TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
Deniz İçi Hidrotermal Çıkışların Tesbitinde Canlıların Önemi
Özde Bakak
PDF Olarak Görüntüle

1977 yılında bilim adamları tarafından, Pasifik okyanusunda Galapagos adaları yakınlarında yapılan çalışmalar sırasında kemosentez yapan canlı türlerinin belirlenmesi ile hidrotermal çıkışlar keşfedilmiştir.

 • Hidrotermal

 • Galapagos Adaları

 • Derin Denizler

 • Hidrotermal Akışkan

 • Domm Von, K.L., 1990. Seafloor Hydrothermal Activity: Black Smoker Chemistry and Chimneys. Annual Review Earth Planet, SCI, 18: 173-204.

 • Haase, K.M. et al., 2007. Young volcanism and related hydrothermal activity at 5°S on the slow-spreading southern Mid-Atlantic Ridge. Geochemistry Geophysics Geosystems.

 • Haase, K.M., et al. 2009. Fluid compositions and mineralogy of precipitates from Mid Atlantic Ridge hydrothermal vents at 4°48`S.PANGAEA.

 • Spivack, A.J., Edmond, J.M., 1987. Boronisotope between sea water and the oceanic crust. Geocemihstry Cosmochimney Acta. 51: 1933-1943.

 • Spivack, A.J., Palmer, M.R., Edmond, J.M., 1987. The sedimentary cycle of the boron isotopes. Geocemihstry Cosmochimney Acta. 51: 1939-1949.

 • Krishnaswami, S., Turekian, K.K., 1982. 238U, 226Ra and 210Pb in some vent waters of the Galapagos spreading center. Geophys. Res. Lett. 9: 827-830.

 • Dymond, J., Cobler, R., Gordon L., Biscayer, R, Mathieu, G., 1983. 226Ra and 222Rn contents of Galapagos Rift hydrothermal waters-the importance of low temperature interactions with crustal rocks. Earth Planet ScienceLett. 64: 417-29.

 • Kadko, D., 1988. Radiochemistry of vent fluids from Axial volcano and the southern Cleft segment of the Juan de Fuca Ridqe. Eos, Trans. Am. Geophys. Union 69: 1497.

 • Chen, J.H., Wasserburg, G.J., VonDamm K.L., Edmond, J.M., 1986. The U-Th-Pb Systematic in hot springs on the East Pacific Rise at 21°N and Guaymass Basin. Geochemistry Cosmochimney Acta 50: 2467-2479.

 • Craig, H., Welhan, J.A., Kim, K., Poreda, R., Lupton, J.E. 1980. Geochemical studies of the 21° N EPR hydrothermal fluids. Eos. Trans. Am. Geophysics Union 61: 992 (Abstract).

 • Welhan, J.A. 1981. Carbon and hydrogen gases in hydrothermal systems: the search for a mantle source. PhD thesis. Univ. California, San Diego. Pp 194.

 • Merlivat, L., Pineau, F., Javoy, M., 1987. Hydothermal vents waters at 13°N on the East Pacific Rise: isotopic composition and gas concentration. Earth Planet. Sci. Lett. 84: 100-108.

 • Evans, W.C., White, L.D., Rapp, J.B., 1988. Geochemistry of some gases in hydrothermal fluids from the southern Jaun de Fuca Ridge. Journal Geophysics Res. 93:15, 305-313.

 • Keneddy, B.M. 1988. Noble gases in vent water from the Juan de Fuca Ridge. Geochim. Cosmochim. Acta. 52: 1929-1935.

 • Meriç, E., Avşar, N., Barut, F., Yokeş, M.B., Taş, S., Eryılmaz, M., Dinçer, F., ve Bircan, C., 2009, Opinions of the benthic foraminiferal assemblages observed around the mineral submarine springs in Kuşadası (Aydın). Earth System Evolution and the

 • Meriç, E., 1986, Deniz dibi termal kaynakların canlı yaşamına etkisi hakkında güncel bir örnek (Ilıca-Çeşme, İzmir). Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, 29 (2), 17-21, Ankara.

 • Meriç, E., Avşar, N. Bergin F., 2002. Midilli Adası (Yunanistan-Kuzeydoğu Ege Denizi) bentik foraminifer faunası ve bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 40-41; 177-193, Ankara.

 • Meriç E., Avşar N., Bergin, E, Barut, İ.F., 2003. Edremit Körfezinin (Kuzey Ege Denizi, Türkiye) bentik foraminifer topluluğu ile ekolojik koşulların incelenmesi. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 43; 196-182, Ankara.

 • Meriç, E., Avşar N., Yokeş, B., 2008. Some alien foraminifers the Aegean and southwestern coasts of Turkey. Micropaleontology, in: Recent benthic foraminifera along the southwest coasts of Antalya (SW Turkey) and the impact of alien species on authoc

 • Katherine, L.C., Brennan, M.L., 2012. New Frontiers in Ocean Exploration The E/V Nautilus 2012, Field Season and Summary of Mediterranean Exploration.

 • Thierman, F., Akoumianaki, L., Hughes, J.A., Giere, O., 1947. Benthic fauna of a shallow-water gaseohydrothermal vent area in the Aegean Sea (Milos, Greece). Marine Biology, 128 (1), 149-159.

 • Varvanas, S.R, Halbach, R, Halpack, M., Panagiotaras, D., Rahders, E., Hubner, A., 1999. Characterization of hydrothermal fields and hydrothermal evolution in the Hellenic Volcanic Arc. International Conference Oceanography of the Eastern Mediterrane

 • Çağlar, K.O., 1946. Türkiye Maden sulan ve kaplıcaları. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, Seri B, No.l 1, 791 s., Ankara.

 • Başkan, E., Canik, B., 1983. Türkiye sıcak ve mineralli sular haritası Ege Bölgesi. MTA Enstitüsü Yayınları, 189, 80s., Ankara.

 • Meriç, E., Avşar, N., 2001. Benthic foraminiferal fauna of Gökçeada Island (Northern Aegean Sea) and its local variations. Acta Adriatica, 42 (1), 125-150.

 • Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., 2002. Bozcaada (Kuzey Ege Denizi) bentik ferominifer ve ostrakod faunası ile bu toplulukta gözlenen yerel değişimler. Ç.Ü. Yerbilimleri (Geosound), 40-41; 97-119, Adana.

 • Meriç, E., Avşar, N., Bergin, F., Barut, İ.F., 2003. Dikili Körfezi`nde (Kuzey-Doğu Ege Denizi) bulunan üç anormal bentik foraminifer örneği: Peneroplis planatus (Fichtel ve Moll), Rosalina sp. ve Elphidium crispum (Linne) hakkında. Maden Tetkik ve A

 • Türkiye Maden Suları (3), Ege Bölgesi, 1974, İ.Ü. Tıp Fakültesi Hidroklimatoloji Kürsüsü 335s., İstanbul.

 • Türkiye Mineralli su Kaynakları (Ege Bölgesi), 1999. İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve HidroKlimatoloji Anabilim dalı, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi Sonuç Raporu (yayınlanmamış), 874/090896, 119s. İstanbul.

 • Pekçetinöz, B., 2010. İzmir ve Civar Körfezlerindeki Jeotermal Alanların Araştırılması (Gülbahçe Körfezi Örneğinde), Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir.

 • Çağlar, K.Ö., 1947. Türkiye Maden sulan ve kaplıcaları. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, Seri B, No.l 1, 94s., Ankara.

 • Avşar, N., Meriç, E., 2001. Çeşme-llıca Koyu (İzmir) bölgesi güncel bentik foraminiferlerinin sistematik dağılımı. Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri, 24, 13- 22, Ankara.

 • Bazı Jeojenik Kirleticilerin Canlı Sağlığına Etkisi
  Rüstem Pehlivan Hasan Emre
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojik malzeme ve süreçlerle insan, hayvan ve bitki sağlığı arasındaki ilişkiyi yeni bir bilim dalı olan Tıbbi Jeoloji araştırıyor. Tıbbi jeolojik sorunları çözmek ve/veya önlemek için farklı disiplinlerdeki bilim alanlarından oluşan uzmanların bir araya gelerek çözüm üretmesi gerekiyor.

 • Jeojenik Kirleticiler

 • Tıbbi Jeoloji

 • Kuvars

 • Eriyonit

 • Selinus, O. (2002): Medical Geology: Method, theory and practice, in RT. Bobrowsky, eds, Geoenvironmental Mapping: Methods, theory and practice: A.A. Balkema, pp. 473-496.

 • Selinus, O., Alloway, B., Centeno, J.A., Finkelman, R.B., Fuge, R., Lindh, U., Smedley, R, 2005. Medical Geology. Elsevier, p. 115-594.

 • Abrahams, P.W.,1997. Geophagy (soil consumption) and iron supplementation in Uganda. Tropical Medicine and International Health, 2: 61 7-623.

 • Fergusson, J.E., 1990. The Heavy Elements: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects: Permagon Press, 614 p.

 • Sterner, O., 1999. Chemistry, Health and Environment: Wiley-VCH, 345 p.

 • Pehlivan, R., Yılmaz, O., 2012. Tıbbi Jeoloji, İ.Ü.Yayın No : 5089, ISBN 978-975-404-918-3, İ.U. Basım ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, 273s.

 • Bowman, C.A., Bobrowsky, P.T., Selinus, O., 2003. Medical geology: new relevance in the earth sciences. Episodes, Journal of International Geosciences 26 {4} : 270-278.

 • Brown, C.C., 1978. The statistical analysis of doseeffect relationships, p.115-148, In : Principles of ecotoxicology, Scope 12, Butler, G.C. (Ed), John Wiley and Sons, New York, U.S.A., 350p.

 • html http://aquaticpath.umd.edu/appliedtox/modulel- dose.

 • Yönetmelik, 2005. insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı, RG 25730, Ankara, 27s.

 • Küçükeşmen, Ç., Sönmez, H., 2008. Diş Hekimliğinde Florun, insan Vücudu ve Dişler Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 15 (3) : 43-53.

 • WHO (2002). World Health Organisation, Environmental Health Criteria No. 227, Fluorides, Geneva, 290p.

 • Ayaz, A., 2008. Tuz tüketimi ve sağlık, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, ISBN: 978-975-590-243-2, Ankara, 24 s.

 • Maskall, J., Thornton, I., 1996. The distribution of trace and major elements in Kenyan soil profiles and implications for wildlife nutrition, in J.D. Appleton, R. Fuge and G.J.H. McCall, eds, Environmental Geochemistry and Health: Geological Society

 • htm I http://www.kenandemirkol.net/hem_en_degerli_hem _en_za rarl i_tereyag.

 • http://www.xprodoksit.com/yazi/omega-3-faydalarive-onemi

 • Atabey, E., 2002. Tüm Kapadokya Risk Altında mı? Eriyonit Minerali ve Kanser, Tübitak Bilim Teknik Dergisi, Ankara, 412 : 64-67s.

 • http://www.haberturk.com/saglik/haber/744632-tokikanserli-bolgeye-el-atti

 • Yüksel, L., 1996. Kurşun ve çocuk, İst Çocuk Klin. Derg. 31: 218-227.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle