TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Modern Jeolojinin Kurucusu Lyell ve Lyell`in Darwin`in Evrim Teorisinin Gelişimine Katkıları
Murat Öner
PDF Olarak Görüntüle

İlk önce Astronomi Evrenin merkezinde olma lüksümüzü elimizden aldı ve bizi evrendeki küçücük bir nokta haline getirdi, sonra Jeoloji Dünyanın sadece bizim için özel olarak yaratılmadığını ve Tanrı`nın gazaplarıyla şekillenmediğini gösterdi ve en son olarak da Biyoloji bilimi Tanrı`nın son çocukları olmadığımızı ve yalnızca doğanın yap bozunda bir parça olduğumuzu yüzümüze vurdu.

 • Charles Lyell

 • Türlerin Köken

 • Jeolojinin ilkeleri

 • Jeolojinin Öğeleri

 • AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, cilt no; 14.

 • Darwin, F., 1996 Charles Darwin Yaşamı ve Mektupları, Düşün Yayıncılık, 375s.

 • Gould, S.J., 2000. Darwin ve Sonrası, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, 313s.

 • Yıldırım, C, 1998. Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Yayınevi, 220s.

 • Woods, G.A., 2004. Tek Aklın İsyanı, Tarih Bilinci Yayınları, 451 s.

 • Ronan A. C, 2003. Bilim Tarihi, Tübitak Akademik Dizi, 611 s

 • Her Devrin Çiçekleri: Denizlaleleri
  İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Dünyada yaşamın ortaya çıkmasına neden olan kimyasal evrim süreci ve günümüzdeki yaşam zenginliğine ve çeşitliliğine uzanan biyolojik evrim süreci içinde, denizlerde çeşitli canlı grupları gelişmiş ve birbirinden son derece farklı yaşam şekilleri ortaya çıkmıştır; Önce tek hücreliler, ilkel organizmalar, bitkiler ve daha sonra omurgasızlarla birlikte, omurgalılar da kendilerine dünya üzerinde yer bulabilmişlerdir.

 • Denizlaleleri

 • Krinoidler

 • Trilobider

 • Dolatocrinus

 • Bilim ve Yaratılışçılık, Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü. 2004. Ulusal Akademi Yayınevi. TÜBA. ss. 35. Ankara.

 • Ausıch, WL, Kammer, T.W., 2001. The Study of Crinoids during 20th Century and the challenges of the 21st Century. Journal of Paleontology, 75,6,1161-1173.

 • Hess, H., Ausich, WI., Brett, C.E., Simms, M.J., 2002. Fossil Crinoids. Cambridge Univ.Press. New York, pp.271.

 • Haugh, B.N., 1973. Water Vascular System of the Crinoidea Camerata. Journal of Paleontology, 47,1,77-90.

 • Sayar, C , 1991. Paleontoloji (Omurgasız Fosiller). İTÜ Yay. Sayı: 1435. İstanbul, ss.672.

 • Wilke, I.C., 2001. Autotomy as a Prelude to Regeneration in Echinoderms. Microscopy Research and Technique, 55, 369- 396.

 • Ivany, L.C., Newton, C.R., Mullins, H.T., 1994. Benthic Invertebrates of a Modern Carbonate Ramp: A Preliminary Survey. Journal of Paleontology, 68,3,417-433.

 • Oji, T , 2001. Fossil Record of Echinoderm Regeneration with Special Regard to Crinoids. Microscopy Research and Technique, 55,397-402.

 • Ausich, WI., 1988. Evolutionary Convergence and Parallelism in Crinoid Calyx Design. Journal of Paleontology, 62,6,906-916.

 • Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları. Cilt-2/Kısım-l. Meteksan Yayıncılık.. Ankara, ss.1210

 • Paul, C.R., Smith, A.B., 1984. The Early Radiation and Phylogeny of Echinoderms. Biological Reviews, 59,443-481.

 • Guensburg, T.E., Sprinkle, J., 2003. The Oldest Known Crinoids (Early Ordovician, Utah) and a New Crinoid Plate Homology System. Bulletins of American Paleontology, 364, 1-141.

 • Sprinkle J., 1973. Tripatocrinus, a new Hybocrinid Crinoid based on Disarticulated Plates from the Antelope Valley Limestone of Nevada and California. Journal of Paleontology, 47,5,861-882.

 • Rozhnov, S.V, 2002. Morphogenesis and Evolution of Crinoids and other Pelmatozoan Echinoderms in the Early Paleozoic. Paleontological Journal, 36,6,525-674.

 • Sheehan, P.M., 2001. The Late Ordovician Mass Extinction. Ann. Rev. Earth Planet. Sci.29,331-364.

 • Brett, C.E., Eckert, J.D., 1982. Palaeoecology of a WellPreserved Crinoid Colony from the Silurian Rochester Shale in Ontario. Life Science Contributions Royal Ontario Museum, 131,1-20.

 • Haude, R., 1992. Scyphocrinoids, The Buoy Crinoids in The Uppermost Silurian-Lowermost Devonian. Paleontographica Abt. A, 222,141-147.

 • Ausich, WI., 1980. A Model for Niche Differentiation in Lower Mississippian Crinoid Communities. Journal of Paleontology, 54,2,273-288.

 • Gluchowski, E., 2005. Epibionts on upper Eifelian crinoid columnals from the Holy Cross Mountains, Poland. Acta Palaeontologica Polonica, 50,2,315-328.

 • Ettensohn, F.R., 1980. Paragassizocrinus: Systematics, Phylogeny and Ecology Journal of Paleontology, 54, 5, 978- 1007.

 • Mapes, R.H., Lane, N.G., Stnmple, H.L., 1986. A Microcrinoid Colony From a Cephalopod Body Chamber (Chesterian: Arkansas). Journal of Paleontology, 60,2,400-404.

 • Ausich, WL, Kammer, T.W, Lane, N.G., 1979. Fossil Communities of the Borden (Mississipian) Delta in Indiana and Northern Kentucky. Journal of Paleontology, 53,5,1182- 1196.

 • Sheehan, P.M., 2001. History of marine biodiversity. Geological Journal, 36,231-249.

 • Wills, M.A., Fortey, R.A., 2000. The Shape of Life: How much is written in stone?. BioEssays, 22,1142-1152.

 • Twitchett, R.J., 1999. Palaeonvironments and faunal recovery after the Permian mass extinction. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 154,27-37.

 • Kristan-Tollmann, E., 1988. Unexpected microfaunal communities within the Triassic Tethys. Audley-Charles, M.G., Hallam, A., (eds), Gondwana and Tethys, Geological Society Special Publication no. 37, pp. 213-223.

 • Rasmussen, H.W, 1977. Function and attachment of the stem in Isocrinidae and Pentacrinitidae: review and interpretation. Lethaia, 10,51-57.

 • Tchihatcheff, P., 1866. Asie Mineure Description Physique, Paléontologie, s. 440, Paris.

 • Farinacci, A., Manni, R., 2003. Roveacrinids from the Northern Arabian Plate in SE Turkey. Turkish Journal of Earth Sciences, 12,209-214.

 • Stchepinsky, V , 1942, Türkiye Kretase Faunası Etüdü Hakkında. M.T.A Yayın No: 7 ,67s, Anlkara.

 • Nicosia, U , 1991. Mesozoic Crinoids from the North-Western Turkey. Geológica Romana, 27,389-436.

 • Pompeckj, J.F., 1897. Palaontologische und stratigraphische Notizen aus Anatolien. München.

 • Stchepinsky, V, 1946, Türkiye Karakteristik Fosilleri. M.T.A Yayın No : 1,73 s, Ankara

 • Gugenberger, O., 1929. Palaontologisch-stratigraphische Studien über den anatolischen Lias. Seperet-Abdruck aus dem Neuenjahrbuch fürMinéralogie etc. 62,235-300.

 • Manni, R., Nicosia, U., 1988. Jurassic and Lower Cretaceous Crinoids of Northern Turkey. METU. Journal of` Pure and Applied Sciences, 21,1 -3,361-375.

 • Krinoyid fosili örnekleri, Anakara Üniv. Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü. Prof. Dr. Yavuz Okan özel koleksiyonu.

 • Derinde Ölmenin Kıskaçlı Anlatımı: Yozgat Yengeç Fosilleri
  Yavuz Okan İzzet Hoşgör
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojik zaman içerisinde belirli bir hayvan grubu yaygın hale geçer ve tür sayısı bakımından büyük bir açılım göstererek çoğalır. Dünya`da yaşadığı tahmin edilen 2.000.000 hayvandan 1.200.000`ini bünyesinde bulunduran eklembacaklılar (Arthropoda) dalma ait hayvanlar bugün için atmosferin belirli katmanlarından deniz tabanına ve toprağın çeşitli zonlarına kadar her yere yayılmışlardır.

 • Arthropoda

 • Eklembacaklılar

 • Decapoda

 • Crustacea

 • Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları. Cilt2/Kısım-l. Meteksan Yayıncılık.. Ankara, ss.1210.

 • Sayar, C. 1991. Paleontoloji- Omurgasız Fosiller. İ.T.Ü Matbaası, Sayı: 1435. İstanbul. 672s.

 • Hoşgör, İ., 2003. Trilobitler: Eski Denizlerin Kalkanları, Mavi Gezegen, 8,19-22.

 • Moore, R., Teichert, C., 1969. Treatise on Invertebrate Paleontology, Part R, Arthropoda 4, p. R 400-R 651. Geological Society of America and University of Kansas Press, New York.

 • Secretan, S., 1964. La Carapace Des Crustaces, Differents Modes D`adaptation aux Segments du Corps, Annales de Paleontologie (Invertebres), t.50,2,13-20.

 • Carrol, J.C., Winn, R.N., 1989. Brown Rock Crab, Red Crab and Yellow Crab. Biological Report. Fish and Wildlife Service U.S. Departmant of the Interior, 82,11- 117.

 • Brehm, A.E.,1895. Merveilles de la Nature. Les Poissons et les Crustaces. Libraire J-B. Bailliere et Fils. Paris. pp.836.

 • Shigemiya, Y, 2003. Does the handedness of the pebble crab Eriphia smithii influence its attack success on two dextral snail species? The Zoological Society of London, 260,259-265.

 • Leighton, L.R., 2002. Inferring predation intensity in the marine fossil record. Paleobiology, 28,3,328-342.

 • Backwell, P.R.Y., Jennions, M.D., 2004. Coalition among male fiddler crabs. Nature, 430,22,417.

 • Feldmann, R.M., 2003. The Decapoda: A new Initiatives and Novel Approaches. Journal of Paleontology. 77, 6, 1021-1039.

 • Bachmayer, E, Rutsch,R.F., 1962. Brachyurenfunde (Crustacea) aus der miozanen Meeresmolasse der Schweiz. Eclogae geologicae Helvetiae, 55,2,675-682.

 • Philipe, M., Secretan, S., 1971. Crustaces Decapodes du Burdigalien des Courennes (Vaucluse). Annales de Paleontologie (Invertebres), t. 57,9-20.

 • Sanchez-Villagra, M.R., Burnham, R.J., Campbeell, D.C., Feldmann, R.M., Gafney, E.S., Kay, R.E., Lozsan, R., Purdy, R., Thewissen, G.M., 2000. A New Near-Shore Marine Fauna and Flora from the Early Neogene of Northwestern Venezuela. Journal of Paleon

 • Ketin, İ., 1983. Türkiye Jeolojisine Genel Bir Bakış. İTÜ Vakfı, Yayın No: 32, pp.595, Ankara.

 • Akgün, F., Akay, E., Erdoğan, B., 2002. Tertiary Terrestrial to Shallow Marine Deposition in Central Anatolia: A Palynological Approach. Turkish Journal of Earth Science, 11,127-160

 • Schweitzer, C.E., 2003. Utility of Proxy Characters for Classification of Fossils: An Example from the Fossils Xanthoidea (Crustacea: Decapoda: Brachyura). Journal of Paleontology, 77,6,1107-1128.

 • Moore, R.C (ed), 1969, Treatise on Invertebrate Paleontology, Part N, 1-2, Mollusca 6, Pelecypoda, The Geol. Soc. Of America, Inc. and the University of Kansas.

 • Moore, R.C. (ed), 1960, Treatise on Invertebrate Paleontology, Part 1, Mollusca 1, Gastropoda, The Geol. Soc. Of America, Inc. and the University.

 • Koenen, A, 1892, Das Norddeutsche Unter-Oligocan und seine Mollusken Fauna, Band 10. Berlin.

 • Williams, D. E, 1988. Evidence for and against sea-level changes from the stable isotopic record of the Cenozoic. Sea-Level Changes: An Integrated Approch, Society of Economic Paleontologist and Mineralogist, Oklahoma, pp. 407.

 • Sakin5, M., 1985. Planktonik Foraminiferlerin Gelipimi ve Paleotemparatür (fev.). Yeryuvart ve Insan, 8-12.

 • Rusu, A., 1995. Paleoclimatic Meaning of Paleogene Mollusca in NW Transylvania (Romania). Rom. J. Paleontology, 76,47-52.

 • Rojay, B., 1995. Post-Trriassic Evolution of Central Pontides: Evidence from Amasya Region, Northern Anatolia, Geológica Romana, 31,329-350.

 • Shellito, C.J., Sloan, L.C., Huber, M., 2003. Climate model sensitivity to atmospheric C02 levels in the Early-Middle Paleogene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 193,113-123.

 • Retallack, G.J., Orr, WN., Prothero, D.R., Duncan, R.A., Kester, P.R., Ambers, C.P., 2004. Eocene-Oligocene Extinction and Paleoclimatic Change Near Eugene, Oregon. GSA Bulletin, 116,7-8, 817-839.

 • Owen, R.M., Rea, D.K., 1985. Sea floor hydrothermal activity links dimate to tectonics: the Eocene C02 green-house. Science, 227,166-169.

 • Svensen, H., Planke, S., Malthe-Sorenssen, A., Jamtveit, B., Myklebust, R., Eldem, T.R., Rey, S.S., 2004. Release of methane from a volcanic basin as a mechanism for initial Eocene global warming. Nature, 429,542-545.

 • Zachos, J.C., Stott, L.D., Lohmann, K.C., 1994. Evolution of marine temperatures during the Paleogene. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 115,61-89.

 • Canlı Gider İzi Kalır
  Yavuz Okan İzzet Hoşgör Çağlayan Özdemir
  PDF Olarak Görüntüle

  Bir deniz kenarında ıslak kumların üzerinde telaşla oradan oraya koşan bir yengeci düşünün veya sahilden denize doğru biraz gidip suyun içindeki midyeleri ve ona benzer yumuşakça hayvanların hareketlerini belli bir süre izlediğinizde değişik yönlerde farklı amaçlar için ortam şartarına göre hareket ettiklerini görürsünüz. Islak bir zemin arayışı telaşı içinde olan yengecin kuma kendini gömmesi ve kum içinde hareketleri, su içinde delici bir midyenin kapaklarım yukarı getirip plankton avlanmak amacıyla avcı şeklini alarak kum zemine gömülmesi, günümüzde nasıl izler bırakıyorsa geçmiş jeolojik devirlerde yaşayan omurgalı veya omurgasız hayvanlar da belli yaşam izlerini taşlara işlemişlerdir

 • İz Fosiller

 • İknofosiller

 • Rudist

 • Bakiyopodlar

 • Okan, Y, 2001. İz Fosiller. Yüksek Lisans Ders Notları. Ankara. 1-12.

 • Pirrie, D., Feldmann, R.M., Buatois, L, A., 2004. A New Decapod Trackway from the Upper Cretaceous, James Ross Island, Antarctica. Palaeontology, 47,1,1 -12.

 • De, C , 2005. Biophysical Model of Intertidal Beach Crab Burrowing: Application and Significance. Ichnos, 12,11- 29.

 • Rodriguez-Tovar, F.J., Uchman, A., 2004. Trace fossils after the K-T boundary event from Agost section, SE Spain. Geological Magazine, 141,4,429-440.

 • Santos, A.E.D., Rossetti, D.F., 2003. Paleobiente e Estratigrafia da Formaçao Ipixuna, Area do Rio Capim, Leste da Sub-Bacia de Cameta. Revista Brasileira de Geociencias, 33,3,313-324.

 • Kim, J.Y., Kim, K.S., Pickerill, R.K., 2002. Cretaceous Nonmarine Trace Fossils from the Hasandong and Formations of the Namhae Area, Kyongsangnamdo, Southeast Korea. Ichnos, 9,41-60.

 • Kazancı, N., Varol, B.,1990. Development of a mass flowdominated fan-delta complex and associated carbonate reefs within a transgressive Paleocene succesion, central Anatolia, Turkey. Sedimentary Geology 68,261-278.

 • Hakyemez, Y, Başkurt, T, Bilginer, et al., 1986. Geology of the Yapraklı-Çankırı-Çandır region (central Anatolia, Turkey). A report of Miner. Res. Exp. Inst. Turkey, Ankara, 7966:155 pp. (unpublished).

 • Ehrenberg, K., 1944, Ergänzende Bemerkungen zu den seinerzeit. Aus dem Miozän von Burgschleinitz beschriebenen Gangkernen und Bauten dekapoder Krebse: Palaontologische Zeitschrift, 23,245-359.

 • Fölmi, K.B., Grimm, K.A., 1990. Doomed pioners: Gravity-flow deposition and bioturbation in marine oxygen-deficent environments. Geology, 18,1069-1072

 • Moore, R., Teichert, C, 1969. Treatise on Invertebrate Paleontology, Part R, Arthropoda 4, p. R 400-R 651. Geological Society of America and University of Kansas Press, New York.

 • Demirsoy, A., 1998. Yaşamın Temel Kuralları. Cilt2/Kısım-l. Meteksan Yayıncılık. Ankara, ss.1210.

 • Pemperton, S.G, Frey, R.W, Walker, R.G., 1984. Probable Lobster Burrows in the Cardium Formation (Upper Cretaceous) of Southern Alberta, Canada, and Comments on Modern Burrowing Decapods. Journal of Paleontology, 58,6,1422-1435.

 • Sellwood, B., 1971. A Thalassinoides Burrow Containing the Crustacean Glyphaea udressieri (Meyer) from the Bathonian of Oxfordshire. Palaeontology, 14, 4, 589- 591.

 • Kennedy, WJ., Jakobsen, M.E., Johnson, R.T., 1969. A Favreina-Thalassinoides Association from the Great Oolite of Oxfordshire. Palaeontology, 12,4,549-554.

 • Förster, R., 1977. Untersuchungen an jurassischen Thalassinidea (Cruatacea, Decapoda). Mitt. Bayer. Staatsslg. Palaont. Hist. Geol, 17,137-156.

 • Förster, R., Hillebrandi, A., 1984. Das Kimmeridge des Profeta-Jura in Nordchile mit einer MecochirusFavreina-Vergesellschaftung (Crustacea, DecapodaIchnogenus). Mitt. Bayer. Staatsslg. Palaont. Hist. Geol, 24,67-84.

 • Garassino, A., Krobicki, M., 2002. Galicia marianae n.gen., n.sp. (Crustacea, Decapoda, Astacidea) from the Oxfordian (Upper Jurassic) of the Southern Polish Uplands. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum, 29, 51-59.

 • Feldmann, R.M., Villamil, T, Kauffman, E.G., 1999. Decapod and Stomatopod Crustaceans from Mass Mortality Lagerstatten: Turonian (Cretaceour) of Colombia. Journal of Paleontology, 73,1,91-101.

 • Verde, M., Martinez, S., 2004. A New Ichnogenus for Crustacean Trace Fossils from the Upper Miocene Camacho Formation of Uruguay. Palaeontology, 47, 1, 39-49.

 • Fürsich, F.T.,1973. A revisoch of the trace fossils Spongeliomorpha, Ophiomorpha and Thalassinoides. Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, 719- 735.

 • Bottjer, D.Y., 1985. Trace Fossils and Paleoenvironments of two Arkansas upper Cretoceous Discontinuity Surfaces. Journal of Paleontology, 59,2,282-298.

 • Frey, R.W, Horward, Y.D., 1985. Trace Fossils From The Panther Member, Star Point Formation (Upper Cretaeeous), Coal Creek Canyon, Utah. Journal of Paleontology, 59,2,370-404.

 • Tshudy, D, Sorhannus, U, 2000. Pectinate Claws in Decapod Crustaceans: Convergence in Four Lineages. Journal of Paleontology, 74,3,474-486.

 • Yıldız, A., Karahasan, G, Demircan, H., Toker, V.,2000. Kalecik (Ankara) güneydoğusu Alt MaastrihtiyenPaleosen biyostratigrafisi ve paleoekolojisi. Yerbilimleri, 22,247-259.

 • Çakmak Taşı ve Gizledikleri
  Onur Ayken
  PDF Olarak Görüntüle

  Genel olarak geçmişte neler olup bittiğini günümüz dünyasına anlatmaya çalışan Jeoloji bilimi içinde gelişen farklı disiplinler ve dallar bu amaca yardımcı olurlar. Paleontoloji ve Mineraloji geçmişi anlamamıza yardımcı olan önemli çalışma alanlarıdır. Herhangi bir canlının bir yerde öldüğünü veya başka bir canlı tarafından öldürüldüğünü düşünün. Ölen canlının vücudu zemine düşer ve o canlıyı günümüze taşıyan fosilleşme süreci başlamış olur. Bir canlının fosilleşebilmesi için uygun ortam şartların oluşması gereklidir. Jeolojik devirlerde deniz, göl ve karalarda yaşamış olan canlılar öldüklerinde yumuşak kısımları çürür, sert kısımları olan kabukları (kavkılar), iskeletleri, dişleri, bitki artıkları deniz veya göl dibinde sedimanlar içinde gömülerek, günümüze kadar korunabilirler.

 • Çakmaktaşı

 • Diyajenez

 • Kuvars

 • Silika

 • Sayar, C. 1991. Paleontoloji- Omurgasız Fosiller. İ.T.Ü Matbaası, Sayı: 1435. 672s.

 • Üşenmez, Ş., 1985. Mühendisler için Jeoloji. Gazi Üniv. Müh. Fak. 220 s. Ankara

 • Dunn, WR., Walls-Flint, Historie Buildings Consultants, Tecnichal4.04.

 • Nielsen, J.K., Jakobsen, S.L., 2004. Extraction of Calcareous Macrofossils from the Upper Cretaceous White Chalk and other Sedimentary Carbonates in Denmark and Sweden: The Acid-Hot Water Method and the Waterblasting Tecnique. Palaeontologia Electrón

 • Lewis, D.N., 2000. Macrofossils in flint. Geology Today, 153-158

 • Pomeral, B., Bailey, H.W, Monciardini, C, Mortimore, R.N., 1987. Lithostratigraphy and biostratigraphy of the lewes and seaford chalks: A link across the Anglo-Paris basin at the Turonian-Senonian boundary. Cretaceous Resarch, 8,4,289-304.

 • Bromley, R.G., Ekdale, A.A., 1984. Trace fossil preservation in flint in the European chalk. Journal of Paleontology, 58,2,298-311.

 • Ham, R.WJ.M., Konijnenburg-Cittert, J.H.A., Burgh, J., 2001. Taxodiaceous conifers from the Maastrichtian type area (Late Cretaceous, NE Belgium, SE Netherlands). Review of Paleobotony and Palynology, 116,233-250.

 • Uydu Görüntüleri ve Jeolojideki Kullanımına Genel Bir Bakış
  Korhan Esat
  PDF Olarak Görüntüle

  Uydu görüntüleri, insanlara pek çok amaç için yardımcı olan çok güçlü bir araçtır. Jeoloji, meteoroloji, oşinografi, ziraat-şehircilik, haritacılık, çevre ve askeri amaçlar ilk akla gelen kullanım alanları olarak sayılabilir. Uydu görüntülerinin sağladığı olanaklardan her geçen gün daha fazla yararlanılmaktadır. Uydu görüntülerinin jeolojide nasıl kullanıldığım incelemeden önce, uzaktan algılama kavramım, uydu görüntülerinin ne olduklarım ve nasıl elde edildiklerini genel olarak özetlemekte yarar var.

 • Uydu görüntülerin

 • Uzaktan Algılama

 • LANDSAT

 • TERRA

 • http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/tofc.html

 • http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/learn/learn_e.html

 • http://www.info terra-global.com/landsat.htm

 • http://earth.nasa.gov/history/landsat/

 • http://landsat.usgs.gov/

 • http://www.uni-kiel.de/casde/ch3/s3index.htm

 • http://cbc.rs-gis.amnh.org/index.html

 • http://asterweb.jpl.nasa.gov/content/ 03_data/04_Documents/aster_user_guide_v2.pdf

 • http://www.satimagingcorp.com/gallery-aster.html

 • Kent, Çevre ve Jeoloji
  Levent Selçuk
  PDF Olarak Görüntüle

  Kent kavramı, tarihte ortaya çıkmış uygarlıkların yükselişi ve çöküşü ile yakından ilişkilidir. Çok eski bir kavram olmasına karşın, dünyada kentleşme hareketi sanayi devrimi ile birlikte 19. yüzyılda başlamış, sorunları ile günümüze kadar gelişerek devam etmiştir. Kentlerin oluşmasının ön koşulu; insanların varlıklarını sürdürmesi ve barınma ihtiyacıdır, insanlar üzerinde bulundukları mevcut topografyayı kendi gereksinimlerine uygun olarak tamamen değiştirmektedirler. 

 • Kentleşme

 • Sanayileşmeye

 • Çevresel Etkileri

 • Depremleri

 • Keleş, R. (1984), Kendeşme ve konut politikası: A.Ü.S.B.F. yayım, s. 540-552

 • M.Meier Gerald & E.Rauch James (2000) Leading Issues in Economic Development, Seventh Edition; OxfordUniversity Press.

 • P.Todaro Michael Economic Devolopment, Seventh Edition, Pearson Education Limited, Edinburg Gate, England, 2000.

 • Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, (1983), Türkiye`nin Çevre sorunları: T.Ç.S.V. yayım, Ankara, s.321

 • Turkey National Report To Unced (1992), Umted Nations Conference On Environment and Devolopment, Ministry of Environment.

 • Udo E.Simonis, Ernst U.Von Weiziicker (1990), Global Enviromental Problems, Economics, (42) s.42.

 • Ulusay, R. (1999), Kentleşme sürecinde Yerseçimi ve Depreme Dayanıklı Yapı İnşaasında Jeolojik-Jeoteknik Etüdlerin Önemi ve İşlevi, J.M.O. yayınları, Ankara, no:51 (8) Ulusoy,A. ve Vural,T., (2001) Kentleşmenin Sosyo ekonomik etkileri.Belediye Dergis

 • Ulusoy,A. ve Vural,T., (2001) Kentleşmenin Sosyo ekonomik etkileri.Belediye Dergisi, Cilt:7, Sayı:12.

 • Wicander, R & Monroe, S.J (1999), Essential of Geology, Wadsworth Publishing Company, New York. C: 11, 223- 239

 • http://www.focusdergisi.com.tr/arkeoloji/00573

 • http://www.istanbul.net.tr/istanbul_istanbul_tarih.asp

 • http://www.azizistanbul.com/yagli/Page.html

 • http://www.wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t= 150

 • http://www.geocities.com/izkir/urartuk.html

 • http://nisee.berkeley.edu/turkey/report.html

 • Bildiğimiz Kurşun!...
  Burcu Topçam
  PDF Olarak Görüntüle

  Kurşun (Pb), M.Ö. 6500`den beri insanlar tarafından kullanılan ilk metallerden biridir. Simyacılar kurşunun en eski metal ve satürn gezegeni ile ilişkili olduğuna inanmaktaydılar. Roma imparatorlarının simgelerini taşıyan kurşun pipolar, yapılan kazılarda ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca Musa`ya indirilen ikinci kitap olan Exodus`ta da kurşundan bahsedilmektedir. Kurşunu çömlek sırlaması için de kullanan eski Mısır kralları zamanından kalan kurşun boruları Mısır`da bulunmuştur.

 • Kurşunu

 • Galenit

 • Anglesit

 • Serusit

 • http://www.kimyaevi.org/elementler/kursun/reaksiyon.asp

 • http://saglik.tr.net/genel_saglik_kursun.shtml

 • http: / / www.ibb.gov.tr/ibbtr/102/10206/1020635/fr/99/ kursunlubenzin/tehdit.htm

 • http://www.cevreorman.gov.tr/moz_l O.htm

 • http://www.doane.edu/Dept_Pages/new_SCIENCE/CH EM/Geo/Pb.html

 • http://www.chemicalelements.com/elements/pb.html

 • http://stu.inonu.edu.tr/~f5199118/bady.html

 • http://www.scescape.net/ ~woods/elements/lead.html#Hİ story:

 • http://www.leadinfo.com/FACTS/factsl .html

 • http://education.jlab.org/itselemental/ele082.html

 • http://www.webelements.com/webelements/scholar/elem ents/lead/history.html

 • Urban Lead Poisoning and Medical Geology: An Unfinished Story” GSA Today

 • Yeni Bir Enerji Kaynağı; Gaz Hidrat
  Saliha Dündar
  PDF Olarak Görüntüle

  Gaz hidratlar, doğal gaz olarak da bilinen büyük miktarlardaki metan gazı ve deniz suyunun birleşimiyle oluşan, buz kristaline benzer doğal yapılardır.

 • Gaz Hidratlar

 • Metan

 • Sığ Gazlara

 • Metan Hidrat

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle