TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Yeryüzündeki Geçmiş Yaşamın Günümüzdeki Mekanları: Doğa Tarihi Müzeleri
Güldemin Darbaş
PDF Olarak Görüntüle

Müzeler, geçmiş ile gelecek arasındaki köprülerdir. Bir doğa tarihi müzesine girdiğinizde kendinizi Yerküre`nin milyarlarca yıllık jeolojik öyküsü içinde hissedersiniz. Müzedeki her bir obje, mesela varlığından bile haberdar olmadığınız ve belki bugün yaşamayan pek çok canlının fosil kalıntısıyla da taş parçası diyerek ayrıntılarına bakmak için zaman ayırmadığınız bir mineral veya kayaç parçası size kendi hikâyelerini anlatmak ve binlerce, hatta milyonlarca yıl öncesine götürmek için sessizce bekler. Bu sessiz bekleyişe karşılık verip, 4,5 milyar yıllık öyküyü dinlemek istemez misiniz?

 • Doğa Tarihi Müzeleri

 • Galatasaray Mekteb-i Tıbbiyesi Doğa Tarihi Müzesi

 • Omurgalı Fosil Yatağı

 • Paleontoloji ve Evrim Galerisi

 • https://kelimeler.gen.tr/muze-nedir-ne-demek-227579 (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • http://arsizsanat.com/sahi-neydi-bu-muze-dedigimiz/ (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • Dilli, R. 2014. Doğa Tarihi Müzelerinin eğitimdeki Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 40.

 • Çelik, S. 2019. İstanbul`da Unutulmuş bir Müze: Galatasaray Mekteb-i Tıbbiyesi Doğa Tarihi Müzesi (1835-1850). İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, seminer, 10 Ekim 2019, İstanbul. (https://www.youtube.com/watch?- time_continue=2&v=a_RnujT2oK8&feature=

 • https://yapidergisi.com/osmanlinin-ilk-doga-tarihi-muzesi-arka-oda-toplantilarinda/) (son erişim tarihi: 06.05.2020).

 • https://www.iae.org.tr/Aktivite-Detay/Istanbulda-Unutulmus-bir-Muze-Galatasaray-Mekteb-i-Tibbiyesi-Doga-Tarihi-Muzesi-1835-1850-Dr-Semih-Celik/170). (son erişim tarihi: 06.05.2020) Mavi Gezegen Yıl 2020 Sayı 28 15

 • https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-159112/burdur-doga-tarihi-muzesi.html). (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • Alpagut, B., Kaya, T., Mayda, S., Demirel, A. ve Ekinci, H. A. 2015. Burdur-Elmacık Omurgalı fosil lokalitesi. 68. TJK, Bildiri Özleri Kitabı, 498-499, Ankara.

 • https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-159112/burdur-doga-tarihi-muzesi.html). (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • Sevim Erol, A. ve Yiğit, A.2010. 2009 Yılı Çorakyerler Kazısı. TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs, 311-324, İstanbul.

 • https://www.biyologlar.com/cankiri-muzesi-doga-tarihi-sergi-salonu) (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • http://www.cankiri.gov.tr/cankiri-muzesi#- gallery-11) (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • Alpagut, B., Mayda, S., Kaya, T., Göktaş, F., Halaçlar, K., Deniz Kesici, S. 2014. Yeni bulgular ışığında Muğla-Özlüce memeli fosil yatağı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 14-18 Nisan, Ankara.

 • https://www.tripadvisor.com.tr/Attraction_Review-g1221512-d3619382-Reviews- Mugla_Museum-Mugla_Mugla_Province_Turkish_Aegean_Coast.html (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • http://banusargun.blogspot.com/2014/04/ saint-joseph-doga-bilimleri-muzesi.html) (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • https://haydiannegezmeye.files.wordpress. com/2013/12/aaafd-dbm_kus_alani_ayrinti.jpg) (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • Göçmengil, G. 2019. Merzifon Anadolu Koleji Müzesi’nin tarihsel gelişimi. https:// nabukednazar.blogspot.com/2019/12/merzifon-anadolu-koleji-muzesinin.html (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • http://www.mimarizm.com/etkinlikler/sergiler/merzifon-anadolu-koleji-muzesi-nden-arta-kalan-bos-lanlar_124925). (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • https://www.biyologlar.com/paris-doga-tarihi-muzesi-musum-national-dhistorie-naturelle (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • https://biyologlar.com/paris-doga-tarihi-muzesi-musum-national-dhistorie-naturelle) (son erişim tarihi: 06.05.2020) 21.https://www.biyologlar.com/londra-doga-tarihi-muzesi-natural-history-museum-london (son erişim tarihi: 06.05.2020) 22.https://gezio

 • ttps://www.biyologlar.com/londra-doga-tarihi-muzesi-natural-history-museum-london (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • https://geziotesi.com/londra-muze-rehberi/) (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • https://www.biyologlar.com/amerikan-doga-tarihi-muzesi-american-museum-of-natural-history (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • https://www.gezilecekyollar.com/ new-york-gezilecek-yerler/) (son erişim tarihi: 06.05.2020)

 • İhsan Ketin Doğa Tarihi Müzesi ve Kısa Tarihçesi
  Cengiz Zabci
  PDF Olarak Görüntüle

  İTÜ Maden Fakültesi`nin üst kat koridoru, ömrünü "kayalardaki gizli gerçeğe" (1) adamış olan Prof. Dr. İhsan Ketin`in isminin verildiği bir "Doğa Tarihi Müzesi"ne ev sahipliği yapar. Prof. Dr. İhsan Ketin jeoloji mesleğine o kadar sadık ve o denli hayrandır ki Prof. Dr. Hamit Nafiz Pamir`in bu işi icra edenler için söylediği "Açık havada, çıplak tabiatın sinesinde çalışma hakkı her meslekte yoktur. Jeologlar daima genç kalan insanlardır. Birlikte geçirilmiş bir dağ başı, bir çadır altı hayatının bize verdiği bir arkadaşlık sevgisi vardır ki, bizleri diğer mesleklerde olduğundan daha fazla birbirimize bağlar." tümceleri adeta İhsan Ketin`deki bu meslek aşkını tanımlamıştır. Anısına saygıyla...  

 • İhsan Ketin Doğa Tarihi Müzesi

 • İstanbul Miyosen Memeli Faunası

 • Paleozoyik istif

 • Solnhofen faunası

 • https://web.archive.org/ web/20120628143624/http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/biliminsanlari/turkbilimadami/S-338-6.pdf (son erişim tarihi: 12.05.2020)

 • Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi: Tabiat Tarihi Müzesi
  Tümel Tanju Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Doğa Tarihi Müzeleri, Doğanın, toplumun ayağına sunulduğu kurumlardır...

 • Tabiat Tarihi Müzesi

 • Eupachydiscus levyi

 • Gastropoda

 • Chaeopteryx lithographica

 • Gökçen, N., 1986. Yaşamın başlangıcı, ilk Fosiller. I Ulusal Tabiat Tarihi Müzeleri Sempozyumu. 106-120. İzmir

 • Calvert, F., Neumayr, M., 1880. Die jungen Ablagerungen am Hellespont. Mathematisch-Naturwissensehaftliche Klasse Wien, 40- 357-378.

 • Nafiz, H., Malik, A., 1933. Küçükçekmece fosil fıkralı hayvanlar mecmuası. İstanbul Darülfunun Geologie Enstitüsü Neşriyatından, s.8: 99-120.

 • Sickenberg, O., 1975. Die Gliederung des höheren Jungtertiars und Altquartars in der Türkei nach Vertebraten und ihre Bedeutung für die internationale Neogen-Stratigraphie. Geol. Jb., B 15. 167.

 • Özkan Öngen, İ., 2015. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi ve Bilimsel Koleksiyonları. 198 s.

 • Saraç, G., 2003. Türkiye omurgalı fosil yatakları, MTA Rapor No 10609, Ankara. (yayınlanmamış)

 • Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Tarihi Müzesi (Kemaliye-Erzincan)
  Aydin Akbulut
  PDF Olarak Görüntüle

  Ülkemizin dinamik jeolojik geçmişinin yanı sıra biyolojik çeşitliliğinin bir sonucu olarak bitki ve hayvan türleri bakımından göstermiş olduğu zenginliklerin bir kısmının tanıtılmasına ve insanımızın doğa bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bu müze birçok bakımdan model olabilecek içerik, kapsam ve yönetim sistemine sahiptir.

 • Doğa Tarihi Müzesi

 • Cnidaria

 • Gastropada

 • Bivalvia

 • Anonim, 2013, Müzeler Günü, Aydın İl Kültür Turizm Müdürlüğü, https://aydin.ktb.gov. tr/TR-64575/muzeler-gunu.html

 • Anonim, 2008. Kemaliye (Erzincan) ve Çevresinin Biyoçeşitlilik Açısından İncelenmesi. TÜBİTAK-CAYDAG 105Y016 no`lu Proje Raporu (Proje Yürütücüsü: Demirsoy, A), 1400 sf.

 • Anonim, 2010. Doğa Müzesinde Bilimsel Bir Gezinti. Tübitak BAYG 107Y031 no’lu Proje Raporu (Proje Yürütücüsü: Demirsoy, A), 87 sf.

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yer Bilimleri ve Doğa Tarih Müzesi
  Ayten Çalik Sevinç Kapan Cumali Yaşar Emin U. Ulugergerli
  PDF Olarak Görüntüle

  Hızla yok olan canlı ve cansız doğal çeşitliliğin korunması için yapılacak çabaların belki de en etkilisi, insanları doğal çevre hakkında bilinçlendirmek ve neleri kaybediyor olduğumuz konusunda bilgilendirmektir. Kültürel ve bilimsel anlamda gelişmiş uygar ülkelerin bilimsel ve kültürel olgunluk simgesi olan doğa tarihi müzeleri de geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurarak toplumlara doğa/çevre bilincini kazandıracak en önemli kültürel ve bilimsel kurumlardır. 

 • Yer Bilimleri ve Doğa Tarih Müzesi

 • Kayaç-Mineral-Zooloji

 • Mineral-Kristal

 • Fosil ve Gemoloji

 • Bearman, D., 1995. Museum Strategies for Success on the Internet. Ed. Giskin Day: Museum Collections and the Information Highway. Proceedings of a Conference on Museums and the Internet 10 May 1995. London: Science Museum,.15-27.

 • Çalık, A., Ulugergerli, E.,U., Yasar C., and Altinoluk I., 2014a. A Common Point Between Virtual and Conventional Education in Earth Science: e-museum; SGEM 2014, International Multidisciplinary Scientific Geoconferences on Ecology, Economics, Educat

 • Çalık, A. Yasar C., Ulugergerli, E.,U., and Altınoluk I., 2014b. The Virtual Education Opportunities to Support Conventional Teaching: e-Museum for Earth Science; EGU2014, Vienna, Austria.

 • Eskin, G., Gürdük, N., Tuluk, A., Ülker, M., A., Şenkal, B., Işiko, U., ve Yaşar, C., 2019. Eğitimde Gönüllülük; Toplum Hizmetleri ve Yer Bilimleri. IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi Köy Enstitüleri Ve Eğitimde Yeni Arayışlar. Çanakkale, Türki

 • Kıyak E., Yasar C., Altınoluk I., Ulugergerli E.,U., ve Çalık A., 2012. The Virtual Education Opportunities within the Distant Learning: An Example for Earth Science e-Museum: MERSEM-2012, Proceedings of the eighth International Marble and Natural St

 • Schweibenz, W. 1998. The `Virtual Museum`: new perspectives for museums to present objects and information using the Internet as a knowledge base and communication system. In: Proceedings of the 6th International Symposium on Information Science Know

 • Çalık, A., Kapan, S., Erenoğlu, R. C., Erenoğlu, O., Yaşar, C., & Ulugergerli, E. U. 2018. Biga Yarımadasında Jeodeğerler ve Jeoturizm Potansiyeli. Türkiye Jeoloji Bülteni/Geological Bulletin of Turkey, 61(2), 175-192.

 • Türkiye`nin Kurumsal İlk ve Tek Tabiat Tarihi Müzesi
  Neşe Oyal
  PDF Olarak Görüntüle

  Türkiye`nin ulusal anlamda kurumsal bir çatı altında kurulan ilk Tabiat Tarihi Müzesi, MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 Şubat 1968 tarihinde kurulmuş, yeni binasına ise 2003 yılında taşınmıştır. Müzenin sergi salonlarında, Türkiye`nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş hepsi birbirinden önemli ve değerli 5000`i aşkın örnek bulunmaktadır.

 • Tabiat Tarihi Müzesi

 • Planetaryum

 • Karstik mağara modeli

 • Diyorama • Fransa`nın Doğa Tarihi Müzeleri
  Şevket Şen
  PDF Olarak Görüntüle

  Fransa, yüzden fazla doğa tarihi müzesi bulundurmasıyla Avrupa ülkelerinde lider konumdadır. Bu müzelerin kuruluşu bir taraftan bilimsel malzeme ve bilgilerin birikimi, diğer taraftan da devletin siyasi yapısındaki değişimlere paralel olarak toplum eğitimine verilen önemle gerçekleşmiştir.

 • Kabinet

 • Fransız Devrimi

 • Pedagojik

 • Küratör

 • Doğa Tarihi Müzeleri

 • Senckenberg Natural Museum

 • Prehistorya Müzesi

 • Orleans Doğa Tarihi Müzesi

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle