TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Granat
Donna L. Whitney Veysel Işik
PDF Olarak Görüntüle

Granatlar büyüleyici ve kullanışlı minerallerdir. Yerin derinliklerinde yüksek basınçlarda oluştuklarından yoğun ve sert olup bu özellikleri nedeniyle mercek, metal, ahşap hatta derilerin parlatılmasında aşındırıcı olarak kullanılır. Türkiye`de yüzeyleyen kayalarda granat mineralleri yaygınca bulunmaktadır. Bu da dünyada Türkiye`yi granat endüstrisinde önemli kılmaktadır

 • Granat

 • Kaya Ergiyi

 • Süs Taşı

 • Volkanik Lav

 • Yeni Bir Süstaşı Pezzotait
  Onur Ayken
  PDF Olarak Görüntüle

  Genel olarak geçmişte neler olup bittiğini günümüz dünyasına anlatmaya çalışan Jeoloji bilimi içinde gelişen en önemli alanlardan birisi mineralojidir. Mineraloji bilimi kayaçlar içerisinde bulunan minerallerin incelenmesi ile ortam koşulları hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olur. Bu bağlamda bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 3000 kadar mineral türü tespit edilmiştir. Mineraloji gibi bir diğer önemli bilim dalı ise gemolojidir. Süstaşları bilimi olarak basitçe tanımlanabilen gemoloji, mineralojinin yeni bir alt disiplini sayılabilir. Gemoloji, bu yüzyılın başlarında bilimsel bir karakter kazanmaya başlamış, bugün bütün dünyada mücevher sektörüne doğrudan hizmet eden, değerli ve yarı değerli minerallerin yanı sıra süstaşı malzemesi yapılabilecek bazı kayaçlar ve organik materyalleri inceleyip tanımlayabilir, kalitesini arttırabilir ve sentetiğini üretebilir duruma gelmiştir

 • Süstaşı

 • Pezzotait

 • Gemoloji

 • Beril

 • Ayken, O., 2005. Çakmaktaşı ve gizledikleri, Mavi Gezegen, 9, 33-35.

 • Whipp, Ç. L., 2002. Süstaşları Nasıl Tanımlanır? Mavi Gezegen, 6,64-67.

 • Laurs, B.M., Simmons, W.B., Rossman, G.R., Quinn, E.P., McClure, S.F., Peretti, A., Armbruster, T., Hawthorne, F.C., Falster, A.U., Günther, D., Cooper, M.A., Grobéty, B., 2003. Pezzottaite from Ambatovita, Madagascar: A new gem mineral, Gems&Gemmolo

 • Lambor J.L., Puziewicz, J., Roberts, A.C., 2000. New mineral names, American Mineralogist, Vol. 85, pp. 1843-1847.

 • Della Ventura, G, Rossi, P., Parodi, G.C., Mottana, A., Raudsepp, M., Prencipe, M., 2000. Stoppaniite, (Fe,Al,Mg)4(Be6Si12O36).(H2O)2(Na,0), a new mineral of the beryl group from Latium (Italy). European Journal of Mineralogy, 12,121127.

 • Gramaccioli C.M., Diella V., Demartin F., Orlandi P., Italo C, 2000. Cesian bazzite and thortveitite from Cuasso A1 Monte, Varese, Italy: A comparison with the material from Baveno, and inferred origin, The Canadian Mineralogist, Vol. 38, pp. MOOMIS.

 • Klein, C, Hurlbut, Jr., C.S., Manual of Mineralogy, 21 st edition, ss. 471.

 • Aurisicchio, C, Fioravanti, G, Grubessi, O., Zanazzi, P.F., 1988. Reappraisal of the crystal chemistry of beryl, American Mineralogist, Vol. 73, pp 826-837.

 • Krambrock, K., Pinheiro, M.VB., Guedes, K.J., Medeiros, S.M., Schweizer, S., Castañeda, C, Botelho, N.F., PedrosaSoares, A.C., 2002. Radiation-induced centers in Cs-rich beryl studied by magnetic resonance, infrared and optical spectroscopy, Nuclear

 • Solnstev, V.P., Tsvetkov, E.G., Alimpiev, A.I., Mashkovtsev, R.I., 2004. Valent state and coordination of cobalt Ions in beryl and chrysoberyl crystals, Journal of Chem Phys Minerals, 31, pp 1-11.

 • Ayala-Arenas, J.S., Andrioli Jr, R.L., Watanabe, S., Matsuoka, M., Bhatt, B.C., 2001. Radiation effect on thermoluminescence and electron paramagnetic resonance (EPR) of pink beryl, Radiation Physics and Chemistry, 61,417419.

 • Viana R.R., Jordt-Evangelista, H., Da Costa, G.M., 2001. Caracterizaçâo químico-mineralógica e espectroscopia Môssbauer de água-marinha da Regiâo de Pedra Azul, Nordeste de Minas Gerais, Revista Brasileirade Geosciências, 31(1), 89-94.

 • Hawthorne F.C., Cooper M.A., Simmons WB., Falster A.U., Laurs B.M., Armbruster T., Rossman G.R., Peretti A., Günther D, Grobéty B., 2004. Pezzottaite, Cs(Be2Li)Al,Si60 lg, a spectacular new mineral related to the beryl group, from Madagascar, Mineral

 • http://homepage.mac.com/rasprague/uno/minpics/pezzo ttaiteimg/pezzottaite05.html

 • Hànni, H. & Krzemnicki, M.S., 2004. Pezzottaite, a new mineral and gem (supplement to `Caesium-rich morganite from Afghanistan and Madagascar`). Journal of Gemmology, 29(2), 75-76.

 • Warin, R. & Jacques, B., 2003. Le béryl-Cs d`Ambatovita, Madagascar: morphologie et aspects macroscopiques. Le Règne Minéral, 52,36-41.

 • Peretti, A., Armbruster, T, Günther, D, Grobéty, B., Hawthorne, F.C., Cooper, M.A., Simmons, WB., Falster, A.U., Rossman, G.R., Laurs, B.M., 2004. The challenge of the identification of a new mineral species: Example “pezzottaite”, Contributions to G

 • Brendan L., Simmons W, Pezzotta F, Falster A., 2004. The role of late-stage hydrothermal cesium remobilization in the formation of pezzottaite at the Sakavalana pegmatite, Madagascar. 32nd International Geological Congress, Florence, Italy. Session 1

 • Pezzotta, E, Guastoni, A., Forner, H., Demartin, F., Kristiansen, R., 2004. Exceptional chiavennite associated with pezzottaite from the Sakavalana pegmatite, Ambatovita, Madagascar.

 • Abduriyim, A., Kitawaki, H., 2003. Analysis on Cs pink `beryl` using a laser ablation system with inductively coupled plasma mass spectrometer (LA-ICP-MS), Gemmology, Vol. 34, No:411,pp. 24-26.

 • Hànni, H. & Krzemnicki, M.S., 2003. Caesium-rich morganite from Afghanistan and Madagascar, Journal of Gemmology, 28(7), 417-429.

 • Cernÿ, R, Anderson, A.J., Tomascak, P.B., Chapman, R., 2003. Geochemical and morphological features of beryl from the Bikita granitic pegmatite, Zimbabwe, Canadian Mineralogist, Vol. 41,No. 4,pp. 1003-1011.

 • Cernÿ, R, Meintzer, R.E., Anderson, A.J., 1985. Extreme fractionation in rare-element granitic pegmatites: Selected examples of data and mechanisms, Canadian Mineralogist, Vol. 23,pp. 381-421.

 • http://homepage.mac.com/rasprague/uno/minpics/pezzo ttaiteimg/ pezzottaite05.html

 • http://www.mindat.org/ min-25652.html

 • http://www.kruess.de/5+M52087573ab0.htm

 • Kültürel Jeoloji
  Nizamettin Kazanci
  PDF Olarak Görüntüle

  Kültürel jeoloji son yıllarda doğan ve hızla gelişen bir yerbilimi dalıdır. Bilimde zaman içinde yeni araştırma alanlarının ortaya çıkması ve artan uygulamalarla sistemleşip kendi başına, bağımsız bir dal halini alması sık rastlanan, olağan bir durumdur. Yazıda bunun güzel ve yerbilimcileri yakından ilgilendiren bir örneği olarak Kültürel Jeoloji ve kapsamı tanıtılmağa çalışılacaktır. 

 • Paleoantropoloji

 • Jeoarkeolojid

 • Jeosit

 • Orhun Abideleri

 • İnsan Taş İlişkilerinin Özet Tarihçesi
  Sonay Boyraz Aslan Fatih Uysal Aytaç Engin
  PDF Olarak Görüntüle

  Yer bilimcilerin, yerkürenin geçmişi hakkında bilgi edinme gereçleri olan taşların toplumsal önemi, ekseriyetle "ekonomik değer" şeklindedir. Bu "ekonomik" yaklaşım, taşların hem dekoratif, hem de uzun ömürlü olmaları nedeniyle son yıllarda artmış ve "ne cinsten olursa olsun yeter ki taş ocağımız olsun" heyecanıyla tüm ülkeyi delik deşik etmiş, ocak açmayarışı başlamıştır. Ankara civarında andezit bulma işletme çukurları, Denizli`de traverten çıkarma telaşı, Muğla`da `kayraktaşı` avının şiddeti bu durumun en iyi örnekleridir. Aslında günümüzden geriye doğru tüm uygarlıklarda taşlar, özellikle karbonatlı kayaçlar, varolmanın, kalıcı olmanın, insandan sonraki temel maddesi olmuştur. Taşların bu yaygın kullanımı ve kalıcılığı sayesinde, günümüzdeki antik kentler ayakta kalmıştır ve böylece geçmiş dönemler hakkında bilgi elde edinebiliyoruz. Denebilir ki Arkeoloji bilimi varlığım taşlara borçludur. 

 • Kayraktaşı

 • Yapıtaşı

 • Hammadde

 • Ekonomik Değer

 • Saraç, G., 2001. Anadolu`nun Bilinen En Eski Sakinleri. Mavi Gezegen Popüler Yerbilim Dergisi, Sayı 4,12-17.

 • Büyük Mavinin Kızıl İkizi: Dünya ve Mars`ın Jeolojik Benzerlikleri
  Ayşenur Çorbacioğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Herkes tarafından "kızıl gezegen" olarak bilinen Mars: astrolojide erkekliğin simgesi olarak tanımlanmıştır. Romalılar tarafından verilen "Mars" adı, savaş tanrısını simgelemektedir.

 • Kızıl Gezegen

 • Mars

 • Jeomorfolojik

 • Morfolojik

 • Bakich, M.E.2000.The Cambridge Planetary Handbook.Cambridge University Press, the United Kingdom, 165-202.

 • Slipher, E.C.1962.The Photographic Story of Mars.Northland Press, Flagstaff-Arizona, the United States of America, 1-8.

 • http://pds.jpl.nasa.gov/planets/images/full/mars/global.jpg

 • Michaux, C.M.1967. Handbook of the Physical Properties of the Planet Mars. 139-146.

 • National Research Council of the National Academies.2003. New Frontiers in the Solar System. 67-92.

 • http://www.phobiques.com/marssystem.jpg

 • National Research Council of the National Academies.2003. New Frontiers in the Solar System. 67-92.

 • http://earth.jsc.nasa.gov/newsletter/planetary/sldOOl .htm

 • http://mars. jpl.nasa.gov/spotlight/images/marsClose02_br.jpg

 • Plummer, C.C.,McGeary, D., Carlson, D.H.1999.Physical Geology.WCB McGrow-Hill, the United States of America, 577.

 • http://www.edb.utexas.edu/missiontomars/pdf/waterl .pdf

 • http://worldwind.arc.nasa.gov/graphics/screenshots/06.jpg

 • http://cseligmen.com/text/planets/mars/southcap.jpg

 • http://www.issi.unibe.ch/PDF-Files/Spatium_5.pdf

 • http://wwwflag. wr.usgs.gov/USGSFlag/ Outreach/MARS/4MarsVol/marsvolc.pdf

 • http://www-dial. jpl.nasa.gov/~steven/cir2nat/img/hawnatl .jpg

 • http://pds.jpl.nasa.gov/planets/images/full/mars/olympus.jpg

 • http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0405/calderaOMons_marsexpress_lg.jpg

 • http://volcanoes.usgs.gov/Imgs/Jpg/MaunaLoa/30424303-061_large.JPG

 • http://www.solarviews.com/eng/tercrate.htm

 • http://www.geology.uiuc.edu/~hsui/classes/geoll6/lectures/mars.html

 • http://science.nasa.gov/current/event/astl2mar99_l.htm

 • http://imagesOl .ipnstock.com/dyn_images/600/60/7341200001.JPG

 • http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/msss/camera/images/3_1 l_99_happy/moc2_89_msss.jpg

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Canyon

 • http://www.personal.psu.edu/staff/j/p/jppll/images/Vegas/grand%20canyon.JPG

 • http://pds.jpl.nasa.gov/planets/images/full/mars/marscany.jpg

 • Montgomery, C.W1995.Envorimental Geology.Wm. C. Brown Communications, Inc., the United States of America, 496.

 • http:// wapi.isu.edu/Geo_Pgt/Mod09_Mars/Earth-Mars_Drainage_channels.htm

 • http://wapi.isu.edu/Geo_Pgt/Mod09_Mars/images/YEMEN_D RAINAGE.gif

 • http://www.lpi.usra.edu/publications/slidesets/marslife/slide_5.htm

 • Thompson, G.R., Turk, J.1998.Physical Geology.Saunders College Publishing, the United States of America, 371.

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Sahara_Desert

 • http://igs.indiana.edu/geology/extraTerrestrial/mars/index.cfm

 • http://www.calacademy.org/exhibits/africa/exhibit/sahara/more.htm

 • http://marsrovers.jpl.nasa.gov/gallery/press/opportunity/20040806a/Soll 87B_P2546_L456-B187R1 .jpg

 • Chan, M.A.,Bowen, B.B., Parry, WT., Ormö, J., and Komatsu, G.2005. Red rock and red planet diagenesis: Comparisons of Earth and Mars concretions. GSA Today, 15, 8, 4-10.

 • http://www.utah.edu/unews/news_images_2004/jun/SFl.jpg

 • http://marsrovers.jpl.nasa.gov/ gallery/all/1 /p/123/lP139113510EFF2811P2535L6M1-BR.JPG

 • http://www.geolsoc.org.uk/photos/utahmarblescopy.jpg

 • Plescia, J.B., Golombek, M.P.1986. Origin of planetary wrinkle ridges based on the study of terrestrial analogs. Geological Society of America Bulletin, 97,1289-1299.

 • Watters, T.R.1992. System of tectonic features common to Earth, Mars, and Venus. Geology, 20, 609-612.

 • http://ida.wr.usgs.gov/ fullres/context/m02031 / m0203134_gr.jpg

 • Ferrill, D.A., Wyrick, D.Y., Morris, A.P., Sims, D.W., Franklin, N.M.2004. Dilational fault slip and pit chain formation on Mars. GSA Today, 14,10, 4-12

 • Geleceğin Okyanusu: Kızıl Deniz
  Sevil Kaya
  PDF Olarak Görüntüle

  Kendisine sırt çeviren akarsulara, uçsuz bucaksız çöllere nispet yaparcasına Tanrı`nın kutsal topraklarında yer alıyor, bununla yetinmeyip büyüyor, büyüdükçe güzelleşip bir şarap gibi yıllandıkça değerleniyor Kızıldeniz... 

 • Kızıldeniz

 • Mercan Resifleri

 • Kıta Kabuğu

 • Rift

 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 1992. Cilt.13, Sayfa. 6754

 • Eagles G., Gloaguen R., Ebinger C, 2002. Kinematics of the Danakil Microplate, Earth and Planetary Science Letters, 203, 607-620

 • Ghebreab W, 1998. Tectonics of the Red Sea Region Reassessed, Earth Science Reviews, 45,1-44

 • http://comp.uark.edu/~mattioli/geol_1113/lect_31_plate_tect onics_2.ppt

 • http://www.haberarsivi.com

 • http://www.ntvmsnbc.com/news/35350.asp

 • http://www.goredsea.com/EN_galler5page.aspx%3Fdoc%3DI vanAlivertiCollectionpage2

 • http://www.ilkertemir.com/photography/RedSea/slides/Scanl 7.

 • html http: / / rapid fir e. s ci.gs fc.nasa.gov/gallery/? 200403 9- 0208/RedSea. A2004039.0840.500m.jpg

 • Mcquarrie N., Stock J. M., Verdel C, Wernicke B.P., 2003. Cenozoic Evolution of Neotethys and Implications for the Causes of Plate Motions, Geophysical Research Letters, Vol.30, No.20,2036

 • Mercanada Dergisi, Dünyanın En Muhteşem Akvaryumu, Kasım-2004, Sayı 5

 • Temel Britannica, 1993, Cilt. 10, Sayfa. 243

 • Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, Çölün Kıyısındaki Cennet; Kızıldeniz, Mart 2005, Sayı: 448

 • Tübitak Bilim ve Teknik Dergisi, Kızılgöç, Temmuz 2002, Sayı: 416

 • Jeoloji Tarihinde Kıyametler
  Ali Uygun
  PDF Olarak Görüntüle

  Yerkürenin yaşı 4,5 milyar yıl olarak bilinirken, genelde yaşamın başlangıcı 3,5 milyar yıl, cyanobakteriler ve stromatolitlerin ortaya çıkışı da 2,5 milyar yıl olarak verilmektedir. Proterozoik`in sonu ve Kambriyen`in başlangıcı olan yaklaşık 580 milyon yıldan bu yana da dünyadaki canlıların sistematiği kurulabilmektedir. Proterozoik döneminde dünyada günümüzden çok farklı atmosfer, hidrosfer ve biyosfer koşulları olduğu kesindir. Örneğin Brezilya`nın itabiritik  demir cevherleri, ya da Hindistan`ın gonditeri bambaşka koşullarda oluşmuştur. Bir canlı sistematiği kurulamayan bu dönemde, büyük olasılıkla uzun bir buzul döneminin ardından yerkürenin ısınması ile Kambriyen`de bir fauna patlaması gerçekleşmiştir. Hemen Kambriyen öncesi Vendiyen döneminde çok yaygın olarak Sibirya, Avustralya, İngiltere, Namibya ve Kanada`da bulunan Ediacara faunası dahi sistematiğe dahil edilememektedir.

 • Stromatolitler

 • Hidrosfer

 • Biyosfer

 • Fauna Patlaması

 • Palfy, J., 2005. Katastrophen der Erdgeschichichte, 211 s, Stuttgart.

 • Langenhorst, F., 2004. Impaktkrater auf der Erde, GMIT, 15, 8- 17.

 • Hildebrand, A.R., 1991. Chicxulub Crater Yucatan Mexico, Geology, 19, 867-871.

 • Raup, D.M., Sepkoski, J.J., 1982. Mass extinctions in the marine fossil record, Science, 215, 1501-1503

 • Yaşamın Üzerinde Olmak
  İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Birlikte yaşamanın örneklerini çevrenizdeki pek çok canlı türünde gözlemlemek mümkündür. İnsan dünyasında olduğu gibi, hayvanlar aleminde de doğa, canlıları tek başlarına yeter bir şekilde bırakmamıştır. Her canlı, yaşam döngüsünün belirli bir evresinde, amacı ne olursa olsun farklı yaşam şekilleri ile ilişkiye girmek zorunda kalmıştır. Araştırmacılar herhangi bir canlı üzerinde bırakılmış yapılardan, bir odun parçası veya bir duvar üzerinde bırakılmış izlere kadar oluşturulmuş yaşam kanıtlarını dikkatli bir biçimde inceleyerek, geçmiş yaşamın izlerine veya eski bir uygarlığın iklimsel ve deniz seviyesindeki değişime bağlı olarak nasıl davranabildiklerini anlayabilmişlerdir. Birlikte yaşamın en iyi örneklerini denizel canlılarda görmekteyiz. Bir canlının üzerinde veya içinde yaşamak, yaşarken ev sahibi canlıya zarar vermek veya onu sadece konak bir yer olarak kullanmak bu canlı formlarında gözlenir. Hatta larvalarım ev sahibi canlının içine bırakabilen ve orada büyüyüp gelişen canlı formlarına (yengeçlerin abdomen bölgesinde görülen gelişim) ait örneklerin en ilginçlerini denizel canlılar içersinde Saçayaklılar veya diğer bir adıyla Sülükayaklılar (Cirripedia) altsınıfında izleyebiliriz

 • Sülükayaklılar

 • Cirripedia

 • Balanuslar

 • Paleontology

 • Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları. Cilt2/Kısım-1. Meteksan Yayıncılık.. Ankara, ss. 1210

 • Pitombo, F. B., 2003. Phylogenetic analysis of the Balanidae (Cirripedia, Balanomorpha). Zoologica Scripta, 33,3,261-276.

 • Sayar, O., 1991. Paleontoloji (Omurgasız Fosiller). İTÜ Yay. Sayı: 1435. İstanbul, ss.672.

 • Donovan, D. A., Bingham, B. L., From, M., Fleisch, A. E, Loomis, E. S., 2003. Effects of barnacle encrustation on the swimming behavior, energetics, morphometry and drag coefficient of the scallop Chlamys hastata. Journal of Marine Biological Associa

 • Hoeg J. T. and Lutzen, J., 1995. Life cycle and reproduction in the C irripedia R hizocephala. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review. 33:427-485.

 • Liu, H-C and Lutzen, J., 2000. Asexual reproduction in Sacculina plana (Cirripedia: Rhizocephala), a parasite of six species of Grapsid crabs from Taiwan. Zool. Anz. 239:277287.

 • Perez-Losada, M., Hoec, J. T , Crandall, K. A., 2004. Unraveling the Evolutionary Radiation o f the T h o ra cican B arn acles u sin g M o lecu ler and Morphological evidence: A comparision of several divergence time estimation approaches. Systematic

 • Schram, F. R., 1975. A Pennsylvanian Lepadomorph Barnacle from the Mazon Creek area, Illinois. Journal of Paleontology, 49,5,928-930.

 • Donovan, S. K., Jakobsen, S., 2004. An unusual crinoidbarnacle association in the type area of the Dardan (Paleocene), Denmark. Lethaia, 37,407-415.

 • Carriol, R. R, Dieni, L, 2005. Three new Verrucidae (Crustacea: Cirripedia) from the Upper Eocene of the Euganean Hills (Northeast Italy). Geobios, 38,397-406.

 • Zullo,V A., 1984.New genera and speciesof Balanoid Barnacles from the Oligocene and Miocene of North Carolina. Journal of Paleontology, 58,5,1312-1338.

 • Radwanski, A., Wysocka, A., 2004. A farewell to Swiniary sequence of mass-aggregated, spine-coated echinoids Psammechinus and their associates (Middle Miocene; Holy Cross Mountains, Central Poland). Acta Geologica Polonica, 54,3,381-399.

 • Karasawa, H., Tanaka, T., Okumura, Y , 2004. A new species of Lepas (Crustacea: Cirripedia:Pedunculata) from the Miocene Mizunami Group, Japan. Bulletin of theMizunami Fossil Museum, 31,91-93.

 • Nielsen, J., Funder, S., 2003. Taphonomy o f Eemian marine molluscs and acorn barnacles from eastern Arkhangelsk region, northern Russia. Palaeogeography, PalaeoclimatologyPalaeoecology, 191,139-168.

 • Brande, S., 1982. Epibiont analysis of the fosil interactions among a benthic infaunal Bivalve, a Barnacle and a drilling Gastropod. Journal of Paleontology, 56,5,1230-1234.

 • Brehm, A.E., 1895. Merveilles de la Nature. Les Poissons et les Crustaces. Libraire J-B. Bailliere et Fils. Paris, pp. 836.

 • Hava Tahmini Nasıl Hazırlanır?
  Ümit Turgut
  PDF Olarak Görüntüle

  Belirli bir ülke, bölge veya merkezde, bir zaman dilimi içinde görülebilecek meteorolojik olayların gözlem ve analizlere dayanılarak sübjektif veya objektif yöntemler kullanılarak önceden öngörülme çalışmaları "hava tahmini" olarak adlandırılır.

 • Hava Tahmini

 • Meteorolojik

 • Sinoptik

 • Klimatoloji

 • Kırmızı Alarm: Küresel Isınma
  Zeynep Önal
  PDF Olarak Görüntüle

  Yeryüzündeki tüm yaşam biçimleri için vazgeçilmez bir ortam olan atmosfer, birçok gazın karışımından oluşmaktadır. Atmosferi oluşturan ana gazlar, azot(% 78.08), oksijen (% 20.95) ve argondur (% 0.93). Daha küçük bir orana sahip olmakla birlikte, dördüncü önemli gaz ise karbondioksittir (%0.03). Atmosferdeki birikimleri çok az olan diğer öteki gazlar ise, atmosferin kalan bölümünü oluşturur. Atmosferdeki gazlar gelen güneş ışınımına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalgalı yer ışınımına karşı daha az geçirgendir. Bu nedenle Yerküre`nin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen bu doğal süreç sera etkisi olarak adlandırılmaktadır.

 • Küresel Isınma

 • Sera Etkisi

 • Metan Gazı

 • Ozon

 • http://www.meteor.gov.tr/2005/arastirma/iklimdegis / iklimdegis.htm

 • http://www.solcomhouse.com/globalwarming.htm

 • http://earthobservatory.nasa.gov/Library/GlobalWar ming/

 • Marsh, G.E.2002. A Global Warming Primer. National Policy Analysis. The National Center for Public Policy Research, 420,118.

 • http://www.environ.com/Globalwarming/globalwar mingozone.htm (

 • http://www.space.gc.ca/asc/img/atmospherecouche_f.jpg

 • http://www.cevreorman.gov.tr

 • http://news.bbc.co.uk/1 /hi/sci/tech/4512464.stm

 • http://www.actionbioscience.org/ environment/chant on.html

 • http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewI mages/images.php3?img_id=10856

 • http://www.net.org/warming/stills.html

 • http://www.nrdc.org/globalWarming/qthinice.asp

 • http://www.yale.edu/anime/imgarchive/Soukyuu%2 0no%20Fafner/tatsumiya-island.jpg

 • http://www.meteor.gov.tr/2005/arsiv/ tumak/tujjb.h tm

 • http://www.net.org/warming/ stills.html

 • Watson, R.T., Zinyowera, M.C., Moss, R. H. Dokken, D. I., 1997. Summary for Policymakers, The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerability. A Special Report of IPCC Working Group II Published for the Intergovernmental Panel on C

 • http://www.who.int/mediacentre/news/releases/20 03/pr91 / en/index.html

 • http://vww.virtualpilots.fi/feature/cons/mm98/kuv at/dayO-Mosquito.gif

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle

  Granatlar büyüleyici ve kullanışlı minerallerdir. Yerin derinliklerinde yüksek basınçlarda oluştuklarından yoğun ve sert olup bu özellikleri nedeniyle mercek, metal, ahşap hatta derilerin parlatılmasında aşındırıcı olarak kullanılır. Türkiye`de yüzeyleyen kayalarda granat mineralleri yaygınca bulunmaktadır. Bu da dünyada Türkiye`yi granat endüstrisinde önemli kılmaktadır. 

 • Granat

 • Metamorfik Kayalar

 • Zonlanma

 • Mangan