara Denizi çevresinde Geç Kuvaterner`deki insan yaşamı izlerinin düşündürdükleri. T. J. Kurultayı Bülteni, 9, 164-170, Ankara.

 • Chappell, J. and Shackleton, N. J., 1986, Oxygene isotopes and see level. Nature, 324, 663-684.

 • Memeli Fosillerle Türkiye Karasal Senozoyik`inde Zaman İçinde Bir Yolculuk
  Gerçek Saraç
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojik zaman bölümlemeleri, bol oranda bulunan fosil belgeler nedeniyle bizlere, son 570 MY`lık jeolojik geçmişin Fanerozoic yani "Görünen Hayvanlar Zamanı" olarak adlandığını gösteriyor. Alt zaman bölümlemeleri Paleozoic "1. zaman", Mesozoic "2. zaman" ve Senozoic veya Neozoic "3. zaman" adlandırmaları da yine hayvanlar aleminin önemi belirtilmek amacıyla zoo -hayvan- kelimesi kökünden zo ve hayvanlarla ilişkiyi anlatan -icekleriyle birleştirilerek vurgulanmıştır.

 • Memeli Fosilleri

 • Çökel İstifleri

 • Paleozooloji

 • Jeokronolojı

 • Kil Minerallerinin İlginç Dünyası
  Asuman Günal Türkmenoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Belki birçoğumuz için hiç de çekici gelmeyen kile tarihin yazdığı en eski çağlardan itibaren mitolojide ve İnsanın sosyal yaşamında bir mücevher gibi paha biçilmişti

 • Kil Minerali

 • Natron

 • Mineraloji

 • Jeoloji-Mineraloji

 • Gondwana yada Gondwanaland?
  Enver Deveciler
  PDF Olarak Görüntüle

  "Ayırımları yapalım ve nesnelerin adını doğru koyalım."

  Henry David Thoreau

 • Gondwana

 • Gondwanaland

 • Gondlar

 • Aryen Hindular

 • Argand, E, 1924, La tectonique de l`Asie: Comptc-Rendu, XIII Congress Gcologique International, Belgique, 1992, VaillantCarmanne, Liege, pp. 171-372.

 • Bates, R L and Jackson, J A, 1980, Glossary of geology (2nd edition): Falls Church (Virginia), American Geological Institute

 • Bhattacharya, S, 1967, A dictionary of Indian history: New York, Goerge Braziller.

 • Blanford, H F, 1873, The Rudiments of physical geography for the use of Indian schools: London, Thacker Spink.

 • Carey, S W, 1988, Theories of the Earth and Universe: Stanford University Press

 • Challinor, J, 1967, A dictionary of geology (3rd edition): Cardiff, University of Wales Press

 • Dietz, R S and Holden, II C, 1970a, Reconstruction of Pangea: breakup and dispersion of continents, Permian to Present: Journal of Geophysical Research, v. 75B, pp. 4939-4956

 • Dietz, R S and Holden, H C, 1970b, The breakup of Pangea: Scientific American, v. 223, pp. 30-41

 • Edwards, W N, 1928, The occurrence of Glossopteris in the Beacon Sandstone of Ferrar Glacier, South Victoria Land: Geological Magazine, v. 65, pp. 323-327

 • Embree, A T, ed., 1988, Encyclopedia of Asian history (4 vols.): New York, Charles Scribner`s Sons

 • Feitmantel, O, 1876, Note on the age of some fossil floras of India: Records of the Geological Survey ofIndia, v. 9(2), pp. 28.

 • von Fürer-Heimendorf, C, 1979, The Gonds of Andhra Pradesh: London, George Allen & Unwin.

 • Hallam, A, 1973, A revolution in the earth sciences: Oxford, Clarendon Press.

 • Krishnan, M S, 1982, Geology of India and Burma (6th edition): Delhi, CBS Publishers

 • Ley, W, 1969, The drifting continents: New York, Weybright and Talley

 • Marvin, U B, 1973, Continental drift-the evolution of a concept: Washington, D. C., Smithsonian Institution Press.

 • Medlicott, H B, 1872, Note on exploration for coal in the northern region of Satpure basin: Records of the Geological Survey of India, v. 5(4), pp. 109-128

 • Mehta, B H, 1984, Gonds of the central India highlands-a study of dynamics of Gond society (2 vols.): New Delhi, Concept.

 • Mehta, D R S, 1964, Gondwanas in India: Proceedings of the 21st International Geological Congress, New Delhi.

 • Pascoe, E H, 1950-1964, A manual ofthe geology of India and Burma (vols. I-I1I): Calcutta, Geological Survey of India (reprinted in 1965-1975)

 • Russel, R V, 1907-1909, Gondwana: The Imperial Gazctter of India, v. 12, pp. 321-326 (reprinted in 1972, Today & Tomorrow, NewDelhi)

 • Russell, R V and Hiralal, R B, 1916, The tribes and castes of the Central Provinces of India: 4 vols., London (reprinted in 1969 by Anthropological Publications, Oostershout, the Netherlands.)

 • Sastry, M V A and 7 others, 1977, Stratigraphic lexicon ofGondwana formations of India: Geological Survey of India Miscellaneous Publications No. 36, pp. 1-170.

 • Schwarzbach, M, 1981, Gondwana and Gondwanaland: Gcologische Rundschau, v. 70, pp. 497-498.

 • Sclater, P L, 1864, The mammals of Madagascar: Quarterly Journal of Science London, v. I, pp. 213-219

 • Şengör, A M C, 1983, Gondwana and Gondwanaland: A Discussion: Geologische Rundschau, v. 72, pp. 397-400.

 • Sew`ard, A C, 1914, Antarctic fossil plants: British Antarctic (Terra Nova) Expedition 1910, Natural History Report, Geology, v. 1(1), pp. 1-49, London, British Museum (Natural History)

 • Singh, I J, 1944, The Gondwana and Gonds: Lucknow (India), Universal Publishers

 • Suess, E, 1885-1909, Das Antlitz der Erde (vols. I-IV): Prague and Vienna, F Tempsky

 • Suess, E, 1904-1909, The Face of the Earth (vols. I-IV): translated by H B C Sollaş, Oxford, Clarendon Press

 • Suess, E, 1897-1918, La face de la terre (vols. I-IV): translated by E de Margerie, Paris, Librairie Armand Colin.

 • du Toit, A, 1937, Our wandering continents: New York, Hafner.

 • Wadia, D N, 1975, Geology of India (4th edition): New Delhi, Tata-McGraw-Hill.

 • Wegener, A, 1912, Die Entstehung der Kontinente: Geologische Rundschau, v. 3, pp. 276-292

 • Wegener, A, 1915, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1st edition): Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn

 • Wegener, A, 1924, The Origin ofthe continents and oceans: translated by J G A Skerl from the 3rd German edition (1922), London, Methuen

 • Wegener, A, 1966, The origin ofthe continents and oceans: translated by John Biram from the 4th edition (1929), New York, Dover

 • Wood, R M, 1985, The dark side of the Earth: London, Allen & Unwin.

 • Bilim Dalay Lama`lığı Üzerine
  Aydin Çelebi
  PDF Olarak Görüntüle

  "Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asıl önemli olan dünyayı değiştirmektir."

  Karl MARKS (XI. TEZ) 

 • TJK

 • Politik arenad

 • vahşi kapitalizm

 • Bilim

 • Jeoloji Felsefe ve Havanda Oikosoloji Dövmek
  Erdinç Sayan
  PDF Olarak Görüntüle

  Konusu meta-jeoloji-felsefesi (yani, jeoloji felsefesinin ne olduğuna "yukardan" bir bakış) olan ve Mavi Gezegen dergisinin yine bu sayısında yer alan" Jeolojinin `Felsefesini Yapmak" başlıklı yazımda genel olarak felsefenin ne olduğu ve jeoloji felsefesinin ne tür problemlerle uğraşabileceği konusuna değiniyorum. Bunu yaparken, jeolojinin kendisinin bazı felsefî problemleri yanında, psikoloji, biyoloji, ekonomi ve başka bilimlerde karşılaşılan felsefî problemlerden örnekler getiriyorum.

 • Jeoloji

 • Felsefe

 • Oikosoloji

 • Ekzistansiyalist

 • Yakın Geçmiş Üzerine Anımsatmalar Kimi Değerlendirmeler
  İsmail Hakki Kulaksizoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Öncelikle, Oda Yönetim Kurulu`nun, gerekli bularak yayın yaşamına soktuğu "Mavi Gezegen" adlı popüler yerbilimleri dergisinin yayın yaşamını başarılı bir çizgide sürdürmesini dilerim

 • Jeoloji bilimi

 • TJK

 • JMO

 • Mavi Gezegen

 • İnternette Sörf
  Adil Binal
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle