TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Batı Anadolu Antikçağ Altın Madenleri
Selahattin Yildirim
PDF Olarak Görüntüle

Yüzlerce yıldır kadınların gerdanlarını süsleyen altının, tarihin akışı içindeki gizemli öyküsü devam ediyor. İnsanoğlunun onu elde etmek için yüzyıllardır verdiği çetin uğraş ve kullandığı yöntemler, yine insanoğlu tarafından hoyratça silinmekte olan tarihin sayfalarında saklı. 

 • Altın

 • Altın Madeni

 • Oluklu Taşlar

 • Su kanalı

 • Homeros, Ilyada, çev. A. Erhat ve A. Kadir, 8. basım, Can Yay., 1996

 • Homeros, Odysseia, çev. A. Erhat ve A. Kadir, 8. basım, Can Yay., 1996

 • Ö. Acar, Destanları-Sarsan Hazine, CBT Dergisi, sayı. 526, Cumhuriyet, 21 Nisan 1996, s. 10-11

 • Homeros, îlyada, önsöz, s.24

 • İ. Akşit, Anadolu Uygarlıkları, Akşit Yay., 1982

 • Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: C. XII-XIII-XIV), çev. A. Pekman, 3. basım, Arkeoloji ve Sanat Yay., 1993, s.87

 • Strabon, aynı yapıt, s. 132

 • Strabon, aynı yapıt, s. 213-214

 • B. Umar, Türkiye`deki Tarihsel Adlar, İnkilap Kitabevi, 1993,

 • Büyük Larousse Ansiklopedisi, Milliyet Yay., 1986,

 • S. Lloyd, Türkiye`nin Tarihi: Bir Gezginin gözüyle Anadolu Uygarlıkları, çev. E. Varinlioğlu, 4. basım, Tübitak Yay., 1998

 • Herodotos, Herodot Tarihi, Remzi Kitabevi, çev. Müntekim Ökmen, 3. basım, 1991, s. 47

 • E.W. Molly, Türkiye`nin Batısındaki Altın Mineralizasyonu (Aydın, Manisa ve Çanakkale vilayetleri), MTA Rap. No. 2789 (yayımlanmamış), 1958

 • G.A. Wagner, E. Pemicka, T.C. Seeliger, Ö. Öztunalı, İ. Baranyı, F. Begemann ve S. Schmitt-Strecker, Kuzeybatı Anadolu`­ nun Erken Metalürjisi Hakkında Jeolojik Araştırmalar, MTA Derg., sayı. 101-102, MTA Yay. 1983

 • Strabon, aynı yapıt

 • B. Umar, aynı yapıt

 • S. Yıldırım ve İ. Cengiz, Şahinli (Lapseki-Çanakkale) Altın Sahasının Jeoloji ve Jeokimya Raporu, MTA Rap. No., (hazırlanıyor)

 • B. Umar, aynı yapıt

 • S. Yıldırım, V. Oygür ve T. Alpan, Söğüt (Bilecik) güneyi altın-antimuan-volfram cevherleşmeleri ön etüd raporu, MTA Rap. No. 9740 (yayımlanmamış), 1995

 • S. Yıldırım, Beyköy (Kepsut-Balıkesir) Altın Sahasının Jeoloji Raporu, MTA Rap. No. 10007, (yayımlanmamış), 1996

 • L. Nazik, Güney Marmara Mağaraları, MTA Rap. No. 10046, (yayımlanmamış), 1997

 • T. Alpan, Salihli ve civarı altın aramaları (Bölüm-1), MTA Rap. No. 6963, (yayımlanmamış), 1978

 • T. Alpan, Salihli ve civarı altın aramaları (Bölüm-2); Salihli-Sart köyü yöresi jeolojisi ve Şart plaserlerinin altın yönünden değerlendirilmesi, MTA Rap. No. 6918, (yayımlanmamış), 1980

 • N. Pehlivan, sözlü görüşme

 • T. Alpan, sözlü görüşme

 • B. Umar, aynı yapıt

 • Z. Tez, Madencilik ve Metalürji Tarihi, Kitapsaray Yay., 1989

 • A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 7. basım, Remzi Kitabevi, 1997

 • B. Umar, aynı yapıt

 • S. Yıldırım, aynı rapor

 • Yüzgeçlerden Ayaklara Geçiş
  Ayşin Dora
  PDF Olarak Görüntüle

  Suda yaşayan bu hayvan hiçbir zaman karada yürümemişti, ama 365 milyon yıl önce İrlanda`daki bu çamurlu sığ suda dört ayakla yürüyerek bu taşlaşmış ayak izlerini bırakmıştı. Dünya`daki yaşamı sonsuza kadar değiştirebilecek evrimde bu olay bir dönüm noktasıdır. Bu izler ve bulunan son fosiller bilim adamlarına yaşamın ne zaman ve nasıl karaya geçtiğini yeniden düşünmeye zorlamıştır

 • ayakizleri

 • Valentia Ayakizleri

 • tetrapoda

 • Gondwana

 • Laetoli`deki Ayak İzlerini Koruma
  Faruk Ocakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Doğu Afrika`daki insansı (hominid) ayak izlerinin keşfi insan kökenlerinin araştırılmasını yeniden şekillendirdi. Şimdi, korumacılar narin izleri yok olmaktan kurtarıyorlar.

 • Laetoli

 • Hominid

 • Volkanik Çökeller

 • İskelet Kalıntıları

 • Kula İnsan Ayak İzleri
  Faruk Ocakoğlu Çetin Ertürk
  PDF Olarak Görüntüle

  Yerlerine yenileri konamayacak değerleri doğal ortamında koruyamamanın hesabını insanlık ailesine ve gelecek kuşaklara verirken zorlanmayacak mıyız?

 • Kula Ayakizleri

 • Volkonoloji

 • Kül püskürmesi

 • Gediz Vadisi

 • MTA Dergisi, 72, 204-208 (1969)

 • Ege Coğrafya Dergisi, 6, s. 11 (1992), Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayakizleri

 • Yeryuvarı ve İnsan, 1/2, s. 8, İnsanlara ait fosil ayak izleri.

 • Yeryuvarı ve İnsan, 1/2, s. 4, Fosil insan ayakizlerinin öyküsü: İsmail Koçer ile bir söyleşi.

 • Ege Coğrafya Dergisi, 6, s. 16-17 (1992), Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayakizleri

 • MTA Dergisi, 72, 204-208 (1969)

 • Yeryuvarı ve İnsan, 1/2, s. 6, Fosil insan ayakizlerinin öyküsü: İsmail Koçer ile bir söyleşi.

 • Günaydın Gazetesi, 15 Ekim 1969.

 • Nature, vol.254, Nisan 17, s. 553. (1975)

 • TJK Bülteni, 25/2, 117-126 (1982)

 • Bilim ve Teknik, 18/207, s 1-2 (1985)

 • Ege Coğrafya Dergisi, 6, s. 11 (1992), Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayakizleri

 • Ege Coğrafya Dergisi, 6, s. 11 (1992), Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayakizleri

 • Ege Coğrafya Dergisi, 6, s.11 (1992), Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayakizleri

 • MTA Dergisi, 72, 204-208 (1969)

 • İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 9/17, 7-32.

 • Yeryuvarı ve İnsan, 1/2, s. 10, İnsanlara ait fosil ayak izleri.

 • Tuncay Ercan`ın MTA Jeoloji Etütleri Dairesi`ne raporu, 29.03.1985

 • Archeo Physica, 10, 455-467 (1978)

 • Ege Coğrafya Dergisi, 6, s.22 (1992), Demirköprü baraj gölü batı kıyısında Çakallar volkanizması ve fosil insan ayakizleri.

 • Eski Haliç ve Çamuru
  Deniz İskender Önenç
  PDF Olarak Görüntüle

  Damaklara tat veren, camilere çini olan siyah renkli haliç çamuru, bugün her türlü kirleticiler nedeniyle özelliğini kaybetmiştir. Eskilerde bahçeleri, bostanları ve dereleri ile meşhur olan Haliç`i, şimdilerde kokan suyu ve taşlaşmış yapılarıyla seyretmekteyiz.

 • Siyah Çamur

 • Hammallar

 • Kiremitya

 • Haliç Çamur

 • Anadolu Obsidyen Oluşuklarının Tarih Öncesi Yakındoğu Topluluklarınca Kullanımı
  Dursun Bayrak
  PDF Olarak Görüntüle

  Ege Denizi`nden Hazar Denizi`ne ve Kafkaslar`dan İran Körfezi`ne dek Eskitaş Çağısonu-Bronz Çağı geçişinde (günümüzden 14000-6000 yıl önceleri arasında) el-aletleri yapımında obsidyen yaygın biçimde kullanılmıştır.

 • Obsidyen Oluşukların

 • Galatya Masifı

 • Kapadokya

 • Acıgöl Obsidyenleri

 • Taşı Sanata Dönüştürenler
  Okan Zimitoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünya üzerinde yaşayan insanlar dağlarla ve onları oluşturan kayalarla ilgilenmekten hoşlanır, adeta onlarla içiçe yaşarlar. Ancak her insan, kayaları sadece bir kaya olarak, olduğu gibi görmekte ve buna göre davranmaktadır. Bazılarına göre kayalar, sadece yeryüzü üzerindeki birtakım çıkıntılar şeklinde algılanırken; diğer bazılarına göre ise kayalar, ilahi varlıkların efsanevi veya ruhani görünümleri ya da içsel duyguların birer ifadesidir. Ancak iki grup insan, çoğunluktan farklı olarak, dağların ve kayaların kendilerine ne anlatmak istediğini çok iyi bilmektedir.

 • Heykeltraş

 • Taş İşleyiciliği

 • granitler

 • Bazaltlar

 • Barit
  Oya Cengiz Mustafa Kuşcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Atom ağırlığı 137.36 olan baryum (Ba2+) elementi doğada sülfat (SOV), karbonat (CO3), kalsiyum (Ca2+), alüminyum (Al2+), silisyum (Si) gibi anyon ve katyonlarla bileşik yapmış ve karışmış olarak bulunur. Bunlardan sülfatla yaptığı bileşik, en çok bulunan baryum mineralidir ve barit (BaSCb) olarak bilinir.

 • Barit

 • Mohs Sertlik Cetvel

 • Karbonlu Maddeler

 • Cam Sanayisi

 • Bir Damla Su
  Ahmet Apaydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Diğer doğal kaynaklar arasında özel bir yere sahip olan su, yaşamın temel kaynağıdır. Aynı zamanda su, daha yüksek kalitede bir yaşamın sürdürülebilmesi, ekonomik ve sosyal gelişme için en önemli maddedir.

 • Doğal Kaynak

 • Suyun Kökeni

 • Su Rezervleri

 • Dünya Kaynaklar Enstitüsü

 • Korzoun, V.I., 1974. World Water Balance and Water Resources of the Earth, Leningrad, Hydrometeoizdat, 638 p. (Rusça)

 • Baumgartner, A. And Reichel, E., 1975. The World Water Balance, Vienna and Munshen,: R. Oldenboury Verlag, 180 p.

 • World Resources Institute, 1992, 1994, 1996. A Guide to the Global Environment, Oxford Univ.Press.

 • Shiklomanov, I.A., 2000.Appraisal and Assesment of World Water Resources, Water International, Vol. 5, No.l, 11-32.

 • 21. Yüzyıl Su Savaşlarına Sahne Olacak mı?
  Ayşegül Kibaroğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsan yaşamını sürdürmekteki başat kaynak olma özelliği ile `su`, tarih boyunca çeşitli uygarlıklar tarafından kontrol altına alınıp yaşamsal gereksinimlerini karşılamak için kullanılmıştır. Bir yandan nehirlerin akışlarının yıldan yıla ve mevsimden mevsime büyük değişiklikler göstermesi öte yandan yağışların düzensizliği insanlığı mevcut su kaynaklarını kimi mühendislik teknikleriyle biriktirmeye ve çoğaltmaya yöneltmiştir.

 • Hidrolojik Çevirim

 • Ekonomik Kalkınma

 • Su Kaynakları

 • Su Savaşları

 • Heyelanlar
  Murat Ercanoğlu Candan Gökçeoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünyanın birçok bölgesinde zaman zaman katastrofik etkileriyle trajik sonuçları olan heyelanlar, gerçekte başarılı bilimsel ve teknik çalışmalarla önemli oranda önlenebilir ender doğal olaylardır

 • Heyelanlar,

 • Katastrofik Etki

 • Doğal Afetler

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • Rremier, A. ve Amould, M., 2000. World Bank`s role in reducing impacts of disasters. Natural Hazards Review. Vol.l, No.l, 37-42.

 • Aleotti, P. ve Chowdhury, R., 1999. Landslide hazard assessment: summary review and new perspectives. Bull. Eng. Geol. Env., No.58, 21-44.

 • Schuster, R. L. ve Fleming, R. W., 1986. Economic losses and fatalities due to landslides. Bull, of the Assoc, of Eng. Geol., Vol.XXIII, No.l, 11-28.

 • Hamilton, R. M., 2000. Science and technology for natural disaster reduction. Natural Hazards Review. Vol.l, No.l, 56- 60.

 • Hutchinson, J. N., 1995. Landslide hazard assessment. Proc. VI Int. Symp. on Landslide, Chiristchurch, 1805-1842.

 • Close, U. ve McCormick, E., 1922. Where the mountains walked. National Geographic Magazine. Vol.41, No.5, 445-464.

 • Yalpmkaya, S., 1995. Isparta Senirkent feyezam. DSÍ Biilteni, Temmuz-Agustos`95. 13-20

 • Flentje, P.N. ve Chowdhury, R., 1999. Quantitative landslide hazard assessment in an urban area. Proc. 8th Australia-New Zealand Conf., Australia.

 • Guzetti, F., Carrara, A., Cardinali, M. ve Reichenbach, P., 1999. Landslide hazard evaluation: a review of current techniques and their application in a multi-scale study, Central Italy. Geomorphology, No.31, 181-216.

 • Zezere, J. L., Ferreira, A.B. ve Rodrigues, M.L., 1999. Landslide in the North Lisbon Region (Portugal): Conditioning and triggering factors. Phys. Chem. Earth (A). Vol.24, No. 10, 925-934.

 • Luino, F., 1999. The flood and landslide event of November 4-6 1994 in Piedmont Region (Northwestern Italy): Causes and related effects in Tanaro Valley. Phys. Chem. Earth (A). Vol.24, No.2, 123-129.

 • Lazzari, M. ve Salvaeschi, P., 1999. Embedding a geographic information system in a decision support system for landslide hazard monitoring. Natural Hazards.No.20, 185-195.

 • Çığ
  Ömer Murat Yavaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüz teknolojisine rağmen, bir çığın kesin oluşum zamanını belirlemek henüz imkansızdır. Ancak, bu yönde yürütülen çalışmalar ile çığ oluşum anının yakınlığı konusunda saptamalar yapılabilmektedir.

 • Çığ Tahmini

 • Çığ Kontrolü

 • Çığ Önlenmesi

 • Çığ Haritalaması

 • Noosferde Sismik Olaylar
  Ahmet İnam
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojik depremler noosferde, anlam kürede de depremler yaratır, yaslandığımız yerkabuğunun sağlamlığından duyulan kuşku, oturduğumuz evin başımıza çökebileceği düşüncesi, anlam kürede dayandığımız tabanın ve zeminin zayıflamasına sarsıntılara açık olmasına yol açar. 

 • Jeolojik Depremler

 • Noosfer

 • Sismik Olaylar

 • Beden-Küre

 • Depremlerin Önceden Tahmini Mümkün mü?
  Ömer Aydan Reşat Ulusay
  PDF Olarak Görüntüle

  Deprem, diğer doğa olaylarıyla karşılaştırıldığında, gerekli önlemler alınmadığı taktirde çok büyük yıkıcı etkisi nedeniyle afet haline dönüşen, dolayısıyla insanoğlunun, karşılaştığı en şiddetli doğa olayıdır. Bu nedenle, depremlerin önceden tahmini, her zaman toplum tarafından talep edilen bir olgu olmuştur. 

 • Depremler

 • Plaka Tektoniği

 • Akma

 • Elastik Dalga Hızı

 • Aydan, Ö., (1995). The stress state of the earth and the earth`s crust due to the gravitational pull, 35th US Rock Mechanics Symposium, Lake Tahoe, 237-243.

 • Nur, A. (1972). Dilatancy, pore fluids and premonitory variations of Vs/Vp travel times. Bulletin of the Seismological Society of America, 62 (5), 1217-1222.

 • Toksöz, M.N. (1977). Earthquake prediction research in the United States. Predicting Earthquakes, Panel on Earthquake Prediction of the Committee on Seismology, NRC, 37-50.

 • USGS (1999). Crustal deformation measurements at Parkfield. (http://quake. wr.us-gs.gov/ QUAKES/crustaldef/park. html)

 • Aggarwall, Y.P., Sykes, L.R., Armbruster, J., and Sbar, M.L. (1973). Premonitory changes in seismic velocities and prediction of earthquakes. Science, 180, 632-635.

 • Barsukov, O., and Sorokin, O.N. (1973). Variations in apparent resistivity of rocks in the seismically active Garm region. Phys. Solid Earth, 10, 685.

 • Yasui, Y. (1973). A study of luminous phenomena accompanied with earthquake. Mem. Kakioka Magn. Observ., 13, 25-61.

 • Derr, J.S. (1973). Earthquake lights: a review of observations and present theories. Bull. Seismol. Soc. Am., 63(6), 2177-2187.

 • Pierce, E.T. (1976). Atmospheric electricity and earthquake prediction. Geophysical Res. Letters, 383), 185-188.

 • Geller, R. (1997). Earthquakes cannot be predicted. Science, 275, 161.

 • Sultankhodzhaev, A.N. (1984). Hydrogeoseismic precursors to earthquakes. Int. Symp. on Earthquake Prediction, Paris, 181-191.

 • Tsunogai, U., and Wakita, H. (1995). Precursory chemical changes in ground water: Kobe earthquake, Japan, Science, 61-63.

 • Walsh, J.B. (1975). An analysis of local changes in gravity due to deformation. Pure Applied Geophysics, 113, 97-106.

 • Ikeya, M., Matsumoto, H., and Huang, Q.H. (1998). Alignment of silkvorms as seismic animal anomalous behaviour (SAAB) and electro-magnetic model of a fault: a theory and laboratory experiment. Acta Seismologica Sinica, 11(3), 365- 374.

 • Buskirk, R.E., Frohlich, C., and Latham, G.V. (1981). Unusual animal behaviour before earthquakes: a review of possible sensory mechanisms. Reviews of Geophysics and Space Physics, 19 (2), 247- 270.

 • Hamada, M., and Aydan, Ö., (1992). The site investigation of the March 13 Earthquake of Erzincan, Turkey. ADEP, Association for Development of Earthquake Prediction, 86pp.

 • Aydan, Ö., and Kutnsar, H. (1997). A site investigation of Dinar Earthquake of October 1, 1995. Turkish Earthquake Foundation, TDV/DR 97-003, 166 pp.

 • Aydan, Ö., Ulusay, R., Kumsar, H., Sönmez, H., and Tuncay, E. (1998). A site investigation of Adana-Ceyhan Earthquake of June 27, 1998. Turkish Earthquake Foundation, TDV/DR 006-30, 131pp.

 • Aydan, Ö., Ulusay, R., Hasgür, Z., and Taşkın, B. (1999a). A site investigation of Kocaeli Earthquake of August 17, 1999. Turkish Earthquake Foundation, 180pp.

 • Hürriyet Gazetesi, 15 Kasım 1999

 • Milliyet Gazetesi, 12 Aralık 1999

 • Emre, Ö., Duman, T.Y. Doğan, A., Ateş, S., Keçer, M., Erkal, T., Özalp, S., Yıldırım N. ve Güner, N. (1999). 12 Kasım 1999 Düzce Depremi saha gözlemleri ve ön değerlendirme raporu. MTA. (http:// www.mta.gov.tr/dzc.htm).

 • Igarashi, G., Saeki, S., Takahata, N., Sumikawa, K., Tasaka, S., Sasaki, Y., Takahashi, M., and Şano, Y. (1995). Groundwater radon anomaly before the Kobe earthquake in Japan, Science, 269, 60-61.

 • Friedman, H., Arıç, K., King, C.Y., Altay, C., and Sau, H. (1988). Radon measurements for earthquake prediction along the North Anatolian Fault Zone; a progress report, Tectonophysics, 152, 209-214.

 • Şimşek, Ş., and Yıldırım, N. (2000). Observations, measurements and evaluations of the geothermal fields located at 17 August and 12 November 1999 Eastern Marmara Earthquake Region of Turkey. IGA Bulletin (in press)

 • Şimşek, Ş. ve Yıldırım, N. (2000). İzmit ve Düzce depremlerinde jeotermal değişimler. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 387, 70-73.

 • Tezcan, L., Doğdu, N. ve Kırmızıtaş, H. (2000). Sismik aktivitelere bağlı yeraltısuyunun değişimi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 21-25 Şubat, 2000 Ankara, Bildiriler Kitabı, s. 164.

 • Fleeger, G.M., and Goode, D.J. (1999). Hydrologic effects of the Pymatuning Earthquake of September 25, 1998, in Northwestern Pennsylvania. U.S. Department of Interior, USGS, WaterResources Investigations Report 99- 4170.

 • İspir, Y., Uyar, O., Güngörmüş, Y., Orbay, N., and Çağlayan, B. (1976). Some results from studies on tectonomagnatic effect in NW Turkey. J. Geomag. Geoelectr., 28, 123-135.

 • Büyüksaraç, A., Reiprich, S., and Ateş, A. (1998). Three-dimensional magnetic model of amphibolite complex in Taşkesti area, Mudurnu valley, NorthWest Turkey. J. of the Balkan Geophysical Society, 1 (3), 44-52.

 • Gerstenecker, C., Akın, D., and Demirel, H. (1999). Gravity changes along the western part of the North Anatolian Fault. (http://www.gfz.potsdam.- de/pb2/pb21 /Mudurnu/gravity .html)

 • Aydan, Ö., Sezaki, M., and Yarar, R. (1996). The seismic characteristics of Turkish Earthquakes. 11th World Conference on Earthquake Engineering., Acapulco, Mexico, 1-8.

 • Main, J., 1999. Is the reliable prediction of individual earthquakes a realistic scientific goal. Nature (http://helix.nature. com/debates/earthquake/earthquake contents.html)

 • Paleosismolojik Çalışmalara Bir Örnek: İzmit-Kullar Hendek Çalışması
  Ramazan Demirtaş Cenk Erkmen
  PDF Olarak Görüntüle

  250-300 yıl gibi göreceli olarak daha uzun aralıklarla tekrarlanan büyük depremleri üreten fayların geçmişteki davranışlarını inceleyen ve gelecekteki deprem tehlikesini belirleyen bilim dalına PALEOSİSMOLOJÎ adı verilmektedir. Deprem üreten diri faylar boyunca hendek açma yöntemi, paleosismolojinin en çok kullandığı yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, yüzey kırığı oluşturmuş eski depremlerin genç çökeller içindeki izlerinin araştırılıp bulunmasına dayanır.

 • Depremleri

 • Paleosismolojin

 • Diri Faylar

 • KAFZ

 • Demirtaş, R., Erkmen, C. and Yılmaz, R., 1999a. Preliminary results of the trench studies on the 1999 rupture of the İzmit Bay, İzmit, NW Turkey. Earthquake hazard and risk in the Eastern Mediterranean, Nicosia, Northern Cyprus, 1999 (in press)

 • Erendil, M., Kuşçu, İ., and Kato, H., 1988. Tectonics of the Armutlu Peninsula (Turkey); Aspects of the western North Anatolian Fault Zone. Report of Int. Res. and Develop. Coop. ITIT Project no: 8513,59-65

 • Kato, H., 1988. Some remarks on geologic and tectonic features of the western part of the North Anatolian Fault, NW Turkey. Report of Int. Res. and Develop. Coop. ITIT Project no: 8513, 1-16.

 • Micheál, G., Neugebauer, J., and Bingöl, E., 1989. Paleostress changes at the North Anatolian Fault from the Earlier Tertiary to the Subrecent; The Dokurcun region, Turkey. Zschau and Ergiinay (eds.), Turkish-German Earthquake Research Project, 18-83

 • Gidersen Yıkılır Bu Şehir
  Hasan Sarikaya
  PDF Olarak Görüntüle
  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle