TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Kleopatra`nın İncileri mi, Doğa`nın İncileri mi? Ooidler
Murat Gül
PDF Olarak Görüntüle

Ooid karbonat taneleri, mükemmel küresellikleri, oluşumlarının oldukça özel koşullar gerektirmesi nedeniyle adeta doğanın incileri gibidir. Muğla İli, Gökova Körfezi, Sedir Adası, Kleopatra Plajı bu özel oluşumlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu sedimanların ünlü Mısır Kraliçesi Kleopatra`ya hediye olarak Mısır`dan buraya getirildiği efsanesi, bu oluşumlara ayrı bir gizem, önem ve anlam katmaktadır.

 • Ooid

 • Tortul kayaçlar

 • Oolit

 • Resif

 • Flügel, E., 2004. Microfacies of Carbonate Rocks, Analysis, Interpretation and Application. Springer, 996 s.

 • Adams, A.E., Mackenzie, W.S., Guilford, C., 1988. Atlas of Sedimentary Rocks under the microscope. ELBS. 108 s.

 • Atabey, E., 1997. Karbonat Sedimantolojisi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No: 45, 130 s.

 • Kaya, O. 2005. Sedimantoloji. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları No: 87, 161 s.

 • Erkan, Y. 2013. Sedimanter Petrografi (genişletilmiş 2. baskı). Afşaroğlu Matbası. 120 s.

 • Bardají, T., Goy, J.L., Zazo, C. Hillaire-Marcel, C., Dabrio, C.J., Cabero, A., Ghaleb, B., Silva, P.G., Lario, J., 2009. Sea level and climate changes during OIS 5e in the Western Mediterranean. Geomorphology, 104, 1-2, 22-37.

 • Eren, M., Güler, C., Kadir, S., Wanas, H., 2016. Sedimentological, mineralogical and geochemical characteristics ofthe ooids in Cleopatra (Sedir Island, Gökova Bay, SW Turkey) and Alexandria (NW Egypt) Beach sediments: A comparison and reality of myt

 • Eseller, G., 1990. Modern ooids from Sedir Island (Cleopatra Beach). South Aegean Sea. - International Earth Sciences Congress on Aegean Region. p. 101-102. İzmir-Turkey.

 • Özhan. E., 1990. The legend of Cleopatra Beach: May it be true? Eurocoast, 98-103, Marseilles.

 • Üşenmez, Ş., Varol. B., Friedman. G. and Tekin. E., 1993. Modern ooids of Cleopatra beach. Gökova (South Aegean Sea) Turkey: results from petrography and scanning electron microscopy. Carbonates and Evaporites, 8, 1-8.

 • Öztürk, H., Öztürk, B., Öztürk, A.A., 1998. Kleopatra Plajı (Gökova Körfezi) Kumlarının esrarı üzerine bulgular. Su Altı Bilimi ve Teknoloji Kongresi; İstanbul Üniversitesi, 98-104.

 • El-Sammak, A.A.A., Tucker, M., 2002. Ooids from Turkey and Egypt in the Eastern Mediterranean and a Love-story of Antony and Cleopatra. Facies, 46, 217- 228, PI. 37-39.

 • Öztürk, H., 2004. The origin of the ooides of the Cleopatra Beach of Sedir Island, Aegean Sea, Turkey. 37th CIESM Congress, Barcelona, 37, p. 62.

 • Glover, J., 2005. Cleopatra and her eponymous geological symbols. West Australian Geologist, 452, 8-9.

 • Altun, N.E., Gül, M., Aktürk, S., Kuşcu, I., Kuşcu, G., 2009. Kleopatra (Gökova-SedirAdası, Muğla) kumsalı efsanesine jeolojik bir yaklaşım: ooidlerin köken ve oluşum şartlarının sedimantolojik, mineralojik, jeokimyasal ve amino asit resemizasyon met

 • Burstein, S.M., 2004. The Reign of Cleopatra. Greenwood Press, 205 s.

 • 2016 Yılında Dünyada ve Türkiye`de Meydana Gelen Doğa Kaynaklı Afet Kayıplarının İstatistiksel Değerlendirmesi
  Şükrü Ersoy Murat Nurlu Oktay Gökçe Bülent Özmen
  PDF Olarak Görüntüle

  2016 yılında Dünya`da meydana gelen doğa kaynaklı afetlerde 7628 kişi hayatını kaybetmiş ve 411 milyon insan etkilenmiştir. 2016 yılındaki doğa kaynaklı afetlerin %6 sının, can kayıplarının ise %16 sının nedeni depremlerdir. Son 10 yıllık doğa kaynaklı afet olayları ortalamalarında en fazla artış 2016 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye`de 2016 yılında can ve mal kaybına yol açan 323 doğa kaynaklı afet gerçekleşmiş olup, bunlar içinde sel ve su baskınları tüm afet olaylarının %34 ünü oluşturmuştur. Dünya Risk Raporlarında Türkiye en yüksek riskli ülkeler arasında 12. sırada yer almaktadır. "Risk Düzeyi ve Eğilimi" açısından bakıldığında da Türkiye "riski en yüksek ve artış eğilimli" 10 ülke içinde yer almaktadır.

 • Volkanik Püskürme

 • Sel/Su Baskını

 • Tropikal siklon

 • Heyelan

 • www.emdat.be

 • www.emdat.be/publications Cred Crunch, December 2016, Issue No. 45

 • www.munichre.com

 • www.earthquake-report.com/2016/04/17/ massive-earthquake-near-coast-of-ecuador-on-april-16-2016/

 • www.hurriyet.com.tr

 • www.strangesounds.org/2016/04/devastating-earthquake-ecuador-pictures-videos-april-2016-233-dead.html

 • www.earthquakes.volcanodiscovery.com/ map/Switzerland?L=17

 • www.en.wikipedia.org/wiki/2016_China_floods

 • www.en.wikipedia.org/wiki/2016_European_floods

 • www.cnnturk.com/turkiye/orduda-sel-felaketi-2-olu-1-kayip

 • www.cide.gen.tr

 • www.eswd.eu

 • www.theextinctionprotocol.wordpress. com/2016/05/20/massive-dust-storm-sweeps-across-Sincan-region-of-china/

 • www.cinarinsesi.com/siirt-sirvanda-gocuk-altinda-kalan-2-isci-cinarli-111560h.htm

 • www.onedio.com, www.theguardian.com/ world/2016/nov/15/japan-fixes-vast-fukuoka-city-sinkhole-repaired-two-days

 • www.en.wikipedia.org/wiki/2016_Siachen_Glacier_avalanche

 • www.mynet.com/haber/guncel/elazigda-cig-faciasi-3-olu-2298124-1

 • www.wmo.int

 • World Risk Report 2016. Garschagen, M., Hagenlocher, M., Comes, M., Dubbert, M., Sabelfeld, R., Lee, Y. J., Grunewald, L., Lanzendörfer, M., Mucke, P., Neuschäfer, O., Pott, S., Post, J., Schramm, S., Schumann-Bölsche, D., Vandemeulebroecke, B., Well

 • www.worldriskreport.org

 • www.wri.org

 • www.inform-index.org

 • Nemrut Volkanı ve Kral Nemrut`un Efsanesi
  Özgür Karaoğlu Sinan Kiliç
  PDF Olarak Görüntüle

  Geçmişte açıklanması oldukça güç olan bazı doğa olayları nedeniyle birtakım efsane ve masallar ortaya çıkmıştır. İlgi çeken efsanelerden biri de Tatvan`daki Nemrut yanardağına ve Adıyaman`da heykelleriyle ünlü dağa adını veren "Kral Nemrut" ile ilgili olanıdır

 • Kaldera

 • Krater

 • Bazaltik lav akışları

 • Ahlat Mezarlığı

 • Mallowan, M.E.L., 1967. Nimrud and its Remains. Revue d`Assyriologie et d’archéologie orientale, 61, 2, 177-181.

 • Lines, J., 1955. Ivories from Nimrud. The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 13, 8, 233-243.

 • Karaoğlu, Ö., Özdemir, Y., Tolluoğlu, A.Ü., Karabıyıkoğlu, M., Köse, O., Froger, J.L., 2005. Stratigraphy of the volcanic products Mavi Gezegen Yıl 2017 Sayı 22 37 around Nemrut Caldera: implications for reconstruction of the caldera formation. Turk

 • Karaoğlu, Ö., Özdemir, Y., Tolluoğlu, A.Ü., Karabıyıkoğlu, M., Köse, O., Froger, J.L., 2005. Stratigraphy of the volcanic products Mavi Gezegen Yıl 2017 Sayı 22 37 around Nemrut Caldera: implications for reconstruction of the caldera formation. Turk

 • Sumita, M., Schmincke, H.U., 2013. Impact of volcanism on the evolution of Lake Van II: temporal evolution of explosive volcanism of Nemrut Volcano (eastern Anatolia) during the past ca. 0.4 Ma. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 253, 15

 • Güner, Y., 1976. Nemrut Yanardağı Efsanesi. Yeryuvarı ve İnsan, 1, 1, 93-94.

 • Özdemir, Y., Karaoğlu, Ö., Tolluoğlu, A.Ü., Güleç, N., 2006. Volcanostratigraphy and petrogenesis of the Nemrut stratovolcano (East Anatolian High Plateau): the most recent post-collisional volcanism in Turkey. Chemical Geology, 226, 189-211

 • Ulusoy, İ., Labazuy, P., Aydar, E., Ersoy, O., Çubukçu, E., 2008. Structure of the Nemrut caldera (Eastern Anatolia, Turkey) and associated hydrothermal fluid circulation. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 174, 269-283.

 • Kahraman S. A. ve Dağlı, Y., 2010. Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi, Seyahatnamesi: Bağdad-Basra-Bitlis-Diyarbakır-İsfahan-Malatya-Mardin-Musul-Tebriz-Van. 4. Kitap, 1.Cilt 1, YKY yayınları, 442 sayfa

 • Şerefhan, 1597. Şerefname: Kürt tarihi (translated from Arabic to Turkish by M. Emin Bozarslan), 4th ed. (1990). Hasat yayınları. 544 pp.

 • Karakhanian, A., Djrbashian, R., Trifonov, V., Philip, H., Arakelian, S., Avagian, A., 2002. Holocene-historical volcanism and active faults as natural risk factors for Armenia and adjacent countries. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 1

 • Çine (Aydın) - Yatağan (Muğla) Arası Menderes Masifi`nde Gözlenen Jeomorfolojik Yapılar
  Murat Gül Göksu Uslular
  PDF Olarak Görüntüle

  Çine-Aydın ve Yatağan-Muğla (GB Anadolu) arasında yüzeylenen Menderes Masifinde, keltepe, sütun yapıları, yüzey oyulmaları, poligonal çatlaklar, taş oyukları, bal peteği yapıları, eksfoliyasyon (soğan kabuğu soyulma) çatlakları, kıvrımlı kenar yapıları ve küresel bozunma gibi özel jeomorfolojik oluşumlar gözlenmektedir. Uzun zamandır bu oluşumların Stratonikeia ve Lagina antik kentleriyle birlikte jeopark olarak değerlendirilmesi planlanmaktadır.

 • Jeomorfolojik

 • Graben

 • Killi kireçtaşı

 • Lökokratik metagranitleri

 • http://www.jemirko.org.tr/turkiye-jeolojik-miras-envanteri: erişim tarihi: 20.01.2017

 • Alpagut, B., Mayda, S., Kaya, T., Göktaş, F., Halaçlar, K., Deniz Kesici, S., 2014. Yeni Bulgular Işığında Muğla-Özlüce Fosil Yatağı. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara.

 • Konak, N., Akdeniz, N., Öztürk, E.M., 1987. Geology of the south of Menderes massif, correlation of Variscan and pre-Variscan events of the Alpine Mediterrenean Mountain Belt (Guide book for the field excursion along western Anatolia, Turkey) IFCP Pr

 • Bozkurt, E., Winchester, J.A,, Park, R.G., 1995. Geochemistry and tectonic signifance of augen gneisses from the southern Menderes Massif (West Turkey). Geological Magazine, 132, 287-301.

 • Erdoğan, B., Akay, E., Hasözbek, A., 2011. Menderes Masifindeki (Batı Anadolu) Gnaysik Granitlerin Yerleşim Özellikler, ve Masifin Tektonik Evrimdeki Yeri; Yeni Arazi Bulguları ve Yaş Tayinleri. MTA Dergisi, 142, 167-193.

 • Seyitoğlu, G., Işık, V., 2015. Batı Anadolu`da Geç Senozoyik Genişleme Tektoniği: Menderes Çekirdek Kompleksinin Yüzeylemesi ve İlişkili Havza Oluşumu. MTA Dergisi, 151, 49- 109.

 • Candan, O., Dora, Ö., Oberhansli, R., Çetinkaplan, M., Partzsch, J.H., Warkus, F.C., Dürr, S., 2001. Pan-African high-pressure metamorphism in the Precambrian basement of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey. International Journal Earth Scie

 • Okay, A.İ., 2001. Stratigraphic and metamorphic inversions in the central Menderes Massif: a new structural model. International Journal Earth Sciences, 89, 709-727.

 • Özer, S., Sözbilir, H., Özkar, İ., Toker, V., Sarı, B., 2001. Stratigraphy of Upper Cretaceous-Paleogene sequences in the southern and eastern Menderes Massif (western Turkey). International Journal Earth Sciences, 89, 852- 866

 • Whitney, D.L., Bozkurt, E., 2002. Metamorphic history of the southern Menderes Massif, western Turkey. Geological Society of America Bulletin 114, 829-838.

 • Bozkurt, E., 2004. Granitoid rocks of the southern Menderes Massif (southwestern Turkey): field evidence for Tertiary magmatism in an extensional shear zone. International Journal Earth Sciences, 93, 52-71.

 • Erdoğan, B., Güngör, T., 2004. The Problem of the Core–Cover Boundary of the Menderes Massif and an Emplacement Mechanism for Regionally Extensive Gneissic Granites, Western Anatolia (Turkey). Turkish Journal of Earth Sciences, 13, 15-36.

 • Koralay, O.E., Candan, O., Chen, F., Akal, C., Oberhansli, R., Satır, M., Dora, O.Ö., 2012. Pan-African magmatism in the Menderes Massif: geochronological data from leuco tourmaline orthogneisses in western Turkey. International Journal Earth Science

 • Bozkurt, E., Ruffet, G., Crowley, Q.G., 2015. Güney Menderes Masifi`nde Sinorojenik Eosen Lökogranit Magmatizması ve Tektonik Önemi. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 06- 10 Nisan 2015 MTA-Ankara-Türkiye, 50-51.

 • Twidale, C.R., 1986. Granite landform evolution: Factors and implications. Geologische Rundschau, 75-3, 769-779. (16) Campbell, E.M., Twidale, C.R., 1995. Lithologic and climatic convergence in granite morphology. Caderno Laboratory Xeolóxico de Laxe

 • Campbell, E.M., Twidale, C.R., 1995. Lithologic and climatic convergence in granite morphology. Caderno Laboratory Xeolóxico de Laxe Coruña, 20, 381-403.

 • Migon, P., 2006. Granite Landscapes of the World. Oxford University Press Inc., New York, 416 s.

 • Gül, M., Uslular, G., 2016. Geomorphological Features And Weathering Of The Cine Metamorphic Submassif (SW Turkey). Arabian Mavi Gezegen Yıl 2017 Sayı 22 47 Journal of Geosciences, 9-16, 682, 1-16.

 • Gürer, Ö.F., Yılmaz, Y., 2002. Geology of the Ören and surrounding regions, SW Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 11, 2-18.

 • Twidale, C.R., Bourne, J.A., 2008. Caves in granitic rocks: types, terminology and origins, Cadernos Lab. Xeolóxico de LaxeCoruña, 33, 35-57.

 • Alkanoğlu, E., 1984. Menderes masifindeki tafoniler, Yeryuvarı ve İnsan, 8, 4, 11-13.

 • Vidal Romani, J.R., Twidale, C.R., 2010 Structural or climatic control in granite landforms? The development of sheet structure, foliation, boudinage, and related features. Cadernos Laboratory Xeolóxico de Laxe Coruña, 35, 189-208.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle