TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Jeolojik Miras Üzerine
Nizamettin Kazanci
PDF Olarak Görüntüle

Yerkabuğunun evriminin anlaşılmasına yardım eden tipik lokaliteler, "jeolojik miras" ögeleridir. Bunlar hem yerkürenin öğrenilmesi. hem de yerbilimi eğitimi için gereklidir. Yok olmaları durumunda jeolojik evrimin bir parçası, bir kaydı silinmiş oluyor. Bunlar olmadan yerküreyi anlamak mümkün değildir.  

 • Jeolojik Miras

 • Digne Bildirgesi

 • Geosite

 • Geopark

 • Wimbledon, W,, Benton, M.A., Berlns, R.E, et. al., 1995, The development of a methodology for the selection of British Geological Sites for conservation: Part 1, ProGeo, Modern Geology, 20: 59-202

 • Wimbledon, W,, 1996, National site selection, a stop on the road to a European Geosite List, Geologica Balcanica 26; 15-27 ProGeo (Wimbledon et. a l.) 1998, A first attem t at a geosltes framework for Europe -an IUGS initiative to support recognition

 • Gürler, M,, 1997, Doğal koruma alanlarının belirlenmesi ve planlanmasında Jeoloji. Seminer, JMO / Aynı yazı ve yazar, 1997, Birlik Haberleri, sayfa 46-48.

 • Sol, A., Ünder, H,, 1999, A model for the conservation of geological remains as documents, EnvIr.Geology 37,26-28)

 • Anıt Nitelikli Jeolojik Oluşumlar ve Koruma Çalışmaları
  Mutlu Gürler
  PDF Olarak Görüntüle

  Ağırlıklı olarak  1970`lı yılların başından itibaren pek çok meslektaşımız tarafından dile getirilen ve önemine değinilen, belki de en uygun tanımı ile "Tabiat Gariplikleri", nihayet koruma atına alınabilecek.

 • Doğa Koruma Alanları

 • Jeolojik Oluşumlar

 • Ekolojik Planlama

 • Jeolojide Dilbirliği

 • Ketin, l,, `Türkiye`de Önemli Jeolojik Aflörmanların Korunması`, TJK Bülteni, cilt: Kili, sayı 2, sayfa 90,1970.

 • Canik, B., `Jeoloji Mostralarına Saygı`, TJK Yıllık Bülteni, 1972

 • 1710 Sayılı Eski Eserler Kanunu, 1973

 • Arpat, E., Yılmaz, G., `Arı Buz Mağarası; Ender Bir Doğal Anıt`, Yeryuvarı ve İnsan, cilt 1, sayı 1,1976.

 • Arpat, E., `İnsan Ayağı izi Fosilleri; Yitirilen Bir Doğal Anıt`, Yeryuvarı ve İnsan, cilt 1, sayı 2, 1976.

 • Öngür,T., `Doğal Anıtların Korunmasında Yasal Dayanaklar` Yeryuvarı ve İnsan, cilt 1, sayı 4, 1976

 • Aslan, F., `Aksaray Taş Devri Fosil insanı ve Endüstrisi`, Yeryuvarı ve İnsan, cilt 2, sayı4, 1977

 • 2873 Sayılı MIHI Parklar Kanunu, 1983.

 • Savaşçın, Y., Helvacı, C., ve Dora, Ö., `Çamlık (Selçuk) Köyünde Yüksek Gerilim Direğine Düşen Yıldırımla Fulguritlk Magma Oluşumu`, yeryuvarı ve İnsan, cilt 11, sayı 2, 1986)

 • Gürler, M., `Ekolojik Planlamada Jeolojik Oluşumlar İçin öneri Bir Sınıflama Modeli`, TMMOB Birlik Haberleri, Mayıs-Haziran 1999.

 • Anadolunun Bilinen En Eski Sakinleri
  Gerçek Saraç
  PDF Olarak Görüntüle

  Öykü, 1 milyon yıl önce Dursunlu`da (Akşehir, Konya) yaşamış gerçek insangillerin bilinçli olarak, ürettikleri ve kullandıkları kuvarsit ve sileksten yapılmış taş aletler ve bunlara eşlik eden çok zengin omurgalı faunayı anlatıyor. Fosil verileri 1 milyon yıl öncesinde yörede açık, stepik bir çevre ve en azından yarı tropikal Akdeniz ikliminin günümüz Anadolu`sundakine benzer bir iklimin varlığını gösteriyor. 

 • Sileks

 • Fosil

 • Dursunlu Linyitleri

 • Kültür Varlıkları

 • Güleç, E,, Clark, D., Curtis, G ,, Gilbert, A,, Gilbert, H,, Howell, F.C., Karabıyıkoğlu, M., Saraç, G., Sevim, A., Ünay, E., White, T.D., 1997, The Early Pleistocene Lacustrene deposits of Dursunlu Preliminary results. Commission on Paleoclimate. Worki

 • Umur, M., Karabıyıkoğlu, M., Saraç, G,, Bulut, V., Demirci, A.R., Erkan, M., Kurt, Z., Metin, S., Özgönül, E., 1987, Tuzlukçu-llgın -Doğanbey (Konya İIDve dolayının jeolojisi, MTA rapor no: 8246, Ankara (basılmamış)

 • Koçyiğlt, A., Ünay, E,, Saraç, G,, 2000, Episodic graben formation and extensional neotectonic regime In west Central Anatolia and the İsparta angle; a case study in the Akşehir- Afyon Graben, Turkey. Tectonics and magnetism in Turkey and the surroun

 • Louchait, A., Mouser-Chauvire, C., Güleç, E,, Howell, F.C., White, T.D., 1998, L`avifaune de Dursunlu, Turquie, Pleistocene inferior: climat, environnement et blegeographie. C.R. Acad. Sci. Paris, Sciences de la terre et des planètes / Earth and Plane

 • Türkiye`de Önemli Jeolojik Aflörmanların Korunması
  İhsan Ketin
  PDF Olarak Görüntüle

  İskoçya`da, Edinburgh çevresinde yapılan ekskürsion esnasında kılavuzumuz, karbonifer yaşlı sil şeklindeki Bazaltlara çekiçle vurmanın ve bir parça bazalt taşı koparmanın yasak olduğunu söyleyince, geziye katılan diğer yabancılar gibi ben de bu ihtarı önce hayretle karşılamış, bunu bir "İskoç nüktesi" sanmıştım.

 • Jeolojik Aflörmanları

 • Tabiat Anıtı Mağara

 • Tabiat Laboratuarı

 • Fosil Avına

 • Orta Anadoluda Bir Memeli Cenneti: Akkaşdağı
  Şevket Şen
  PDF Olarak Görüntüle

  Akkaşdağı, Orta Anadolu`da memeliler paleontolojisiyle uğraşan paleontologlar için bir geç Miyosen fosil cenneti .Ele geçirilen bulgular göz kamaştırıcı. Doğa tarihini aydınlatmak için gerçek bir cennet olan bu memeli fosil bulgu yeri, o gün yaşayan canlılar içinde gerçekten bir cennet miydi?

 • Akkaşdağı

 • Fosil Yatağı

 • Paleontolojik

 • Jeolojik Miras

 • Ayan, M., 1963, Contribution â l`étude pétrographigue et géologique de la région situtée au Nord,Est de Kaman (Turquie). Min. res. Expl. Inst. Turkey, Spec. Pub. 115,, 332 pp. Ankara.

 • Bonls, L. de, Brunet, M., Helntz, E. ve Sen, S., 1992, La province gréco-irano-afghane et la repartition des faunes mammaliennes au miocéne supérieur. Paleontología i Evoluclo, 24-25, 103-4112. Barcelona.

 • Bonis, L. de, Bouvraln, G., Geraads, D. ve Koufos, G,, 1992., Multivariate study of late Cenozolc mammalion faunal compositions and paleoecology. Paleontología i Evolucio, 24-25, 93-101, Barcelona

 • Kaymakci, N,, 2000, tectono-stratigraphlcal evolution of the Çanklri Basin (Central Anatolia, Turkey), Geológica Ultraiectina, 190, 1-247, Utrecht

 • Kazanci, N., Sen, S., Seyitoglu, G,, Boris L. de, Bouvrain, G. Araz, H., Varol, B. ve Karadenizli, L, 1999, Geology of a new late Miocene mammal locality in central Anatolia, Turkey. Comptes rendus de l`Académle des Sciences de Paris, Sciences de la

 • Ozansoy, F. 1958 Etude des gisements continentaux et des mammiféres du Cénozoique de Turquie. Thése d`Etat, Université de Paris, 179 p.

 • Saraç, G,, 2000 Memeli fosillerle Türkiye karasal Senozoyik`lnde zaman İçinde bir yolculuk; özellikler, sorunlar. Mavi Gezegen, 2, 70-74, Ankara.

 • Sen, S. ve Leduc, P,, 1996, Diversity and dynamics of late Neogene and Quaternary mammalian communities in the Aegean aresa. Acta Zoológica Cracoviense, 39(1), 491-506, Krakow..

 • Sen, S., Seyitoglu, G,, Karadenizli, L, Kazanci, N,, Varol, B, ve Araz, H., 1998, Mammalian biochronology of Neogene deposits and its correlation with the llthostratlgraphy in the Çankiri-Çorum basin, central Anatolia, Turkey. Eclogae Geologicae Helv

 • Sengör, A.M.C. ve Natal`ln, B.A., 1998, Palaeotectonics of Asia: fragments of a synthesis, in: Yin, A. and Flarrisom, M. (Eds.) The Tectonic Evolution of Asia. Cambridge Univi Press, pp. 486-640, London.

 • Ürgüp`deki Jeolojik Miras Üzerine
  Filiz Demirci Gürsoy
  PDF Olarak Görüntüle

  Bilindiği üzere jeolojik miras ve jeolojik ortamın korunması son yıllarda sıkça gündemde olan bir konudur, 1991 yılında ilan edilen Yeryüzü Haklarına ilişkin Uluslararası Bildlrge`de (DIGNE Bildirgesi) belirtildiği gibi "insanlık tarihi ve yerkürenin tarihi çok yakından ilişkilidir. Onun başlangıcı insanlığın başlangıcı, onun tarihi insanlığın tarihi ve onun geleceği insanlığıngeleceği olacaktır". Bu nedenle yerkabuğunun evrimini açıklayan, çok seyrek rastlanan, bilimsel ve eğitsel değeri olan tüm jeolojik oluşumlar korunmaları gereken "jeolojik miras" parçalarıdır. Aynı zamanda Dünya Kültür Mirası listesinin önemli kısmını da jeolojik kökenli oluşumların oluşturduğu bilinmektedir. Gelişmiş ülkeler jeolojik miras envanterini çıkarmışlardır ve bu sayede çok sayıda jeolojik park oluşturulmuş ve turizm potansiyeli yaratılmıştır

 • Jeolojik Miras

 • DIGNE Bildirgesi

 • Karstik Oluşumlar

 • Mineraller ve Süs Taşları

 • Ankara`nın Yanıbaşında Görkemli Bir Hitit Kült Alanı Gavur Kalesi
  PDF Olarak Görüntüle

  Anadolu`nun ilk okur yazar ulusu Hititlerce kutsallaştırılan Taşlar... Gavur Kalesi

 • Gavur Kalesi

 • Bir Hitit Kült Alanı

 • The Carsten Niebuhr Institute

 • Jeomorfolojik Konumu

 • Akyürek B,, Duru M., Sütçü Y., İbrahim P., Fuat Ş,, Pala N,, Osman,G.,Selami G.,Talia Y., 1996. Ankara Ili`nln Çevre Jeolojisi ve Doğal Kaynaklar Projesi. MTA Raporu. No. 9961, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara,

 • Lumsden, S. 1999 Gavurkalesi, 1997 Pp.209-218. XIV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, II.cilt, Ankara 1998.

 • Von der Osten, H.H., 1993 Gavukalesl. Oriental Institute Communications 14:56-90

 • Kayıp Kıtalar
  Ayhan Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Efsanevi kayıp kıta Atlantis`i duymayan yoktur belki de, ama bu efsanenin kaynağını ve bu kıtanın varlığına dair söylentilerin yine bu efsaneden çıktığını çok az kişi bilir, Efsane hakkında bilinen iki tane kaynak vardır; ve ikisi de M.Ö. 350`li yıllarda Yunan filozof Eflatun tarafından yazılmıştır, Eflatun, isimleri Timaeus ve Critias olan bu iki diyaloğunda, Atlantik Okyanusu`nda, bizlerin bugün Cebelitarık Boğazı olarak bildiğimiz bölgenin batısında, Atlantis adında bir kıtanın varlığından bahsediyor, Bunların devamında da Atina`nın Atlantis`i işgal etmesiyle kıtanın nasıl kaybolduğunu anlatıyor:

 • Atlantis

 • Eflatun

 • Kayıp Kıtalar

 • Atlantis Efsanesi

 • Ağrı Dağı`nda Karışık Bir Yerakması Nuh`un Gemisi
  Murat Avci
  PDF Olarak Görüntüle

  1959 yılında bir harita mühendisi, bir hava fotoğrafı üzerinde, gemiye benzer bir yerşekli saptamıştı. Nuh`un gemisi olduğu düşünülen bu şeklin hava fotoğrafındaki görüntüsü aldatıcı bir biçimde mükemmeldir. Bu çalışmada, özel hava fotoğraf değerlendirme tekniği, jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel kanıtlar kullanılarak gemiye benzer şeklin oluşumunu çözmede çok önemli bir kanıt olan, şimdiye kadar gözlenememiş, anahtar bir ipucu bulundu.

 • Nuh`un Gemisi

 • Ağrı Dağı

 • Koluvial Malzemeler

 • Kütle Yerakması

 • Yılmaz, G,, 1986, Nuh`un Gemisi Ağrı Dağında mı? Gemi ile ilgili Sanılan Doğubeyazıt-Telçeker Heyelanının Jeomorfolojik Evrimi., Jeomorfoloji Dergisi, No. 14, pp. 27-37.

 • Hayat Mecmuası, 1959, Ağrı Dağında Nuh`un Gemisi., Vol. 1, No.6, pp. 15-17.

 • Volkanik Gazlar ve İklim
  Ayhan Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Volkanik gazların çoğu hızlıca Atmosfer`e karışır ve insanlar için çok fazla tehlike yaratmazlar, fakat çoğu durumda bu gazların bazı felaketleri beraberlerinde getirdikleri de olmuştur. Örneğin, 1782 yılında, İzlanda`daki Laki çatlaklarından yayılan toksik gazların (ağırlıklı olarak sülfürdioksit) ağır zararlar verecek etkileri olmuştur. Bölgedeki çiftlik hayvanlarının %75`i ölmüş, gazlardan kaynaklanan hafifi sis, sıcaklıkların düşmesine ve ekinlerin telef olmasına yol açmıştır. Bölge nüfusunun %24`ü İse bu olayı takip eden kıtlık sonucu ölmüştür.

 • Volkanik Gazlar

 • İklim

 • Mayon Yanardağı

 • Volkanik Kül

 • Denizin Hareketsiz Kaldığı Gün
  Okan Zimitoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Derin deniz sedimanlarından çıkartılan 55 milyon yıl yaşındaki fosil foraminiferleri inceleyen bilim adamları, Geç Paleosen Termal Maksimumu (Late Paleocene Thermal Máximum) olarak bilinen bir iklimsel felaket dönemini belgelediler. Okyanussa! dolaşım sistemi bu dönemde milyonlarca yıl süren küresel ısınma yüzünden zayıflamış ve neredeyse duracak hale gelmiştir. Soğuk ve oksijence zengin suların özlemini çeken derin deniz yaşamı ise, bu dönemde mahvolmuştur!

 • Derin deniz sedimanian

 • Fosil Foraminiferler

 • Late Paleocene Thermal Maximum

 • Okyanussal Dolaşım Sistemi

 • Tom YULSMAN`ın `The Day The Sea Stood Still` Ancient Eruptions, Global Warming and Mass Death (part I and II) başlıklı makalesinden sadeleştirilerek çevrilmiştir. GEOTIMES, February 1999/March, 1999

 • Akdeniz`in Acemileri Arasında Deneyimli Bir Türün İstilası Caulerpa Racemosa
  Erinç Şahin
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüzde yaşamını sürdürmekte olan her canlı türünün ortak özelliği, yüz yıllardır süregelen bir yarış olan üreme ve neslini devam ettirme çabasında galip gelen türler olmalarıdır.

 • Caulerpa Racemosa

 • Posidonia

 • Caulerpa Taxifolia

 • Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu

 • Genel Özellikleri Ekolojileri ve Sınıflandırılmasıyla Radyolaryalar
  Uğur Kağan Tekin
  PDF Olarak Görüntüle

  Radyolaryalar Kambriyen`den günümüze kadar yaşamış pelajik tek hücreli organizmalar olup, özellikle pelajik çökellerin yaşlandırılmasında büyük öneme sahiptirler.

 • Radyolaryalar

 • Taramalı Elektron Mikroskop`

 • Spumellaria

 • Nassellarialar

 • Braiser, M. D., 1980, Microfosils, Ailen ve Unwin Inc., 193 p

 • De Wever, P,, 1982, Radiolarles du Trias et du Lias de la Tethys (Systématique, Stratigraphie), Société Géologique du Nord, Publication 7, Vol, 355 p.

 • De Wever, P., Azema, J. Ve Fourcade, E, 1994, Radiolarles et radiEntactinarialar; 1. Pseudostylosphaera gracilis KOZUR & MOCK, geç Ladlniyen, x 150, 2. Pseudostylosphaera`nın İç spikül sistemi (Yeh, 1989), 3. Tritortis kretaensis kretaensls (KOZUR &

 • Ehrenberg, C. G., 1847, Über die mikroskopischen kleselschallgen polycystines als mächtige gebigsemasse von Barbados und über das verhaltniss der aus mehr als 300 neuen arten bestehenden ganz eigentümlichen Fromengruppe jener Felsmasse zu den zetz le

 • Funnell, B. M. ve Riedel, W., 1971, The mlcopaleontology of the oceans, Cambridge, Cambridge Univ. Press,

 • Goll, R, M. and Bjorklund, K, R., 1974, Radiolaria in the surface sediments of the South Atlantic, Micropaleontology, 20, 1,38-75

 • Gourmelon, F., 1987, Les radlolaries Tournasiens des nodules Phosphates de la Montagne noire et des Pyrenees centrales, Collection, biostratlgraphie du Paleozolque

 • Haeckel, E„ 1862, Die Radlolarien (Rhizopoda Radiolaria), Eine onographle, relmer, Berlin, 1-572 Haeckel, E., 1887, Reports on radiolaria collected by H. M. S. Challanger during the years 1873-1876, Reports of the Voyage of the Challenger, 1873-1876,

 • Holdsworth, B. K., 1969, The relationship between the genus Albailella Deflandre and Ceratolkiscld Radiolaria, Micropal., 15, 3, 230-236

 • Kozur, H. And Mostler, H,, 1982, Entactinarla subordo nov., a new Radiolarian suborder, Geologisch-Paläontologische Mlttellungln Innsbruck, 11-12,399-414.

 • Meyen, F. J, F., 1834, Uber das leuchhten des Meeres und Beschreibung eineger Polypen und anderer niederer Thiere, Verh. Kaiserl. Leopoldin. Carolin, Akad. Naturf., 16, 125-216

 • Müller, J,, 1858, Über die Thalasslcollen, Polcystinen und Acanthometren des mlttelmeeres, Abh. K. Akad, Wiss, Berlin, 1-62

 • Pessagno, E. A. Jr. And Newport, R, L, 1972, A new technique for extracting radiolaria from radiolarian cherts, Micropal., 18, 2, 231-234.

 • Petrushevskaya M. G,, 1971, Spumellarian and N)assellarian radiolaria in the plankton and bottom sediments of the Central Pacific, In. Micropaleontology of the Oceans, Eds. By. B. M. Funnell and W. Riedel, Cambridge Unlverstiy Press, 309-317.

 • Tekin, U, K., 1999, Biostratigraphy and systematlcs of late middle to late Triasslc radiolarlans from the Taurus Mountains and Ankara region, Turkey, Doktora Tezi, Innsbruck üniversitesi, 395 p. (yayınlanmamış).

 • Westphal, A., 1976, Protozoa, Glasgow, Blackie

 • Yeh, K., 1989, Studies of Radiolaria from the Fields Creek Formation, East-Central Oregon, USA, Bulletin of the National Museum of Natural Sciences, Taiwan, 1,43-110

 • Mercan Resiflerindeki Patolojik Sendromlar
  Sedef Babayiğit Sevim Tuzcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Birleşmiş Milletler çevre Örgütü`nün bugüne değin yaptığı çalışmalara göre dünyadaki mercan kayalıklarının yüzde 10`u tamamen ölmüş, yüzde 58`i ise ağır hasarlı durumdadır. Mercan resiflerindeki patolojik sendrom­lar, kimyasal kirlilik, dinamit, zehir ve trolle yapılan bilinçsiz balık avcılığı ekolojik dengeyi bozmaktadır.

 • Mercan Resifler

 • Patolojik Sendromlar

 • Patojen Olmayan Hastalıklar

 • Patojen Hastalıklar

 • Antonius, A., 1995; Pathologic Syndromes on reef corals in coral reefs in the Past, Present and Future, International Society for reef studies Proceedings of the Second Européen Regional Meeting, page 161-169

 • Bak, R.P.M. & Laane, R.W., 1987; Annual black bands In skeleton of reef corals (Scleractinia) Marine Ecology Progress Series, 38: 169-175

 • Ballesteros E,, 1995; A record of blue-green algae found on coral reefs in Mauritius. Botanlca Marina.

 • Brown, B.E., 1990 (ed.); Coral bleaching. Coral Reefs, Special Issue, 8 (4): 153-232.

 • Glynn, P.W., 1983; Extensive `bleaching` and death of reef corals on the Pacific coast of Panama. Environmental Conservation, 10 (2): 149-154.

 • James, P.N., 1983; Reef environnent In carbonata deposltional envlroment, AAPG Memoir 33, page 346-462.

 • Liftler, M.M. & Liftler, D.S., 1994; A pathogen of reef-building coralline algae discovered in the South Pacific. Coral Reefs, 13 (4): 202

 • Mitchell, R. & Chet, l,, 1975; Bacterial attack of corals in polluted seawater. Microbial Ecology, 2: 227-233.

 • Pecheux, M., 1995; C 0 2 rise and coral reef bleaching. Second European Regional Meeting ISRS, Luxembourg.

 • Raghukumar, C. & Raghukumar, S,, 1991; Fungal invasion of massive corals. P.S.Z.N.I.: Marine Ecology, 12 (3): 251-260.

 • Williams, E.H., Goenaga, C. & Vicente, V., 1987; Mass bleachings on Caribbean coral reefs. Science, 238: 877-878.

 • Merküre Yolculuk
  Ahmet Apaydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Merkür gezegeni üzerinden ikinci ve son uçuşu Mariner-10 uydusu 25 yıl önce gerçekleştirdi. Güneşe en yakın olan bu gezegeni o günden bu yana yeryüzündeki hayranlarından ziyaret eden olmadı. Northwestern Üniversitesi`nden Mark Robinson, "Bilim dünyasının tersine, NASA Merkür`ü unuttu" demektedir.

 • Merkür

 • American Geophysical Union

 • NASA Goddard Uzay Uçuşları Merkez

 • Volkanoloji

 • Mağara İncileri
  Eşref Atabey Ebru Sezen
  PDF Olarak Görüntüle

  Kaba, düzgün ya da tek kristalli yapılara sahip olabilen mağara incilerinin merkezi kısımlarını yabacı çekirdek maddeleri oluşturur. Bu çekirdek maddeleri bir kum tanesi olabildiği gibi, bir ağaç parçası, yarasa kemiği veya saman parçası da olabilir.

 • Mağara

 • Pizolit

 • Oolit

 • Kalsit

 • Hill, C. And Forti, P,, 1997, Cave Pearls, Cave Minerals of the World, Publ. By the National Speleological Society. Ins

 • Hill, C., 1992a, Cave pearls and pisoliths: a sedimentological comparison, West Texas Geol. Soc. Bull. 31,5, 4-11.

 • Kirchmayer, M., 1987, Universal stage grain fabric statistics on dentrites of mine cave pearls, Carbonates and Evaporltes, 2,1, 59-65

 • http://www.nps.gov/cave/images/pearls.htm

 • Deprem Büyüklükleri
  Selim Özalp Rifat Battaloğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Kullanımlarında bazı eksik yönleri bulunan birkaç büyüklük ölçeği uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Burada, moment-büyüklük (moment magnitude) ölçeği adı verilen büyüklük ölçeği anlatılmıştır. Bu ölçek 1970`lerin ortasında, ağır bir hasara neden olabilecek orta ile büyük ölçekli depremlerin etkisini hesaba katan Hiroo Kanamori tarafından geliştirilmiştir.  Daha çok bilinen Richter ölçeği ise kırığa yakın sismograflar tarafından ölçülen küçük ve orta ölçekli depremler içindir. Richter ölçeği terimi o kadar yaygındır ki pek çok kişi sık sık gerçekte hangi ölçeğin kullanıldığına bakmaksızın bu ifadeyi kullanmaktadır

 • Deprem

 • Richter Ölçeği

 • Moment-Büyüklük Ölçeği

 • Fayın Kırılması

 • Feldispat Grubu Mineralleri
  Feruze Nurdan Çelebioğlu Kemal Türeli
  PDF Olarak Görüntüle

  Elimizi attığımız hemen her taşta bulunabilirler, sadece dünyada değil, evrenin diğer köşelerinde de rastlanırlar. Günlük yaşantımıza önemli birer endüstriyel hammadde olarak katkıda bulunurlar.

 • Feldispat

 • Alkali (potasyum) Feldispatlar

 • Plajiyoklaz Feldispatlar

 • Pertit

 • Precious Stones, 1988, macDonald and Co. (Publishers) Ltd. London, 384 pages.

 • Deer, Howie and Zussmann, 1967, an introduction to the Rock Forming Minerals, pages 281-339.

 • T.C. Başbakanlık DPT Yayını, 1995, Seramik-Refrakter-Cam Hammaddeleri (cilt. 1). Yedinci beş Yıllık Kalkınma Planı özel ihtisas Komisyonu Raporu, Feldispat sf. 95-148.

 • Madencilik ve Çevre Etkileri
  Doğan Panktunç
  PDF Olarak Görüntüle

  Madencilik sektörünün en önemli çevre sorunları su, toprak, hava kirliliği ve bunun sonucu da bütün canlıların doğal yaşamının ciddi boyutlarda olumsuz etkilenmesidir. Bu nedenle, madencilikten elde edilecek ekonomik gelişme, doğuracağı çevre sorunlarıyla bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu konudaki çağdaş düşünce, ekonomik gelişmenin sürekli ve korunabilir olması yönünde olmalıdır.

 • Madencilik

 • Ağır Metaller

 • Toksik Elementler

 • Siyanürlü Atıklar

 • Dikkat!.. Doğa Alarmda
  Nurdan İnan Turan
  PDF Olarak Görüntüle

  Son 10 yılda dünyanın hassas dengelerinin hızla bozuluyor olması; dikkatleri, her gün yenisi eklenen doğa felaketlerine çekti... Sözcük dağarcığımıza; Ekoloji, Ozon deliği, Global ısınma, El Nino, Caretta Carretta gibi yenileri eklendi. 

 • Ekoloji

 • Ozon Deliği

 • Global Isınma

 • El Nino

 • Uruş-Güdül Depremi
  Ramazan Demirtaş Cenk Erkmen Müjdat Yaman
  PDF Olarak Görüntüle

  22 Ağustos 2000 tarihinde Uruş beldesinin 3 km kuzeyinde küçük (M 1=4.8) bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, yüzeyde herhangi bir deformasyon oluşturmamış/ bir alanda yerel ölçekte hafif hasarlar meydana getirmiştir.

 • Uruş-Güdül Depremi

 • Sismogramı Analiz

 • Dalga Satürasyonu

 • Tarihsel Depremler

 • Ambraseys, N.N., 1970. Some characterlstic features of the Anatolian fault zone: Tectonophyslcs, 9; 143-165.

 • Baran, B., 1996. Ankara batısının sismotektonik incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, 52s, A.Ü. Fen Bilimleri Enst., Ankara.

 • Demirtaş, R., 1996b. 14 Ağustos 1996 Salhançayı (Çorum-Amasya) depremi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Flaber Bülteni, sayı, 96/3, s. 13-16

 • Demirtaş, R. ve Yılmaz, R., 1996. Türkiye`nin Sismotektonlğl: Slsmlsitedki uzun süreli değişim ve güncel slsmlslteyi esas alarak deprem tahminine bir yaklaşım. Bay. ve isk, Bak. Deprem Araştırma Dairesi Yayınları, 91s, Ankara.

 • Demirtaş, R., Iravul, Y,, Erkmen, C., Baran, B,, Yaman, M,, Baykal, M. ve Kılıç, T. 2000a. 06 Flazlran 2000 Orta depremi. TMMOB. Jeoloji Müh. Odası, Haber Bül„ 2000/1-2, 6-15.

 • Demirtaş, R., Erkmen, C. ve Yaman, M. 2000b, 22 Ağustos 2000 UruşGüdül (Ankara) depremi (Ml=4.8). Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dördüncü Toplantısı, Bildiri Özleri.

 • Demirtaş, R., 2000. Kuzey Anadolu Fay Zonu`nun Abant-Gerede arasında kalan bölümünün neotektonik özellikleri ve paleoslsmlsltesi. Doktora tezi, 191s. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Ergünay, O., 1978. Sismik tehlike ve risk açısından Ankara`ya genel bakış. Yerbilimleri açısından Ankara`nın sorunları simpozyumu, Türkiye Jeoloji Kur., s. 88-94.

 • Ketin, I., 1969. Kuzey Anadolu Fayı hakkında. Bull.Min.Res.Exp.lns., 72, 1-27, Ankara

 • Taşman, C., 1944, Gerede-Bolu zelzelesi hakkında rapor, DAD, AT/46.

 • Hala Sırrını Koruyan Venüs
  Jülide Yapmiş
  PDF Olarak Görüntüle

  Sülfürik asit bulutlan ile kaplı atmosferi, devasa büyüklükte volkanları ve Dünya`ya ben­zerliğiyle bilim adamlarının hep dikkatini çekmiştir. Venüs Magellan uydusu bu gezegenin sakladığı sır perdesini bir parça olsun aralamayı başardı.

 • Venüs

 • Magellan Uydusu

 • Sülfürik Asit Bulutlan

 • Sülfür Gazı

 • The Planetary Report, Cilt 13, Sayı 3, Mayıs/Hazlran 1993 R. Stephen Saunders

 • İlk Uluslararası Jeoloji Kongresi Paris 1878
  Oktay Ekinci
  PDF Olarak Görüntüle

  Uluslararası jeoloji kongreleri 120 yıldır okyanusları, dil farklılıklarını ve savaş gibi engelleri aşarak işbirliği anlayışı içinde düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bu yazıda ilk uluslararası jeoloji kongresinin öyküsü anlatılacak, onun bilimsel başarısına yönelik samimi eleştirilere yer verilecektir.

 • Uluslararası Jeoloji Kongreleri

 • Philadelphia Kurucular Komitesi

 • Sınıflama Şemasında Standartlaşma

 • Kayaç Sistemlerinin Nitelikleri ve Sınırları

 • François Ellenberger, Episodes, Vol. 22 No:2 Haziran, 1999 sayısı

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle