TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
TUBİTAK DESTEK YAZISI
PDF Olarak Görüntüle
Popüler Yer Bilimi Gerek ve Amaçları
A.m. Celal Şengör
PDF Olarak Görüntüle

Popüler bilim kendisine, tüm insanlığın bilimci yapılması ideal-fakat gerçekçi olmayan amacıyla, bugün içinde bulunduğumuz, ezici ekseriyetin bilimin ne olduğunu dahi bilmediği tehlikeli vaziyet arasında gerçekçi olabilecek bir amaç seçmelidir Her şeyden önce, popüler bilimin ilk hedefi halka bilimin temel belirtecini öğreterek neyin bilim neyin bilim dışı olduğunun bilinmesini sağlamak, bilimin insan yaşamı için tüm diğer düşünce sistemlerine nazaran avantajlarını gözler önüne sermektir

 • Popüler Yerbilimi

 • JMO

 • Demokratik

 • Mavi Gezegen

 • Deprem ve Plaka
  Dursun Bayrak
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsanlığın yaklaşık son iki bin yıllık tarihi boyunca, iki bin veya daha çok sayıda ölüme yol açan ve büyüklüğü M=6.0 ile M=8.9 arasında değişen toplam 130 depremde yaklaşık 850000 insan yaşamını yitirmiştir. Bu depremlerin bölgelere ve yıllara göre dağılımı, belirtilmiş olan plaka sınırları ile uyumluluk gösterir. 

 • Deprem

 • Plaka Tektoniği

 • Fay Oluşumu

 • Plakaların Sürtünmeli Kayması

 • 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi
  Ramazan Demirtaş
  PDF Olarak Görüntüle

  Çığ, volkan, heyelan, tsunami, kasırga, hortum ve sel baskım gibi doğal afetlerden biri olan deprem en yıkıcı olanıdır. Yerkabuğu içinde faylar boyunca biriken enerjinin kayaçların direncini aşmasıyla aniden boşalarak karmaşık elastik dalgalar şeklinde yayılması sonucu yeryüzünün titreşmesine deprem denir

 • 17 Ağustos Depremi

 • Gaz/ Su Çıkışı

 • Zemin Sıvılaşması

 • Yüzey Faylanması

 • Orta Doğu`nun En Büyük Dağı Erciyes Volkanı
  Erdal Şen
  PDF Olarak Görüntüle

  Erciyes Dağı (3917 m) Kapadokya bölgesinin en büyük ve genç volkanlarından birisidir. Bu bölgedeki volkanizma yaklaşık 14 milyon yıl öncesine kadar dayanmakta olup, arkeologların ve turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir.

 • Erciyes Dağı

 • Volkanizma

 • Volkanolojik Gelişimi

 • Alkali Bazalt

 • Volkonoloji`de Bulanık Mantık
  Pinar Alici Faruk Ocakoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Sorunlu konuların matematiksel olarak ifade edilmesini sağladığı ve jeolojik bilgi belirsiz bir şekilde tanımlandığı için bulanık mantık volkanik sistemlerin modellenmesinde basit ve güçlü bir araçtır. Bulanık mantık, esnek sınıflara olanak sağlar. Çünkü bu mantığın alanına giren kümelerin üyeleri ancak belli bir dereceye kadar bu kümelerle üyelik ilişkisi içindedir. Geleneksel sınıflamalara uymayan bir çok jeolojik nesne vardır, çünkü bu nesneler sadece bir dereceye kadar kendi has özelliklerini gösterirler. Bu çalışmanın amacı bulanık mantık felsefesini araştırmacılara tanıtmak ve yerbilimciler arasında yaygın bir hale getirmektir. 

 • Volkanik Sistemleri

 • Geleneksel Sınıflamala

 • Jeolojik Nesne

 • Bulanık Mantık

 • Best, M.G., 1982, Igneous and metamorphic petrology: W .II. Freeman and Company, San Francisco, 630 pp

 • Cas, R.A.F., and W right, J.V., 1988, Volcanic successions, modem and ancient: Chapman and H all, London, 528 pp

 • Fang, J.H., 1997, Fuzzy Logic and Geology: Geotimes, 42, 10, pp. 23-26.

 • Fisher, R .V., and Schmincke, H .U ., 1984, Pyroclastic rocks: Springer-Verlag, Berlin, 472 pp.

 • Jamshidi, M ., Vadiee, N., and Ross, T.J., 1993, Fuzzy logic and control, software and hardware applications: Prentice H all, Englewood Cliffs, 397 pp

 • Kosko, B., 1994, Fuzzy thinking: Flamingo, London, 318 pp.

 • M cKenzie, W.S., Donaldson, C.H., and Guilford, C., 1987, Atlas o f igneous rocks and their textures: Longman Scientific and Technical. London, 148 pp

 • Middleton, G.V., and Hampton, M .A ., 1973, Sediment gravity flows: mechanics o f flow and deposition, in Middleton, G.V., and Bouma, A.H., eds, Turbidites and deep water sedimentation, vol, I, S.E.P.M. Short Course, pp. 1-38

 • Newhall, C.G., and Self, S., 1982. The volcanic explosivity index (VEI): an estimate o f exlosive magnitude for historical volcanism: Journal o f Geophysical Research, v.87, pp. 1231-1238.

 • Ross, T.J., 1993, Set theory - Classical and fuzzy sets, in Jamshidi, M ., Vadiee, N., and Ross. T.J., eds, Fuzzy logic and control, software and hardware applications: Prentice Hall, Englewood Cliffs, pp. 10-35.

 • Rothery, D.A., and Pied, D.C., 1993. Remote sensing o f active lava, in K ilbum , C.R.J., and Luongo, G., Active lavas: U C L Press Lim ited, London, 374 pp

 • Zadeh, L.A ., 1965, Fuzzy sets: information and control, v. 8, pp. 335-353.

 • Günlük Hayatta Karşılaştığımız Önemli Endüstriyel Hammaddeler
  Engin Öncü Sümer
  PDF Olarak Görüntüle

  Günlük yaşamımızda kullandığımız birçok eşyada endüstriyel hammaddeleri görmek mümkündür. Mutfaklarımızdaki cam bardak ve seramik tabaktan diş macunlarına, mutfak fırınlarımızdan küvet, klozet ve lavabolara; küpe, yüzük gibi takılardan otomobil lastiğine üzerinde yürüdüğümüz merdiven ve kaldırımlardan yazı yazdığımız tükenmez ve kurşun kaleme kadar çok sayıda eşyanın üretiminde, endüstriyel, hammaddeler kullanılır kuvars, kireçtaşı, talk, borat, soda külü, silis, diatomit, elmas; mika, jips ve çeşitli mermerler bu hammadde ve minerallerden yalnızca birkaçıdır.

 • Endüstriyel Hammaddeler

 • Kuvars

 • Kireçtaşı

 • Talk

 • Jeolojiden Oikosolojiye
  Ahmet İnam
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeoloji, ayağımızın altında duranı ve bize destek olanı, yapısı, yapıyı oluşturan öğeleri, bu öğelerin dağılımı, oluşum ve tarihiyle inceleme etkinliğidir. Bir yanıyla "dünyanın kaç bucak olduğunu" anlama çabası. Ayağımızın altında ne duruyor, onu kavrama. Temelimizi, desteğimizi arama. 

 • Jeoloji

 • Oikosoloji

 • Logos

 • Terrigena

 • Kömürün Görmediğimiz Zehirleri
  Selami Toprak
  PDF Olarak Görüntüle

  Kömürün zararlı etkilerini azaltıcı önlemler araştırmacılar tarafından ortaya konmaktadır. Önemli olan önlemlerin ve çözümlerin bilinmesi değil banların insanlar tarafından uygulanabilmesidir. Tehditlerin ortadan kaldırılmasında en önemli etken insanların duyarlılığıdır. 

 • Kömür

 • Balkan Epidemik Nefropati

 • Termal Kirlenme

 • İz Elementleri

 • Granitler
  Kemal Türeli Ercan Kuşcu
  PDF Olarak Görüntüle

  Granitler, modem jeolojinin doğuşundan bugüne, gerek doğalarındaki farklılıklar gerekse de çok çeşitli jeolojik olaylarla ilişkileri nedeniyle sürekli olarak tartışmaların odak noktasını oluşturmuştur. Granit jeolojisi hakkındaki güncel görüşler, bu yüzyılın ilk yarısında gelişmiştir. Tartışma, granitlerin kökeninin açıklanmasında birbirine karşıt görüşler ileri süren magmatizmacılar ve metamorfızmacılar arasında olmuştur

 • Granitler

 • Metamorfizma

 • Magmatizma

 • Domlaşma

 • Aguirre, L. and offler, R. 1985. Bunal metamorphism in the western Peruvian trough: its` relation to andean magmatism and tectonics, in Pitcher, W.S. Atherton, MP. Cobbing, EJ. and Beckinsale. RD, eds., Magmatism at a plate edge: Blackie halsted Pres

 • Atherton, MP. 1990. The Coastal Batholith o f Peru: the product o f rapid recycling o f new crust formed w ithin a rifted continental margin: Geological Journal, v.25. pp. 337- 349

 • Atherton, MP. 1993. Granite magmatism: Journal o f the Geological Society, v.50. pp. 1009-1023.

 • Bonin, B. 1988. From orogenic to anorogenic environments: evidence from associated magmatic episodes: Schweiz. Mineral. Petrog. M itt 68. pp. 301 -311.

 • Bowen NI., 1928. The evolution o f the igneous rocks: Dover, New York.

 • Bowen, N I., 1948. The granite problem and the method o f m ultiple prejudices: Geology, v. 8. pp. 173-174.

 • Collins, WJ. and Vernon, RII. 1994 arift-diriftdelamination model o f continental evolution. Palaeozoic tectonic development o f eastern Australia: Tectonophysics, v. 235.pp. 249-275

 • Couch, R. Whitsett, R. Huehn, B. and BricenoGuarupe, L. 1981. Structures o f the continental margin in Peru and Chile, in Kulm. L D , Dymond, Dm. Dasch. E. and Husksong. D M , eds., Nazca Plate: Crustal formation and Andean convergence: Geological So

 • Eby. GN. 1992. Chemical subdivision o f the A - type granitoids: petrogenetic and tectonic implications: Geology, v.20. pp. 641-644.

 • Hong Dawei, Wang Shiguang. Han Bofu, and Jin Manyuan. 1996. Post-orogenic alkaline granites from China and comparisons w ith anerogenic alkaline granites elsewhere: Journal o f Southeast Asian Earth Sciences, v. 13. pp. 13-27.

 • Leake, BE. 1990. Granite magmas, their sources, initiation and consequences o f emplacement: Journal o f the Geological Society. 147. pp. 579-589.

 • Litherland, M . Aspden, JA and Jemielita. RA. 1994. The metamorphic belts o f Ecuador: British Geological Survey. Overseas Memoir 11. 147 pp.

 • Pitcher, WS. 1979. Comments on the geological environment o f granites, in Atherton, MP. and Tamey. J. eds., O rigin o f granite batholiths: geo chemical evidence: Shiva Publishing Ltd. Orpington, pp. 1-8.

 • Pitcher, WS. 1982. Granite type and tectonic environment, in K.Hsu. ed., M ountain building processes: Academic Press, pp. 19-40.

 • Pitcher, WS. 1987. Granites and yet more granites forty years on: Geologische Rundschau v. 76. pp. 51-79.

 • Pithcher, WS. 1993. The nature and origin o f granite: Chapman and Hall. London. 321 pp.

 • Pitcher, WS. and Bussell. M A . 1977. Structural control o f batholith emplacement: Journal o f the Geological Society, v. 133. pp. 249- 246.

 • Read HH. 1948. A commentary on place in plutonism: Quarterly Journal o f the Geological Society o f London v. 104. pp. 155-206.

 • Read HH. 1949. A commentary on time in plutonism: Quarterly Journal o f the Geological Society o f London: v. 105. pp. 101-156.

 • Roberts, MP. and Clemens. JD. 1993. Origin o f high-potassium, calc-alkaline. I-type granitoids: Geology v. 21. pp. 825-828.

 • Rongfu Pei. and Dawei Hong. 1996. The granites o f south China and their metallogeny: -Episodes, v. 18. pp. 77-82.

 • Wickham. SM. and Oxburgh. ER. 1987. Continental rifts as settings for metamorphism: Nature v. 318. pp. 330-333.

 • Kapadokya Jeoloji, Turizm ve Koruma
  Tamer Topal
  PDF Olarak Görüntüle

  İç Anadolu`nun Nevşehir-Niğde Kayseri illeri arasında bulunan bölgesi "Kapadokya" olarak bilinmektedir. Bu bölge, peri bacaları ile süslenmiş olağanüstü doğal güzellikleri, eski uygarlıklardan kalan çok değerli kültür varlıkları ve yoğun bir turizm potansiyeli ile tüm dünyanın ilgisini çekmektedir

 • Kapadokya

 • Ürgüp Formasyonu

 • Şapka kaya

 • Peri Bacaları

 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi İçin Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Planlaması Yapılırken Jeoloji Gözardı Edilmemelidir
  Kadri Erçin Kasapoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Türkiye`nin bugünkü büyük kentlerinin hemen hepsinin kentleşme açısından gelişimi, geçmişte, kuruldukları bölgenin jeolojik ve jeoteknik özellikleri dikkate alınmaksızın olmuştur. Oysa, herhangi bir bölgedeki kentleşme, ulaşım ve sanayileşme, o bölgedeki doğal çevre dengesini büyük ölçüde etkiler

 • Jeoloji

 • Kentsel Gelişme

 • Kent Planlaması

 • Kent Jeolojisi

 • Terzaghi ve Hayat Hakkındaki Birkaç Sözü
  Murat Dirican
  PDF Olarak Görüntüle

  Deneylerimin sonuçları, 1922`de Engineering News-Record`da yayınlandı. Ama ben deneylerimde kullandığım aygıtın niteliği hakkında herhangi bir ey söylememeye dikkat ettim. On iki yıl sonra, New Hempshire`de Connecticut Nehri üzerindeki 24 kilometrelik çağlayanın tasarımı sırasında özel olarak imal edilmiş, 60.000 dolar tutarındaki bir aygıtla deneylerimi tekrarladım. Sonuçlar, puro kutularıyla yaptığım orjinal deneyden elde ettiğim değerlere tam olarak uyuyordu. Bu durum, basit aletlerle iş görmek zorunda olanları cesaretlendirecek niteliktedir.

 • Terzaghi

 • Hayat Hakkında

 • Deney

 • Zemin Mekaniği

 • Mağaralar
  Lütfü Nazik
  PDF Olarak Görüntüle

  Olağanüstü renk ve desenleriyle düş gücünün sınırlarını zorlayan mağaralar doğanın en gizemli harikalarıdır. Uzun ve daracık tünellerde çekilen çile aniden ortaya çıkan göller ve damla taşların muhteşem görüntüleri yanında unutulup gide. Mağara araştırmacılığı, ancak yeni yıldız sistemlerini keşfederken yaşanabilecek,bir tatmin duygusu verir.

 • Mağara

 • Karbonatlı Kayalar

 • Dolomitik Kireçtaşı

 • Hidrolojik Gelişim

 • Jeoloji Haritaları
  Gürol Seyitoğlu
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeoloji haritaları bize yerkabuğunda bulunan çeşitli malzemelerin yeryüzünde nasıl dağıldığını gösterir. Bu haritalar yerbilimciler için temel araçlardır ve üzerlerinde bulunan çizgiler, kayaçla rarasındaki ilişkiyi ve yeraltındaki üçboyutlu düzenlenmeyi gösterir. Böylece yeryüzünde çalışarak yeraltında neler olduğunu kestirebiliriz.

 • Jeoloji Haritaları

 • Jeoloji Araştırma Birimleri

 • Kütle Hareketleri

 • Topografık Harita

 • Kuvars
  Feruze Nurdan Çelebioğlu Zühre Bektur Kemal Türeli
  PDF Olarak Görüntüle

  Kuvars, diğer minerallerden farklı olarak, mineralojinin temel taşı ve mineralojik kavramların denektaşıdır. Günümüzde elektronikten kimyaya, cam sanayinden yapı endüstrisine kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Eski çağlardan beri, değişik renklerdeki kuvars türleri, insanların dikkatini çekmiş ve süs eşyası olarak kullanılagelmiştir. 

 • Kuvars

 • Mineraloji

 • Süs Eşyası

 • Süt Kuvars

 • Petrol Madenciliği
  Aydin Hakan Saka
  PDF Olarak Görüntüle

  Suudi Arabistan`ın sahip olduğu tüm petrol rezervlerinden daha fazla miktardaki petrol Kanada kumtaşlarında saklı bulunmaktadır. Günümüzde büyük miktardaki bu kaynağı rasyonel olarak çıkaracak teknoloji mevcuttur.

 • Petrol Madenciliği

 • Hidrokarbonları

 • Katılaşmış Çamurlar

 • Petrollü Kumtaşları

 • Kaynak`tan Düşünce Yatağı`na Felsefe Tarihinde Dolaşan Düşünce İzlerinde ki Yerbilgisi
  A. Baki Güçlü
  PDF Olarak Görüntüle

  Felsefe tarihi, başsız sonsuz (perennial) diye nitelene gelen birtakım felsefe sorularının düşünce yoluyla soruşturulduğu bir tarih olduğu kadar, söz konusu soruşturmayı ilk elden yürüten düşünme yetisinin de aralıksız kavranmaya çalışıldığı bir tarihtir.

 • Kaynak

 • Düşünce Yatağı

 • Felsefe Tarihi

 • Yer Bildiren

 • Memeliler ve Karasal Tersiyer Çökelleri
  Engin Günay
  PDF Olarak Görüntüle

  Memeliler yeryüzünde yaklaşık olarak 220 milyon yıl önce ortaya çıktılar. Yarasalardan balinalara, farelerden insanlara, fillerden kaplanlara, develere, kangurulara, mastodonlara kadar çok çeşitli olan memeliler 220 milyon yıl öncesinden bugüne kadar evrimlendi veya yok oldu.

 • Memeliler

 • Mastodonlara

 • Memeli Fosilleri

 • Biyokronolojisi

 • Dönüş Gerçek mi?
  Selami Toprak Ayhan Aydin
  PDF Olarak Görüntüle

  Demir alaşımı ve 1220 km`lik yarıçapı ile (Dünya`nın sıvı iç çekirdeğinin üçte biri büyüklüğünde) katı iç çekirdek, özellikle son yıllarda değişik alanlardan bir çok bilim adamının ilgisini çekmiştir.

 • Demir Alaşımı

 • Sismik Dalgalar

 • Anizotropi

 • Manto Düzensizliği

 • X . Song and P.G. Richards, Nature 382, 221 (1996).

 • W.J. Su, A ,M . Dziewonski, R. Jeanloz, Science 274, 1883(1996)

 • K.C. Creager, ibid. 278, 1284 (1997).

 • A. Sourıau, P. Roudil, B. M oynot, Geophys. Res. Lett. 24,2103 (1997)

 • P. Shearer J. Geophys Res. 99, 19647 (1994); W. J. Su and A . M . Dziewonski, ibid. 100, 9831 (1995); S. Tanaka and Hamaguchi, ibid. 102, 2925 (1997); D .W .1 Vasco and L.R. Johnson, ibid. 103 2633 (1998).

 • X . Song, Rev. Geophys. 35, 297 (1997)

 • A . Sourıau, Geophys. J. Int., in press; A . L i, P.G. Richards, X . Song, paper presented at American Geophysical Union Spring Meeting, Boston, M A , 26 to 29 M ay 1998 (Eos 79, S218 (1998)).

 • B.A. Buffet, Nature 388, 571 (1997); B.A. B uffet and K . Creager, paper presented at American Geophsical Union Spring Meeting, Boston, M A , 26 to 29 M ay 1998 (Eos 79, S218 (1998)).

 • İnternette Sörf
  Adil Binal
  PDF Olarak Görüntüle

  Çağımızın vazgeçilemeyen iletişim araçlarından biri haline gelen internet, yerbilim açısından da bizlere eşsiz bir kütüphane olanağı sunmaktadır. İlk sayımızda sizlere dünya genelinde yerbilimleri ile ilgili olarak en fazla ziyaret edilen sitelerden biri olan USGS`in Web sayfasını tanıtacağız

  SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle