TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Düşünce Tarihinde Fosillerin Simgesel Anlamları

Yerküre’nin kendini ve tarihini anlatmak için ürettiği en mucizevi şeylerden birisi de fosillerdir. Eskiden yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntıları olan bu nesneler, bugün sadece Yerküre’nin jeolojik geçmişini aydınlatan unsurlar değil, aynı zamanda Dünya’nın sosyolojik geçmişinin de önemli motiflerinden birini oluşturur. Fosiller, bir zamanların toplumsal yapısının oluşumunda, inanışlarında, geleneklerinde, hatta pek çok ritüelinde belirgin rol oynamıştır.Popüler kültürün de önemli figürlerinden biri olan fosillere ve onlarla ilişkili pek çok şeye, günümüzde hemen her yerde rastlamak mümkündür