TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
Çevreyi Bir Çerçeveleme Denemesi
PDF Olarak Görüntüle

İnsan, çevre yorumunu kendisini merkeze almadan yapabilir. Çünkü çevre bir anlamıyla insanın hem içinde, hem dışındadır. İçindeki çevreyle yaşar, dışındaki çevreyi. 

 • Engagement)

 • Commitment

 • İrdeleme Gücü

 • Eko-santrik

 • Çevrenin Odağı İnsan
  PDF Olarak Görüntüle

  Büyük ve öyle sanıyorum ki iyi Beyaz Reis, Bize topraklarımızı satın almak istediği haberini yolluyor. Toprağımızı alma İsteğiniz üzerinde düşüneceğiz. Halkım, Beyaz Adam`ın almak İstediği nedir diye soracak. Bunu bizim anlamamız zor. Eğer o güzelim havanın. Köpüren suyun sahibi biz değilsek, Onu bizden nasıl alabilirsiniz kİ? 1855`te topraklarını satın almak isteyen ABD hükümetine Dwam kızılderili reisin cevabı.

 • Çevre

 • Oiko-logical

 • Tarihsizieştirici

 • Kimliksizleştirici

 • Bir Ölüm Kalım Meselesi Üzerine
  PDF Olarak Görüntüle

  Yaşlanma nedeninin sadece zaman olduğunu sanır insan/oysa ki bu bir yanılgıdır, insanı asıl yaşlandıran çevre etkileridir. Çünkü İnsanın ömrünün ölçüsünü çevreyle kurduğu ilişki belirler. Yani çevre sorunu bir ölüm kalım meselesidir. 

 • Değer Sıralaması

 • Daha Çok Teknoloji

 • Bilgi Kuvvettir

 • Daha Çok Eğitim

 • Bunt, N.Y., 1954. The Metaphysical Foundations of Modern Physical Sicence, Doubleday Anchor Books, 74-104,

 • Russel, 1963. Mysticism and Logic, London Unvln Books, 41.

 • Callicot, 1989. In Defense of the Land Ethics, State unlv. Of New York Press, Albany, 131

 • Aldo Leopold, 1989. A Sand County Alm anac, Oxford univ.Press, 216.

 • Tıbbi Jeoloji
  PDF Olarak Görüntüle

  Tüm dünyada yerbilimciler, biyotedaviciler ve halk sağlığı uzmanları arasında tıbbi jeoloji konusunda ortak çalışmalar yapılmaktadır. Böyle ortaklıklar binlerce yıldır insanları rahatsız eden birçok sağlık problemini azaltmak ve hatta yok etmek için birer fırsattır

 • Tıbbi Jeoloji

 • Biyotedaviciler

 • Kurşun Zehirlenmeleri

 • Asbest

 • Flnkelman, R.B., Skinner, H.C.W., Plumlee, G.S. and Bunnell, J.E., 2001. Medical Geology. Geotlmes, November, 20-23.

 • Doğa İle Uyum ve Sağlık Sorunları
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüzde milyonlarca insan arsenik, kurşun, flor, cıva, uranyum, silis, magnezyum, talyum, iyot ve benzeri elementlerin azlığı ya da çokluğunun yarattığı etkiler sonucu sağlık sorunları ile boğuşmaktadır. Buna karşın, bazı kay açlar ve minerallerden binlerce yıl boyunca veba, çiçek ve humma gibi hastalıkların iyileştirilmesinde yararlanıldığı bilinmektedir

 • Mineral Tozları

 • Asbest

 • Civa

 • Radon

 • Arango, I. ve dlğ., http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/flnalprogram /abstractj 8557.htm

 • Atabey, E., 2000. İnsan Sağlığını Tehdit Eden Zeolltll Kayalar, Tuzköy-Karain (Nevşehir), MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni, s 2000/1-2-3-4, s 7, Ankara

 • Berger, A. R., Sellnus, O. ve Skinner, C., Medical Geology-An Emerging Discipline, Episodes, c 24, s 1,43-44.

 • Çelik, M., Karakaya, N. ve Nalbantçılar, T., 1997: Interrelationship Between Water Quality, Volcanoclastlcs and Public Health around Doğanbey, Konya-Turkey, Proceedings of the Int. Symp. On Geology and Environment, 1-5 Eylül 1997, Istanbul, 425-430.

 • Earth Materials and Public Earth, Kasim 2001; Geotimes, c 46, s 11,33

 • Finkelman, R. B. ve dig., http://gsa.confex.com/gsa/ 2001 AM/flnalprogram/abstract_22979.htm

 • Finkelman, R. B. ve dig., Kasim 2001; Medical Geology, Geotimes, c 46, s 11, 20-23.

 • Finkelman, R. B. ve Palmer, Curtis A., Eylül 1997; Coal Quality and Human Health, Proceedings of the Int. Symp. On Geology and Environment içinde, 1-5 Eylül 1997, Istanbul, 421-423.

 • Folk, R. L. ve dlğ., http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/flnalprogram/abstract_22500.htm

 • Geomed 2001-Medical Geology, The African Perspective, 2001; Episodes, c 24, s 4, December 2001,208-210.

 • http://home.swlpnet.se/medical

 • http://vm.cfsan.fda.gov/-mow/chap36.html

 • http://vm.cfsan.fda.gov/-mow/chap38.html

 • http://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/phs9004.html

 • Prospero, J. M., Kasim 2001. African Dust in America, Geotlmes, c 46, s 11,24-27

 • Toprak, S,, 1993; Düşük Dereceli Kömür Yatakları ve Balkan Endemlk Nefropati Arasındaki ilişki (çeviri). Jeoloji Mühendisliği Dergisi, s 42, 106-7

 • Yu, W. H. ve diğ., http://gsa.confex.com/gsa/2001AM/flnalprogram/abstract_l 3681 .htm

 • Sera Etkisi Yapan Gazlar ve Küresel Isınma
  PDF Olarak Görüntüle

  İklim sistemi içinde vazgeçilmez bir öneme sahip olan sera gazları atmosferde doğal süreçlerle belirli oranlarda bulunmaktadır. Ancak, bu gazların oranı arttıkça, bütün canlılar için olumsuz sonuçlar doğuran küresel ısınma meydana gelmektedir. Yeryüzündeki her çeşit ekosistemde olduğu gibi, atmosferde de doğanın kurduğu mükemmel denge bozulduğunda sonuçları oldukça tehlikeli olmaktadır. 

 • Sera Etkisi

 • Küresel Isınma

 • Ekosistem

 • Fosil Yakıt

 • Hetzok, H., Ellasson, B., Kaarstad, O., 2000. Capturing Greenhouse Gases, Scientific American, February, 54-61.

 • Huber, H., 2001. Global Climate Change, Geotlmes, December, 9-14.

 • Grosser Weltatlas: Ansiklopedik Büyük Dünya Atlası. Hürriyet yayınları

 • http://www.epa.gov/globalwarmlng/

 • http://www.meto.gov.uk/sec5/CR-div/Brochure97/

 • www.abb.com/

 • www.ieagreen.org.uk/

 • www.fe.doe.gov/

 • Yaşamın Kaynağı Su
  PDF Olarak Görüntüle

  Su konusundaki çalışmalar, dünya su kaynaklarının yarısının ileri derecede kirlendiğini ve insanlığın yakın bir gelecekte bugünkünden çok daha ciddi boyutlarda su sıkıntısı ile karşı karşıya geleceğini belirtiyor. Buna rağmen, insanlık kendi geleceğini (tabi ki, diğer canlıların da) kendisi karartıyor. 

 • Su

 • Su Tasarrufu

 • Su Kaynakları

 • Dünya Su Günü

 • DSİ 2001. Dünya Su Günü Broşürü. DSİ Genel Müdürlüğü, Ank.

 • www.geocitles.com/RalnForest/7575/#bath

 • www.worldwatch.org

 • http;/seaworld,org/Water/water.html

 • http://waterday2002.iaea.org/English/lndex.html

 • http://www.lrc.nl/products/advocacy/wwd/

 • http://cobalt.sopac.org.fJ/Secretariat/Units/Wru/world.html Altyazısız fotoğraflar JM O 53. Kurultay Fotoğraf Yarışması`ndan alınmıştır.

 • Asbest Gerçekten Tehlikeli mi?
  PDF Olarak Görüntüle

  19. yüzyılın sonlarından itibaren fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı bir çok üründe kullandığımız asbeste olan korkumuz, acaba gerçekten zararlı olduğu için mi, yoksa onu tanımadan kullanarak zararlı hale getirdiğimizden mi?

 • Asbest

 • Amfibol Asbestler

 • Serpantin Asbestler

 • Krokidolit

 • Çelik, M., Karakaya, N,, 1998. Sistematik Mineraloji, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 434 s,

 • Monroe, J.S., Wicander, R., 1998, Physical Geology, 3rd edition, Wadsworth Publ. Comp., 663 s.

 • Press, F., Siever, R„ 1998. Understanding Earth, 2nd edition, W. H, Freeman and Comp,, New York, 682 s.

 • http://www.min¡ng-eng.org.tr/www/7,BYKP/eku-tup96/o480/asbest/asbest.htm

 • http://www.asbestos-kazan.com/Asbestos/whatis.shtml

 • http://www.asbestos-institute.ca/crg/m odl/l-l.html

 • http://geology.about.com

 • Siyanürlü Altın İşletmeciliği ve Halk Sağlığı
  PDF Olarak Görüntüle

  Siyanür, altın işletmeciliğinde insan ve çevre için tehlikeli olan tek kimyasal değil. Siyanürden kaynaklanan tehlikeden daha da önemlisi, siyanürle altın işletme sürecinin doğal dengede bulunan birçok mineralin parçalanması, kompleksleşmesi, daha tepkir duruma geçerek ortalığa salınması, ya da buna neden olacak şekilde büyük hacimlerle depolanması olduğu yeni yeni görülmeye ve araştırılmaya başlandı.

 • Siyanür

 • Altın

 • Siyanürle Altın İşletme

 • Kanser

 • Bıldır, E., 2001. CMC`nin Altın Madenleri, Lefke`nln Siyanürlü Geçmişinden..., Lefke Gazetesi, sayı 9.

 • http://www.canoshweb.org/odp/htm l/apr. 1987.htm

 • Artmstrong, B.K., Me Nulty, J.C., Levit, L.J., et.al., 1979. Mortality In Gold and Coal Miners In Western Australia with Special Reference to Lung Cancer, British Journal of Industrial Medicine, vol.36,199-205.

 • Wyndham, C.H., Bezuidenhout, B.N., Greenacre, M.J., et.al., 1986. Mortality of Middle Aged White South African Gold Miners, British Journal of Industrial Medicine, vol.93, 677-684.

 • Brown, D.P., Kaplan, S.D., et.al., 1984. Retrospective Cohort Mortality Study of Underground Gold Mine Workers, in: Proceedings of the Third NCI/EPA/NIOSH Collaborative Workshop: Progress on Joint Environmental and Occupational Cancer Studies, 7-55.

 • Katsnelson, B.A. and Mokronosova, K.A., 1979. Non-Fibrous Mineral Dusts and Malignant Tumors: an Epidemiological Study of Mortality, Journal od Occupational Medicine, v.21, n. 1, 15-20.

 • Nadisan, l„ et.al., 2001. Flagelul Poluare la Baia Mare, Eventimentul AURUL, Vasile Gordis University Press, 1-167.

 • http://www.ekotopya.org/bergama/cevhek.htm

 • Doğan, F., 2000. Siyanürlü Altın Madenciliğinin Halk Sağlığı Etkileri Vaka incelemesi: Bergama-Ovacık Örneği,

 • TTB Bergama Raporu, 2001.

 • Mudder, T.T. and Botz, M.S., 2001. A Global Perspective of Cyanide, Minerals Resource Forum web sayfası (UNEP).

 • Moran, R., 2001. More Cyanide Uncertainties, MPC Issue Paper 3

 • Karakaya, A.E., Haziran 2001. Siyanür Liç Yöntemi Kullanılarak Yapılan Altın Madenciliği Konusunda Hazırlanan Tübitak ve Türk Tabipleri Birliği Raporlarının Toksikolojl Yönünden İncelenmesi, Ankara.

 • Anadolu Ünlv. Tıp Fak. Göğüs Hast. Anabilim Dalı`nın SSYB Kanser Savaş Daire Başkanlığı`na 27.04.1994 tarihli yazısı.

 • Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1993. Dulkadir Köyü Sağlık Taraması Sonuçları, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Rapor no 93-59

 • Oygür, V., 2000. Altın Madenciğinde Siyanür Kullanımı, Jeoloji Mühendisliği, 24(1), 111-127.

 • KTH-DHAKA University Seminar on Groundwater Arsenic Contamination in the Bengal Delta Plains of Bengladesh, 1999. Occasioanl Paper 4, Australian Mlnerals8cEnergy Environment Foundation; USGS Arsenic Studies Group (http://www.brr.cr.usgs.gov/usgs/ Ars

 • http://www ..brr.cr.usgs.gov/usgs/Arsenic/index.htm

 • http://www.icconsultants.co.uk/expascan.html

 • http://www.who.int/

 • Bir Çevre Kabusu Daha! Kum-Çakıl Ocakları
  PDF Olarak Görüntüle

  Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan; günü birlik yaşayan insandır" demiş, Goethe. Peki, ya üç yıl sonrasının bile hesabını yapamayan?

 • Kum-Çakıl Ocakları

 • ÇED Raporlar

 • Doğal Bitki Örtüsü

 • Verimli Tarım Arazi

 • Tafonomi Nedir?
  PDF Olarak Görüntüle

  Tafonomi, organik maddelerin biyosferden litosfere veya jeolojik kayıtlara geçişindeki tüm ayrıntılar üzerine çalışır, Tafonomik analizlerde canlılar hakkındaki en iyi bilgiler kemikten alınmaktadır. Ancak canlının ölümünden sonra geçirdiği birçok kimyasal ve fiziksel değişiklik analizleri güçleştirmektedir

 • Tafonomi

 • Tafonomik Analiz

 • Paleontoloji

 • Paleobotanik

 • Ersoy, A., 2000. Paleoekolojik Araştırmalarda Tafonominin Önemi, AÜDTCF Dergisi, c.40, n.3-4, 93-103.

 • Andrews, P,, 1992. The Basis For Taphonomıc Research On Vertebrate Fossils, Editorial Complutense, 33-43.

 • Lyman, R., L, 1980. Cambridge Manuals in Archaeology Vertebrate Taphonomy, 1-11.

 • Philip, c., 2001. Anmtropoloji İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, 173-172

 • White, T.M.D., Fdleng, P. A., Human Ostoolosy.

 • Mikroplar Her Yerde
  PDF Olarak Görüntüle

  Oldukça geniş ve çeşitli mikrop topluluklarından oluşan biyolojik sistemler: bulundukları ortamların ekolojik yapısına iyi uyum sağlayabildikleri gibi, ortamın çevresel koşullarını da belirleyebilmektedirler. Mikropların yaşam döngülerinin ve çevreleriyle ilişkilerinin incelenmesi, yerküre ve yerbilimleri hakkındaki bilgilerimizi arttıracak yeni araştırma alanlarıdır.

 • Mikrop

 • Hidrotermal Bacalar

 • İnorganik

 • Jeomikrobiyoloji

 • Catherine, H., Skinner, W., Banfleld, J. F., 1997. Microbes All Around, Geotlmes, 42, 8, 16-19,

 • Pentecost, A., Bayarı, C.S., Yeşertener, C., 1997. Phototrophic microorganisms of the Pamukkale Travertine, Turkey: Their Distribution and Influence on Travertine Deposition, Geomicrobiology Journal, 14, 269-283.

 • Bayarı, C.S., Kurttaş.T., 1997. Algae: An important Agent In Deposition of Karstic Travertines: Observations on Natural Bridge Yerköprü Travertines, Aladağlar, Eastern Taurids, Turkey, Karst Waters 8< Environmental Impacts, (Günay & Johnson, eds.), A

 • Altından Daha Değerli Bir Baharat Çiçeği Safran
  PDF Olarak Görüntüle

  Altın fiyatlarıyla rekabet içinde olan safran, dünyanın en değerli baharatıdır, İber yarımadasına M.Ö. 10. yüzyılda Araçlar tarafından getirilmesinden yüzlerce yıl önce, safran İran`da önemli ve lüks bir maddeydi ve aynı zamanda Asya`daki Baharat Yolu`nun çok değerli ürünüydü. Eski Fenikeliler safran keklerini, tanrıça Astarte`ye adarlardı. Cleoçatra da safranı kozmetiklerinde kullanırdı.

 • Safran

 • Crocus Sativus

 • Kırmızı Altın

 • Çiğdem Çiçeği

 • Ward, D. T. R., 1988. `Flowers are a Mine for a Spice More Precious than Gold.` Smithsonian Magazine, August, 104-111.

 • Fosil Kanıtlarda Ani Yok Oluş: Kretase/Tersiyer Geçişinde Ne Oldu?
  PDF Olarak Görüntüle

  Jeolojik zamanın yaklaşık 175 milyon yıllık Mesozoyik sistemini betimleyen canlıların büyük bir kısmı, 65 milyon yıl önce Kretase devri sonunda yok olmuştu. Peki, ne olmuştu da, o dönemde yaşayan tüm canlıların % 49.9`u tamamen yeryüzünden silinmiş ve Tersiyer devrine atlayamamıştı?

 • Fosil Kanıtlar

 • Paleozoyik

 • Çarpma Kuramı

 • Çarpma Kanıtları

 • Alvarez, L.W., Alvarez,W., Asaro.F. and Michel, H.V., 1980. Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction, Science, 208,1095-1108

 • Alvarez, L.W., 1987. Mass Extinctions Caused by a Large Bolide Impacts. Physics Today, 40/7,24-33.

 • Alvarez, W,, Kauffman, E.G., Surlyk, L.W., AQIvarez, L.W., Asaro.F. and Michel, H.V., 1984. Impact Theory of Mass Extinctions and the Invertebrate Fossil Record, Science, vol.223,1135-1141

 • Officer, C.B. and Drake, C.L., 1985. Terminal Cretaceous Events Science, 227,1161-1167.

 • Süstaşları Nasıl Tanımlanır?
  PDF Olarak Görüntüle

  Günümüzün gelişmiş teknolojisi ile öylesine mükemmel sentetik ve taklit süstaşları üretilir ki, gerçek süstaşlarını tanımlamak ve taklitlerinden ayırmak için donanımlı bir süstaşı tanımlama laboratuvarına gereksinim vardır. 

 • Süstaşları

 • Elmas

 • Safir

 • Ametist

 • Symes, R.F., 2002. Taşların Dünyası (Çev, G. Seyltoğlu)., TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 64 s

 • Geç Miyosen`e Ait Bir Omurgalı Fosil Yatağı Çorakyerler
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsanın eski atalarından bazıları 7-8 milyon yıl önce Çorakyerler`de yaşıyorlardı. Milyonlarca yıldır gömülü olan kalıntılar, hassas çekiç darbeleriyle gün yüzüne çıkarıldı. Doğanın bu kutsal mirası üzerindeki son bütünsel çalışmalar, Geç Miyosen dönemde Anadolu`nun hominoid evrimindeki gizemini aydınlığa kavuşturacak.

 • Çorakyerler

 • Omurgalı Fosil Yatağı

 • Çankırı

 • Fosil

 • Güleç, E,, Saraç, G., 1993. `Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması Projesi`, MTA Yayınları, Ankara

 • Slckenberg, O., 1975. `Geologlsches Jahrbuch (Regionale Geologle Ausland)`1, Relhe B, Heft 15, Hannover.

 • Şen, Ş., Seylto, G,, Karadenizli, L, Kazancı, N., Varol, B., Araz, H., 1998.

 • Sevim, A., Kiper, Y,, 2000. `1998 Yılı Çankırı-Çorakyerler (Elekçlardı) Kazısı`, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt (24-28 Mayıs 1999 Ankara). Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Sevim, A,, Kiper, Y,, 2001. `1999 Yılı Çankırı/Çorakyerler Kazısı`, 21. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt (24-28 Mayıs 1999 Ankara), Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara.

 • Ünay, E., 2002. `Çorakyerler Lokalitesl Küçük Memeli Faunası Basılmamış Araştırma Sonuçları`

 • Conroy, G.C., 1990. `Primat Evulatlon`, W.W Norton Company, New York.

 • Neolitik Dönem Cilalı Taş Baltalarında Arkeometri Çalışmaları ve Trakya`dan Bir Örnek
  PDF Olarak Görüntüle

  "Arkeoloji ile jeoloji, ondokuzuncu yüzyıl aydınlanmasının ikiz kardeşleridir. Antika düşkünlüğünü arkeolojiye dönüştüren jeoloji olmuştur. Arkeoloji ise, jeoloji ile tarih arasındaki halkayı oluşturur."

  Charles Keith M a ise Is

 • Arkeoloji

 • Petrografik İncelemesi

 • Arkeometri Çalışmaları

 • Petroarkeoloji

 • Braldwood, R.J., 1975. Tarihöncesi insan, Arkeoloji ve Sanat Yayınları (Çev. Bigl Altınok),`Kanaat Matbaası, 278s., İstanbul.

 • Erol, K., 2001. Şarköy Kuzeyl-Bolayır Arasındaki Metamorfltlerin Mineralojik ve Petrografik İncelenmesi, ,HÜ Yüksek Mühendislik Tezi, 83s,, (yayınlanmamış)

 • Malsels, C.K., 1999. Uygarlığın Doğuşu-Yakındoğu`da Avcılık ve Toplayıcılıktan; Tarıma, Kentlere ve Devlete Geçiş-, (Çev. Alaeddin Şenel), imge Kitabevi Yayınları, 639s., Ankara.

 • Özbek, O., 2000. A Prehistoric Stone axe Production Site In Turkish Thrace: Hamaylitarla., Documenta Prehistórica XXVII. Proceedings of the 7th International Neolithic Seminar, University of Ljubljana.

 • Özbek, O. and Erol, K., 2001. Etude Petrographique des Haches Polles du Hamaylitarla et Fenerkaradutlar (Turquie): Anatolia Antiqua IX, p. 1-7, De Boccard, Paris

 • Petrequln, P, and Jeunesse, C., 1995. La Hache De Pierre, Editions Errance, Paris.

 • Korumaya Değer Doğal Bir Kum Dili Orhaniye Kızkumu
  PDF Olarak Görüntüle

  Orhaniye Kız Kumu ve benzeri oluşumların hurafelerle değil de, doğal süreçlerle oluştuğunun halk tarafından bilinmesi ve benimsenmesi, acaba onların değerini azaltır mı?

 • Kızkumu

 • Kum Dili

 • Kum Yolu

 • Jeolojik Sit Alanı

 • Doğalgaz Hidratları ve Bermuda Şeytan Üçgeni`nin Gizemi
  PDF Olarak Görüntüle

  Bilim; sırdan, gizemden nefret eder. Evrendeki her şeyin mantıklı bir açıklaması vardır. Marifet, onu keşfedebilmektir.

 • Doğalgaz Hidratları

 • Bermuda Şeytan Üçgeni

 • Doğalgaz

 • Petrol

 • Gruy, H.J., 1998. Natural Gas Hydrates and the Mystery of the Bermuda Triangle. Harts`s Petroleum Engineer International, March, 71-79.

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle