TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Doğal Miras Büyük Tehlike Altında
Nizamettin Kazanci Fuat Şaroğlu Ediz Kirman Fatih Uysal
PDF Olarak Görüntüle

Öz: Birçok doğal anıt insan faaliyetleri sonucu tahrip oluyor, Tahribatınsonuçları aynı ve sadece etki biçimi farklı, Jeositlere en önemli tehdidin ve tahribatın bizzat yerbilimcilerden gelmesi dikkat çekici ve üzücüdür. Bu sonuç doğal miras konusunda eğitim eksikliğini ortaya koyuyor. 

 • Jeositler

 • jeolojik miras

 • Jemirko

 • Erozyon

 • www.jemirko.org .tr

 • Parkes, M.(ed). 2004, Natural and Cultural Landscapes- the geological foundation. Proceedings of a Conference 9- 11 September 2002, Dublin Castle, Ireland, Royal Irish Academy, Dublin, 327 pp,

 • CO-DBP/GEO (Committee for the activities of the Council of Europe in the field of biological and landscape diversity), 2003, Draft Recommendation No, 1. on conservation of the geological heritage and areas of special geological Interest In Europe. Wo

 • Wimbledon, W A R, 1996, National site selection, a stop on the road to a European Geoslte List, Geologlca Balcanlca 26; 15-27,

 • Theodossiou-Drandaki,l, R, Nakov, W.A.R Wimbledon, A.Serjani, A. Neziraj, H. Hallacl, G. Sijaric, R Begovlc, T, Todorov, PI. Tchoumatchenco, A. Dlakantonl, Ch. Fassoulas, N. Kazanci, F, Saroglu, A. Dogan, M, Dlmltrijevic, D. Gavrilovlc B. Krstic, D,

 • Kazanci, N,, Saroglu, F., Kirman, E,, Uysal, F,, 2004, Types and rates of destruction of geological heritage In Turkey. Abstracts of 32nd IGC - Florence, 2004, Poster presentation In Symposia

 • Kazanci, N., Saroglu, F,, Dogan, A,, Mulazimoglu, N„ in press, Geoconservation and geoheritage in Turkey. In: European Manual for Protection of Geological Heritage (Eds T.Todorov and W. Wimbledon), Pro Geo`s Publication.

 • Taştan Ağaçlar
  Çiğdem Yücel
  PDF Olarak Görüntüle

  Bütün jeoloji elemanları jeolojik geçmiş için veri oluştursa da bunlardan bazıları, örneğin dinozorların gizemleri günümüz şartları ile tezat oluşturması, doğa tarihi açısından daha fazla bilgi sağlam ası nedeniyle özel dikkat çekerler. Fosil ağaçlarda bunlardan biridir ve yurdumuzda bazı güzel örnekleri bulunmaktadır. Son dönemlerde basında çıkan haberler, araştırıcılar arasındaki değerlendirme farkları fosil ağaçlara ilgiyi artırmıştır. Artan ilgi bir yandan bu doğa tarihi değerlerin tahribine yol açarken, diğer yandan toplumda jeolojiye merakı artırmaktadır. Yerel yönetimlerin kendi bölgelerini "daha özel" kılmak için "canavar" uydurdukları, bölgelerini "cennet" ilan ettikleri düşünülürse, fosil ağaç gibi doğal anıtların varlığı elbette ayrı bir önem arz eder taşır. Bu yazıda asıl mesleği yerbilimi olmayanlara fosil ağaç, jeosit, açık hava m üzesi gibi kavramları tanıtılacaktır. Aşağıda fosil ağaçların görüldüğü yöreler ve buralarda ağaçların nasıl ve neden fosilleştikleri açıklanacaktır. Ancak önce bu ağaçların çok sık bulunmadığını, bulunanların kısa sürede parçalanıp yok olduğunu, jeolojik geçmişi yansıttıkları İçin "belge" özelliğinde olduklarını, belge niteliğini vurgulamak için "jeolojik miras" olarak adlandırdıklarını, fosil ağaçların bol ve genişçe bir alanda görülmeleri durumunda bunların "jeosit" olarak tanımlanacağını ve "jeopark" olarak değerlendirilebileceklerini bilmek gerekir. 

 • Fosil ağaçlar

 • Jeosit

 • Jeolojik miras

 • Jeopark

 • www.uwrf.edu/~wc01/PetWood.html Cordua,B., University of Wisconsin at River Falls, Petrifying Wood

 • www, scienceviews.com/parks/woodcolors.htm l Hamilton, C,,Hamilton.R.,2003,Petrified Wood Colors and Petrification

 • www.icr.org/pubs/btg-b/btg-082b.htm Morris, D.John, 1995 How Long Does It Take For Wood To Petrifiy?

 • www.bllimmerkezi.org.tr

 • http://www.cankiri.gov.tr/ana/cografya/cografya.htm

 • Akartuna, M,, 1963. Şile Şariyajının İstanbul Boğazı Kuzey Yakalarında Devamı, M .T. A, Dergisi 61,14-2. (7) Şahinci,A„ 1975. Karakaya(Ayaş), Ilıca Köyü Çevresi Jeoloji-Hidrojeoloji Etüdü. M.T.A, Dergisi, 84,46-62, (8) Şaroğlu,F„ Herece,E.,Sarıaslan,

 • Şahinci,A,, 1975. Karakaya(Ayaş), Ilıca Köyü Çevresi Jeoloji-Hidrojeoloji Etüdü. M.T.A, Dergisi, 84,46-62,

 • Şaroğlu,F,, Herece,E.,Sarıaslan, M.,Emre,Ö,, YenlçağaGerede-Eskipazar Arasının Jeolojisi ve KAF`nın Genel Özellikleri 1995 Derleme No: 9873.

 • Akahane, H,, Furuno T., Miyajlma H,, Yoshikawa, T., Yamamoto, S., 2004. Rapid wood slliclfication in hot spring water. Sedimentary Geology, 169, 219-228.

 • www,m-j-s,net/photo/cd06/b/cd06-blmg0016.jpg

 • www.trcross.com/Petrified%20Forest/images/l 3_Ch unks%200F%20Petrified%20Wood,jpg

 • www.nps,gov/yell/slidefile/petrifledtree/images/0239 o.jpg

 • http://two-wugs, net/pix/sw/PetrifiedTree.jpg

 • http://www.nps,gov/yell/slidefile/petrifiedtree/images /02406.jpg

 • Güldere Vadisi, Orta Toroslar Jeoloji ve Arkeolojinin Buluştuğu Yer
  Nizamettin Kazanci Gonca Gürler Arzu Aksoy A.sami Derman
  PDF Olarak Görüntüle

  Tek başına jeoloji, tek başına arkeoloji yalnızca uzmanların uğraş alanı. Uğraşanların sayıları az veya çok olsa da, bu konulardaki bilgi birikimleri yeterli görülebilir. Zira gerek Jeolojik özellikler, gerekse Arkeoloji konusundaki zenginliklerimiz Ülkemizdeki bilim insanlarımızın birikimleri için sayısız fırsatlar sunar. Bu konuların her birinde yeteri kadar yetişmiş insana da sahiptir. Hatta bu konularda yurdumuz Dünya için bir okul bile olabilir. Ancak iş jeoloji ve arkeolojinin müşterek olduğu noktaya (Jeoarkeolojiye) geldiğinde durum değişiyor. Bu bilim dalı bizde henüz çok yeni ve yeterince tanınmıyor. Henüz bu konularda uzman da yetiştirmiş değiliz. Özellikle jeoarkeolojiyi "popüler yerbilimleri" kapsamında ele aldığımızda bu İhmal daha açık biçimde görülebilmektedir, işte bu ihmalin sonuçlarını biraz olsun hafifletebilecek, jeoloji ile Arkeolojinin ilişkisinin birlikteliğinin çalışılabileceği ender alanlardan birisini tanıtmak istiyoruz, sizlere: Güldere Vadisi arazi görüntüsü ile nefes kesici, jeolojik yapısı ile hayranlık uyandırıcı, arkeolojik yerleşim yeri olması ile şaşırtıcı bir yer. Bu yazıda Güldere Vadisi tanıtılırken popüler yerbilimlerinin toplumsal önemine de değinilecektir. 

 • Arkeoloji

 • Jeoarkeoloji

 • Akarsu Vadisi

 • Mağara

 • AGI Dictionary

 • AAPG Memoir 33, Carbonate Deposltlonal Environments

 • Mut Havzası Resif İstifinden Fosil Canavar Köpekbalığı
  Gerçek Saraç Gonca Gürler
  PDF Olarak Görüntüle

  Alp-Himalaya kıvrım kuşağının Anadolu parçasını oluşturan Toros (Tauras) (Taurus) Dağları adını, astroloji içerİsindeki Boğa Takımyıldızı ile ortak kullanmaktadır. Muhtemelen bu adın kökeninde Avrupa ve Asyada yaygın olarak yaşayan, İri boynuzlara sahip çok güçlü bir boğa türü "Bostaurus" ya da alt türü-ırkı "Bos primigenius taurus" yatmaktadır. Anamur burnundan kuzeye bakılıp Toros dağlarının yükselerek doğuya ve batıya uzanışları İzlenirse Bos taurus boğasının güçlü boynuzlarını anımsattığı ve bu görünüm bir anlamda da ona verilen adın altındaki gizemli benzetişin gücünü anlaşılır kılar,

 • Carcharadon Megalodon

 • Osteichthyes

 • Cladoselache

 • Rhinocodon Typus

 • Akarsu, i., 1960. Mut bölgesinin jeolojisi, MTADerg,, 54. 36-45.

 • Atabey, E. vd, 2000. Mut-Karaman arası Miyosen havzasının litostratigrafisi ve Sedimentolojisi (Orta Toroslar), MTADerg.,54.36-45.

 • Bilgin, A. vd. 1994. Mut-Silifke-Gülnar yöresinin (İçel ili) jeolojisi. MTA rapor no.9715.

 • Gedik, A. vd, 1976. Mut-Ermenek-Silifke yöresinin jeolojisi ve petrol olanakları. TJK Bült. 27, 7-26.

 • Gökten, E. 1976. Silifke yöresinin temel kaya birimleri ve Miyosen stratigrafisi. TJK Bült. 19,117-126.

 • Ünay, E. vd. 2001. Small mammals and Foraminifera from the Anatolia (Central Taurus) Early Miocene. Ann, Of Carnegie Museum. Vol. 70. n, 4.247-256,

 • Mustafa Güllü ve Sami Derman ile sözlü görüşme, 2004.

 • Şengör, A.M.C, 2004. Yaşamın Evrimi Fikrinin Darvin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi, İTÜ yayınevi BKKD,l,s. 187.

 • Demirsoy, A. 1988. Yaşamın Temel Kuralları, Omurgalılar/Anamniyota, Cilt-3/kısım S.684. www.elasmo-research.org httb:// school .discovery.com www.hayvanlaralemi.net

 • Suların Tutsağı Kayıp Kentler
  Ayça Sakaryali Akbulut
  PDF Olarak Görüntüle

  Onları görenler hayran oldular. Bir aşık gibi bağlanıp, ana şefkatiyle sardılar. Yeri geldiğinde kahramanlar gibi savaştılar uğruna ve belki de ölümlü olmanın acizliğiyle tanrısal b ir dehşet ve saygı duydular o ölümsüz nehirlere. 

 • Assuan projesi

 • Keban projeleri

 • Baraj gölleri

 • UNESCO

 • Taş, T; 2003, Hasan Keyfe SadeketAtlas, 128,102-103

 • http://www.aswangulde.com/-harlta

 • http://www.excavations.html

 • http://www,tourgypt-net/abusir.html

 • Erguvanlı, K., 1994, Mühendislik Jeolojisi, İTÜ, İstanbul

 • http://m ysite.wadoo-members.co.uk/luxo raswan/page7. html

 • http://www.pafuli.net/kultursanat/zeugma,asp/gelir&id=Zeugma

 • http://www,gaziantep,gov.tr/GAZİANTERphp?chance =&page-ld=l 9b

 • Tuna, N. ve Öztürk, J,, 1998-99, llıcasu ve Karkamış Baraj Gölleri altında kalacak arkeolojik kültür varlıklarını kurtarma projesi, ODTÜ, Ankara

 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi a l,cilt 7 sayfa 3487 a2,cilt 7 sayfa 3501 c.cllt 24 sayfa 12737

 • Gelişim Hachette Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedis al.cilt 8, sayfa 2726-2727 a2,cilt 8, sayfa 2953-2955 b cilt 9, sayfa 3402-3403

 • Groller International Americana Encyclopedia, Cilt 10, sayfa 55-56,

 • Jeolog Leonardo ve Deniz Kabukları
  İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Da Vinci, çağının en büyük dahisiydi, ressamlığının, heykelciliğinin, mimarlığının ve mühendisliğinin yanı sıra, yaptığı bilimsel araştırmalarıyla da dikkat çekti. Her eserinde bir ayrıntı, her ayrıntıda bir giz, sır olan bir dahi, Her şeyi yapabilme hırsı ve düşünmenin sonsuzluğuna ulaşabilme azmi belki onu bir işi bitirmeden diğer bir işe başlatıyordu, fakat yarım bıraktığı eserler bile bambaşka bir bakış açısı yansıtıyordu.

 • Leonardo da Vinci

 • Deniz Kabukları

 • Dolomitik Kireçtaşı

 • Fosil

 • Gould, S.J.,1998, Leonardo`s mountain of clams and the diet of worms. Harmony books, 414pp,

 • http://www,geologla,com/english/fi2004/2004_leo nardo.html

 • Bolles, E.B., 2002, Galileo`nun buyruğu, Bilim yazılarından bir derleme. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 549pp.

 • http://www.ucmp,berkeley.edu/history/vinci.html

 • http://www,wga.hu/framese.html?/html/l/leonardo/index.html

 • http://mltpress2.mit.edu/ejournals/Leonardo/lsast/articles/pizzorusso.html

 • Weller, J.M., 1960. Developmnent of Paleontology. Journal of Paleontology 34,5,1001 -1019,

 • http://www.bl.uk/collections/treasures/digitlsationl. html

 • Papp, A., Thenius, E,, 1959, Tertiär, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 441 pp.

 • Amorasi, A., Scarponl, D,, Lucchi, F.R., 2002, Palaeoenvironmental changes in the Pliocene IntraApenninlc Basin, near Bologna (Northern Italy). Geobios. 35, 7-18,

 • Monegatti, R, Raffi, S., 2001. Taxonomic diversity and stratigraphic distribution of Mediterranean Pliocenebivalves. Palaeogeography , Palaeoclimatology, Palaeocology. 165,171 -193

 • Danovan, S.K., Hensley, C., 2003. Gastropods 1. Geology Today. 19,6,223-227.

 • Neraudeau, D,, Borghi, E,, Roman, J., 1998. Le genre d`echinide Spatangus dans les localités du Pliocene et du Pleistocene d`Emilie (Italie du Nord). Ann. Paleontol. 84,3-4,243-264,

 • White, M. 2001. Leonardo, İlk Bilgin, inkılap Yayınevi, s. 375.

 • Konodontlar: Bilinemeyen Organizmaların Bilinen Gerçekleri
  İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüz, bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, doğanın giderek daha fazla tanındığı ve sırlarının çözüldüğü bir süreci kapsamaktadır. Yerbilimleri yani Jeoloji, yeri tanımanın, gizlerini ortaya çıkarmanın yanı sıra doğadaki var olan kaynakları araştırmak, bulmak ve işletmek sorumluluğuna sahiptir. Fosfatik bileşimli bir yapıya sahip olan konodontlar bu çerçevede son yıllarda önemi iyice anlaşılan ve doğanın gizlerini çözmede bilimsel amaçlı olduğu kadar ekonomik amaçlıda kullanılan bir mikrofosil olarak anlaşılmayı ve daha ayrıntılı çalışılmayı beklemektedir

 • Fosfatik

 • Konodont

 • Mikrofosil

 • Mollusk

 • Önder, F. 1991. Özgün bir mikrofosil: Konodontlar. C.Ü. Jeoloji Müh. Böl. Eğitim Serisi, s.32. Sivas,

 • Sweet, C, W,, Donoghue, C. J. R 2001, Conodonts: Past, Present, Future. Journal of Paleontology, 75(6), 1174- 1184.

 • Briggs, D, E, G,, Alridge, R, J., Smith, M, R 1987, Conodonts are not aplacohoran molluscs. Lethaia, 20,381-382,

 • Ziegler, W,, Weddige, K. 1999, Zur Biologie, Taxonomie und Chronologieder Conodonten. PalaontologisheZ. 73(1/2), 1-38.

 • Müller, K. J,, Hinz-Schallreuter, l,, 1998, Internal Structure of Cambrian Conodonts, Journal of Paleontology, 72 (1), 91 -112.

 • Purnell, M.A., Donoghue, RC.J,, Aldridge, R.J., 2000. Orientation and Anatomical Notation In Conodonts, Journal of Paleontology. 74(1), 113- 122,

 • Zlmmer, C. 1993. In the beglning was the tooth. Discover, 67-68,

 • Orhan, FI., 1985, Kretase-Tersiyer sınırındaki toplu yok olma olayı, Yeryuvarı ve insan, 10,4,44-49.

 • Fortey, R, A., 1989. There are extinctions and extinctions: examples from the Lower Paleozoic, Phil. Trans. R, Soc. Lond. 325,327-355.

 • Brenchley, R J,, Marshall, J, D,, Underwood, C. J., 2001, Do all mass extinctions represent an ecological crisis? Evidence from the Late Ordovisiyen. Geological Journal. 36,329-340.

 • Monod, O., Kozlu, H., Ghienne, J, F,, Dean, W. T,, Günay, Y,, Herlsse, A. Le,, Paris, F,, 2003. Late Ordovician glaciation In southern Turkey. Terra Nova, 15, 249-257.

 • Twltchett, R. J., 1999. Palaeoenvlronments and faunal recovery after the end-Permian mass extinction. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 154,27-37.

 • Kozur, Pl.W., 1998, Problems for Evaluation of the Permian-Trlasslc Boundary Biotic Crisis and of Its Causes. Geol. Croat. 51/2,135-162.

 • Mel, S., Flenderson, C. M,, 2001. Evolution of Permian conodont provincialism and its signlfance in global correlation and paieoclimate implication. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 170,237-260.

 • Soleau, S. C., Richoz, S,, Marcoux, J,, Anglolnl, L, Nlcora, A., Baud, A„ 2002. Les evenements de la limite Permien-Trlas : Dernlers survlvants et/ou premiers re-colonisateurs parml les ostrocodes du Taurus ( Sud-Oust de la Turqle). Geoscience. 334, 48

 • Korte, C., Kozur, H. W,, Bruckschen, R, Veizer, J,, 2003. Strontium Isotope evolution of Late Permian and Trlasslc seawater, Geochimlca et Cosmochimica Acta, 67,1,47-62,

 • Önder, F., Özgelik, O., Altunsoy, M. 1995, Konodontlarin Flldrokarbon Aramalarında Kullanılmasına Bir Örnek: Kayabağ Yöresi (İsparta) Konodontları: TPJD Bültenle 6/1,87-92.

 • Sarmiento, N. C., Lopez, S. C., Bastida, F,, 1999. Conodont colour alteration indices (CAI) of Upper Ordovician limestone From the Iberian Peninsula. Geologieen Mijnbouw. 77, 77-91.

 • Leven, J. E,, Okay, I. A. 1996. Foramlnlfera from the exotic permo-carboniferous limestone blocks in the Karakaya complex, northwestern Turkey. Rlvista Italia na di Palaeontologla e Stratlgrafla, 102(2), 139-174.

 • 0nder, F,, Günceoğlu, C. M, 1989, Armutlu Yarımadasında (Batı Pontidler) Üst Trlyas Konodontları. M.T,A Derg, 109,147152.

 • Tekin, U.K., Günceoğlu, M, C., Turhan, N, 2002. First evidence of Late Camian radlolarians from the İzmir-Ankara suture complex, central Sakarya, Turkey: implications for the opening age the izmirAnkara branch of Neo-Tethys, Geobios, 35, 127- 135,

 • Önder, F. 1988. Trlasslc Sequences In Turkey. Geological Journal, 23,139-147.

 • Kozlu, H,, Günceoğlu, M. C., Sarmıento, G. N„ Gül, M. A, 2002. Mid-Ordovician (Late Darriwlian) conodonts from the Sout-Central Taurides, Turkey: Geological Implications. Turkish J. Earth Scl, 11,1- 14.

 • Kozur, W.H., Şenel, M,, Tekin, K. 1998. First Evidence of Hercynian Lower Carboniferous Flyschoid DeepWater Sediments in the Lycian Nappes, Southwestern Turkey. Geol, Croat, 51/1,15-22.

 • Ekmekçi, E,, Kozur, W.H, 1999, Conodonts of Middle Moscovlan Age the Kongul Formation (Bolkardağ Unit), Northwestern of Fladim, Central Taurus, Turkey. Geol. Croat, 52/2,1 -8.

 • Abdüsselamoğlu, Ş., 1963. Istanbul Boğazı doğusunda mostra veren Paleozoyik arazilerindeki stratigraflk ve paleontolojik yeni müşahedeler. M.T.A Derg, 60,1-6.

 • Gedik, J,, 1975. Die conodonten der Trias auf der Kocaeli-Flalblnsel (Türkel). Paleontographlca A. 150,99-160,

 • Çapkınoğlu, Ş,, Bektaş, O., 1998, Karakaya Kompleksine ait Karasenlr Formasyonu (Amasya) içindeki kireçtaşı ollstolltlerinden Erken Devoniyen Konodontları, M.T.A Derg, 120,159-170,

 • Göncüoğlu, M.C., Boncheva, l,, Göncüoğlu, Y. 2004. First discovery of Middle Tournaısıan conodonts in the Grlotte-Type nodular pelagic limestones, İstanbul Area, NW Turkey. Rlvista Italiana dl Palaeontologla e Stratlgrafla. 110, 431 - 439.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle