TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAPAK
PDF Olarak Görüntüle
KÜNYE
PDF Olarak Görüntüle
İÇİNDEKİLER
PDF Olarak Görüntüle
SUNUŞ
PDF Olarak Görüntüle
ÖNSÖZ
PDF Olarak Görüntüle
Mağara Zengini Ülke: Türkiye
Lütfi Nazik Celal Serdar Bayari
PDF Olarak Görüntüle

En kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına, deniz düzeyinin altından yüksek dağların zirvelerine kadar, her şekil ve konumda bulunan, farklı renk ve desenlerle bezenmiş mağaraları ile mağara zengini bir ülke; Türkiye.

 • Tektonik Birlikler

 • Mağara

 • Karstlaşma

 • Polye

 • Nazik, L., 2005. Mağara Nedir, Nasıl Oluşur? Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s. 1-18, Beyşehir.

 • Nazik, L., 2008. Mağaraların Araştırılma, Koruma ve Kullanım İlkeleri. MTA Yayını, Yerbilimleri ve Kültür Serisi, No.2, 118 s., Ankara.

 • Nazik, L., Törk, K., Tuncer, K., Özel, E., İnan, H. ve Savaş, F., (2005). Türkiye Mağaraları. Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 31-46, Beyşehir, Konya. Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı 24 19

 • Nazik, L. ve Poyraz, M., 2017. Türkiye karst jeomorfolojisi genelini karakterize eden bir bölge: Orta Anadolu Platoları karst kuşağı. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 68, s. 43-56.

 • Şengör, A. M. C., Görür, N., Şaroğlu, F., 1985. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In Strike-Slip Deformation, Basin Formation, and Sedimentation, edited by K. T. Biddle and N. Christ

 • Nazik, L. ve Tuncer, K., 2010. Türkiye Karst Morfolojisinin Bölgesel Özellikleri. Türk Speleoloji Dergisi, Karst ve Mağara Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 7-19.

 • Bayarı, C. S., Özyurt, N. N., Öztan, M., Baştanlar, Y., Varinlioglu, G., Koyuncu, H., Ülkenli, H., Hamarat, S., 2011. Submarine and Coastal Karstic Groundwater Discharges along the Southwestern Mediterranean Coast of Turkey , Hydrogeology Journal, 19

 • Klimchouk, A., Bayarı, C. S., Nazik, L. and Törk, K., 2006. Glacial destruction of cave systems in high mountains, with special reference to the Aladaglar massif, Central Taurids, Turkey, Acta Carsologica, 35/2, 111-122.

 • Bayarı, C. S. and Özbek, O., 1995. An Investory of Karstic Caves in the Taurus Mountain Range (Southern Turkey): Preliminary Evaluation on Geographic and Hydrologic Feautures. Cave and Karst Science, Vol. 21, No:3

 • Bayarı, C. S, Pekkan, E., Özyurt, N. N, 2009. Obruks, as giant collapse dolines caused by hypogenic karstification in central Anatolia, Turkey: analysis of likely formation processes, Hydrogeology Journal, 17: 327-345

 • Nazik, L. and Törk, K., 2000. Taurus Karst Belt and the Cave Formation and Development an This Belt. Int. Symp. and Field Seminar on

 • Başar, M., 1972. Teşekkül Tiplerine Göre Türkiye Mağaralarının Dağılışı. Jeomorfoloji Dergisi, Sayı:4

 • Yeraltı Karanlıklar Dünyasının Gizemli Oluşumları: Mağaralar
  Lütfi Nazik
  PDF Olarak Görüntüle

  İnsan ömrüyle kıyaslanamayacak ölçüde uzun, kendilerine özel döngüler içinde on binlerce yılda oluşabilen mağaralar, güneşin uğramadığı mutlak karanlıklarda oluşmuş boş galeriler değildirler.İçleri, hayal gücünün sınırlarını zorlayacak muhteşemlikte desen ve renklerle bezenmiş değişik şekil ve boyutta damlataşlar ile kaplıdır.Mağaralar dışında pek karşılaşılmayan bu çökeller kendi özel gizemli dünyaları içinde durmaksızın değişim gösterirler.

 • Klimatoloji

 • Antropoloji-prehistorik arkeoloji

 • Traverten mağaraları

 • Makarna sarkıt

 • Bayarı, S., ve Özyurt, N., 2005. Mağara Çökellerinden Geçmiş Ortam Koşullarının Belirlenmesi. Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 19-29, Beyşehir.

 • Taşkıran, H., 2003. Mağaraların Prehistorik Arkeoloji açısından önemi. Mağara Ekosisteminin Türkiye`de Korunması ve Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 75-82, Alanya.

 • Nazik, L., 2005. Mağara Nedir, Nasıl Oluşur? Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 1-18, Beyşehir.

 • Nazik, L., 2008. Mağaraların Araştırılma, Koruma ve Kullanım İlkeleri. MTA Yayını, Yerbilimleri ve Kültür Serisi, No.2, 118 s., Ankara.

 • Nazik, L. ve Tuncer, K., (2010). Türkiye karst morfolojisinin bölgesel özellikleri. Türk Speleoloji Dergisi Sayı 1, 9-17.

 • Nazik, L. ve Poyraz, M., 2017. Türkiye karst jeomorfolojisi genelini karakterize eden bir bölge: Orta Anadolu Platoları karst kuşağı. Türk Coğrafya Dergisi, sayı 68, s. 43-56.

 • Nazik, l., 2016. Karst Jeomorfolojisi Araştırma Yöntemleri. Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Editörler: N. Özgen ve S. Karadoğan, Pegem Akademi Yayını, s. 123-147, Ankara.

 • Jennings, J., N., 1985. Karst Geomorphology. 2.nd ed-Blackwell.

 • Erinç, S., 2010. Jeomorfoloji-II. Güncelleştirilmiş 3. Baskı, DER Yayınları, İstanbul.

 • Bauer, E. W., 1971. The Mysterious World of Caves. Collins Publishers, Franklin Watts, Inc., New York.

 • Ford, D., Williams, P., 2007. Karst Geomorphology and Hydrology. Southern Gate, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, England and Hall.

 • Gillieson, D., 1996. Caves: Processes, Development and Management. Blackwell Publishers Ltd. UK.

 • Klimchouk, A., 2007. Hypogene Speleogenesis:Hydrogeological and Morphogenetic Perspective. National Cave and Karst Research Institute Special Paper No.1, Carlsbad, NM, USA, 106 pp Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı 24 36

 • Moore, G. W. and Sullivan, N., 1997. Speleology-Caves and the Cave Environment. St. Louis, Cave Books, 3rd. ed., 176 p.

 • Sweeting, M., M., 1973. Karst Landforms. Columbia University Press, New York.

 • Nazik, L., 1989. Mağara Morfolojisinin Belirlediği Jeolojik-Jeomorfolojik ve Ekolojik Özellikler. Jeomorfoloji Dergisi 17: 53–62.

 • Ford, T. D. ve Cullingford, C. H. D., 1976. The Science of Speleology. Academic Pres Inc., London.

 • Palmer, A., N., 2000. Hydrogeologic Control of Cave Patterns. Speleogenesis Evolution of Karst Aquifers. In Klimchouk, A., Ford, D. C., Palmer, A., N. and Dreybrodt, W., eds. Pupl. By the Mat. Spel. Soc., Inc., (77-90) Hunsville, Alabama.

 • Hill, C., Forti, P., 1997. Cave minerals of the World (second edition). Published by the National Speleological Society, Alabama, USA.

 • Klimchouk, A.B., Ford, D., Palmer, A. and Dreybrodt, W. (Eds.)., 2000. Speleogenesis: Evolution of karst aquifers. National Speleological Society, Huntsville, 527 pp

 • Bögli, A., 1980. Karsthydrology and Physical Speleology. Springer Verlag, Berlin.

 • Mağara Araştırma ve Haritalama Yöntemleri
  Emrah Pekkan
  PDF Olarak Görüntüle

  Mağaralar, tarihin birçok döneminde zorlu hava koşullarından korunma alanları, su temin edebileceği alanlar, yiyeceklerin bozulmadan saklanabileceği alanlar ya da ölüleri gömmek için mezar alanları gibi farklı birçok amaçlarla insanlar tarafından kullanılmıştır. Günümüzde de mağaraların turizm, depolama alanı, mantar yetiştiriciliği, içme suyu kaynağı gibi çok çeşitli kullanım alanları bulunmaktadır. Ancak mağaraların diğer birçok canlı tarafından da kullanıldığı, oluşumlarının on binlerce yıl sürdüğü unutulmamalıdır. Bu nedenle mağaralar sahip olduğu kendine özgü özellikleri nedeniyle çok disiplinli bilimsel çalışma yöntemlerine göre araştırılmalıdır.

 • Ekspedisyonlar

 • Kör vadiler

 • Karst akiferi

 • Klinometre

 • Özgen, N., Karadoğan, S., Akköprü, E., Öner, E., Nazik, L., Ölgen, K., Öztürk, M.Z., Doğan, M., M.K., Erturaç, Çalışkan O., Günek, H., Kavak, M.T., Sönmez, M.E., Adıgüzel, F. ve Dölek, İ., Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı 24 47 2016. Fiziki Coğrafyada Ara

 • Nazik, L., 2008. Mağaraların Araştırılma, Koruma ve Kullanım İlkeleri, MTA Yayını, Yerbilimleri ve Kültür Serisi, No.2, Ankara

 • Ballesteros, D., Jiménez-Sánchez, M., García-Sansegundo, J. and Girald, S, 2011. Carbonates and Evaporites, 26-1, 29-40

 • Ozimec, R., Polak, S., Bedek, J., Zakšek, V., 2011. Importance of Biospeleological Research for Protection of Cave Fauna and Their Habitats- Example Based on the Prjecete Karst Underground Protection on the Istrian Peninsula, Pressures and Protection

 • http://bcra.org.uk/surveying/ (Erişim tarihi 01/03/2018)

 • Mağaracılıkta Ölçme ve Harita Bilgisi, Türkiye Mağaracılar Birliği, Eğitim Dokümanı. Özel Uzmanlık Alanı 3

 • Hunter, D., 2010. A field trial of common hand-held cave survey instruments and their readers, Bullita Cave System, July 2010: Caves Australia, no. 183, p. 10-12

 • http://csg.bcra.org.uk/software.htm (Erişim tarihi 01/03/2018)

 • Heeb, B., 2008. Paperless caving-an electronic cave surveying system, in Gonon, T., ed., Proceedings of the 4th European Speleological Congress, Vercors 2008: Lyon, Fe´de´ration franc¸aise de spe´le´ologie, Spelunca Me´moires 33, p. 130–133

 • https://paperless.bheeb.ch/ (Erişim tarihi 01/03/2018)

 • Dryjanskii, M., 2010. The subterranean world of Easter Island: GeoInformatics, 13-1, 6-9.

 • Avdan, U., Pekkan, E. ve Comert, R., 2013. Mağara Ölçümlerinde Yersel Lazer Tarayıcıların Kullanılması (Tozman Mağarası Örneği). Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5, 2, 16-28

 • McIntire, D., 2010. Laser scanning mushpot cave: The American Surveyor, 7 9, 18-27.

 • Zlot R., and Bosse, M., 2012. Three-dimensional mobile mapping of caves, Journal of Cave and Karst Studies, 76, 3, 191-206

 • Paleoiklim Arşivi Olarak Mağara Çökelleri
  Gizem Erkan
  PDF Olarak Görüntüle

  Geçmiş iklimsel koşulların (paleoiklim) kurgulanmasında ve gelecek için öngörü modellerinin oluşturulmasında kimyasal mağara çökelleri (damlataşlar) güvenilir ve anlaşılabilir kayıtlar ve kanıtlar sunmaktadır. 

 • Paleoiklim

 • Paleosıcaklık

 • Paleosoller

 • Akmataşı

 • Roberts, N., 2014. The Holocene: An Environmental History, 3rd eds., Wiley Blackwell Publishing, 364 p.

 • Fairchild, I.J., Baker, A., 2012. Speleothem Science: From Process to Past Environments, Wiley Blackwell Publishing, 432 p.

 • Ford, D., Williams, P., 2007. Karst and Hydrogeology and Geomorphology, John Wiley and Sons Ltd., England, 562 p.

 • Fairchild, I.J., Frisia, S., Borsato, A., Tooth, A.F., 2006. Chapter 7 Speleothems, Geochemical Sediments and Landscapes, Nash, D.J., and McLaren, S.J. (eds), Blackwell Publishing, 488 p.

 • Bar Matthews, M., Ayalon, A., Kaufman, A., 1997. Late Quaternary paleoclimate in the eastern Mediterranean region from stable isotope analysis of speleothems at Soreq cave, Israel, Quaternary Research, 47, 155-168.

 • Fleitmann, D., Burns, S.J., Mangini, A., Mudelsee, M., Kramers, J., Villa, I., Neff, U., Al-Subbary, A.A., Buettner, A., Hippler, D., Matter, A., 2007. Holocene ITCZ and Indian monsoon dynamics recorded in stalagmites from Oman and Yemen (Socotra), Q

 • Wang, Y.J., Cheng, H., Edwards, R.L., An, Z.S., Wu, J.Y., Shen, C-C., Dorale, J.A., 2001.A high resolution absolute-dated Late Pleistocene monsoon record from Hulu Cave, China, Science 294, 2345-2348.

 • Dykoski, C.A., Edwards, R.L., Cheng, H., Yuan, D., Cai, Y., Zhang, M., Lin, Y., Qing, J., An, Z., Revenaugh, J., 2005. A high resolution absolute-dated Holocene and deglacial Asian monsoon record from Dongge Cave, China, Earth and Planetary Science L

 • Göktürk, O.M., 2011. Climate in the Eastern Mediterranean through the Holocene inferred from Turkish stalagmites, PhD Thesis, Faculty of Science of the University of Bern, Institute of Geological Sciences and Oeschger Centre for Climate Change Resear

 • Henderson, G.M., 2006 . Caving in to New Chronologies, Science 313, 620-622.

 • Bar Matthews, M., Ayalon, A., Kaufman, A., Wasserburg, G.J.,1999. The eastern Mediterranean paleoclimate as a reflection of regional events: Soreq cave, Israel, Earth and Planetary Science Letters 166, 85-95.

 • Paleosismoloji Arşivi Olarak Mağara Çökelleri
  Murat Akgöz
  PDF Olarak Görüntüle

  Gelecekteki depremlerin öngörülebilmesi açısından aletsel dönem öncesinde gerçekleşmiş, günümüzde varlığı bilinmeyen geçmiş depremlerin ne zaman ve ne güçte oluştuklarına yönelik bilgilerin elde edilmesi oldukça önemlidir. Bu kapsamda mağara çökelleri önemli veri kaynakları olabilmektedirler. Mağaralarda, bir dizi çözünme-çökelme sürecine bağlı olarak gelişen damlataşlar gibi kimyasal çökeller ile buzul kazıması ve/veya sellenme sonucu mağara içerisine taşınan kum, kil ve çakıl depoları gibi fiziksel çökeller; bulundukları mağaranın geçmişine dair birçok bilgiyi de içlerinde barındırmaktadır. Mağara içlerinde gelişen dikitlerin kesitlerinde gözlenen mm kalınlıklı laminalı yapıdaki renk,kalınlık ve asimetriklik gibi özellik değişimlerinin mağara dolayındaki tarihsel sismik faaliyetlerden etkilenebildiği gözlenmektedir. Bu nedenle mağara çökellerinden elde edilen verilerin paleosismolojik çalışmalara önemli katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.

 • Paleosismoloji

 • Paleoiklim

 • Vandalizm

 • Moren

 • Sebela, S., 2008. Broken speleothems as indicators of tectonic movements. Acta Carsologica, v. 37, no. 1, 51-62.

 • Bayarı, S., ve Özyurt, N., 2005. Mağara Çökellerinden Geçmiş Ortam Koşullarının Belirlenmesi. Ulusal Mağara Günleri Sempozyumu, Konya, 19-29.

 • Forti, P., 2001. Seismotectonic and paleoseismic studies from speleothems: The state of the art. Geologica Belgica (vol. Karst & Tectonics), v. 4, no. 3-4, 175-185.

 • Gilli, E., 2005. Review on The Use of Natural Cave Speleothems as Palaeseismic or Neotectonics Indicators, C. R. Geoscience, v. 337, 1208-1215.

 • Postpischl, D., Agostini, S., Forti, P., Quinif, Y., 1991. Palaeoseismicity from Karst Sediments: the “Grotta del Cervo” Cave Case Study (Central Italy), Tectonophysis, v. 193, 33-44. Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı 24 61

 • Lacave, C., Koller, M. W., Eichenberger, U., Jeannin, P. Y., 2003. Prevention of Speleothem Rupture During Nearby Construction, Environmental Geology, v. 43, 892-900.

 • Becker, A., Davenport, C. A., Eichenberger, U., Gilli, E., Jeannin, P. Y., Lacave, C., 2006. Speleoseismology: A Critical Perspective, Journal of Seismology, v. 10, 371-388.

 • Akgöz, M., and Eren M., 2015, Traces of Earthquakes in the Caves: Sakarlak Ponor and Kepez Cave, Mersin, (Southern Turkey), Journal of Cave and Karst Studies, 77-1, 63-74

 • White, W.B., 2007. Cave sediments and paleoclimate. Journal of Cave and Karst Studies, v. 69, 76-93.

 • Altınok, Y., Alpar, B., Özer, N., Aykurt, H., 2011. Revision of the Tsunami Catalogue Affecting Turkish Coasts and Surrounding Regions, Natural Hazards and Earth System Sciences, v. 11, 273- 291.

 • Erel, T. L., Adatepe, F., 2007. Traces of Historical earthquakes in the ancient city life at the Mediterranean region, J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol. 13: 241-252.

 • Sbeinati, M. R., Darawcheh, R., Mouty, M., 2005. The Historical Earthquakes of Syria: An Analysis of Large and Moderate Earthquakes from 1365 B.C. to 1900 A.D., Annals of Geophysics, v. 48, 347-435.

 • Antonopoulos, J., 1980. Data From Investigation on Seismic Sea-waves Events in the Eastern Mediterranean from the Birth of Christ to 500 A.D., v. 33, 141-161.

 • Carayannis, G. P., 2011. The Earthquake and Tsunami of July 21, 365 AD in the Eastern Mediterranean Sea - Review of Impact on the Ancient World - Assessment of Recurrence and Future Impact, Science of Tsunami Hazards, v. 30, 253-292.

 • Papadopoulos, G. A., Daskalaki, E., Fokaefs, A., Giraleas, N., 2007. Tsunami Hazard in the Eastern Mediterranean Sea: Strong Earthquakes and Tsunamis in the West Hellenic Arc and Trench System, Natural Hazards and Earth System Sciences, v. 7, 57-64.

 • Soloviev, S. L., Solovieva, O. N., Go, C. N., Kim, K. S., Shchemikov, N. A., 2000. Tsunamis in the Mediterranean Sea 2000 BC - 2000 AD, Advances in Natural and Technological Hazards Research, Kluwer Academic Publishers, 244 s.

 • Tinti, S., Armigliato, A., Pagnoni, G., Zaniboni, F., 2005. Scenarios of Giant Tsunamis of Tectonic Origin in the Mediterranean, Journal of Earthquake Technology, v. 42, 171-188.

 • Prehistorik Arkeoloji ve Mağaralar
  Harun Taşkiran
  PDF Olarak Görüntüle

  İlk insanlar, mağaralar ve ilk barınaklar... Bu ilişki insan türünün dünya üzerinde göründüğü ilk andan itibaren başlamış ve milyonlarca yıl sürerek zamanımıza kadar ulaşmıştır. Bu süreçte mağaralar ilk insanların yaşamlarına ilişkin "materyal kültür" belgelerini dolguları içinde koruyarak, sağlam bir şekilde günümüze ulaşmasına katkı sağlamışlardır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçişi sırasında oluşturdukları yuvarlak planlı ilk konut ya da üstü kapalı bir mekan yapma düşüncesinin altında da, uzun süre yaşadıkları mağaraların etkisi büyük olmuştur.

 • Prehistorik arkeoloji

 • Yontuk çakıl

 • Mollüskler

 • Proto-Charentien

 • Şahin, S., 1991. Bemerkungen zu Lykischen und Pamphylischen Inschriften, Epigraphica Anatolica 17:113-138.

 • Kökten, İ.K., 1952. Anadolu`da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılış Üzerine Bir Araştırma, AÜDTCF Dergisi, Ankara, X (3-4),167-207.

 • Kansu, Ş.A., 1939. Türk Tarih Kurumu Prehistorik Araştırmaları, Belleten, Ankara, III (9), 93- 97.

 • Kökten, İ.K., 1952. Anadolu`da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılış Üzerine Bir Araştırma, AÜDTCF Dergisi, Ankara, X (3-4),167-207.

 • Kökten, İ.K., 1955. Antalya`da Karain Mağarasında Yapılan Prehistorya Araştırmalarına Toplu Bir Bakış, Belleten, Ankara, XIX (75), 271-293

 • Kökten, İ.K., 1957. Antalya`da Karain Mağarasında Yapılan Tarihöncesi Araştırmalara Toplu Bir Bakış, Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara, VII (1) 46-48

 • Kökten, İ. K., 1959. Tarsus-Antalya Arası Sahil Şeridi Üzerinde ve Antalya Bölgesinde Yapılan Tarihöncesi Araştırmaları Hakkında, Türk Arkeoloji Dergisi, Ankara, VIII (2), 10-16.

 • Kökten, İ. K., 1964. Karain`in Türkiye Prehistoryasında Yeri, Türk Coğrafya Dergisi, Ankara, XVIII-XIX (22-23),17-27.

 • Kökten, İ.K., 1949. 1947 yılı Tarihöncesi Araştırmaları Hakkında İlk Kısa Rapor, Belleten, XIII/52, Ankara, s.811-831.

 • Yalçınkaya, I.,1988. 1986 Yılı Karain Kazısı, IX. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 15-37.

 • Yalçınkaya, I., 1989. 1987 Yılı Karain Kazısı, X. Kazı Sonuçları Toplantısı I: 15-36.

 • Kansu, Ş.A., 1963 Marmara Bölgesi ve Trakya`da Prehistorik İskan Tarihi Bakımından Araştırmalar (1959-1962), Belleten, Ankara, XXVII (108), 657-671.

 • Kökten, İ.K., 1963. İstanbul Batısında Eskitaş (Paleolitik) Devrine Ait yeni Buluntular, AÜDTCF Dergisi, Ankara, XX(3-4), 277-278.

 • Özdoğan, M., 1988, Yarımburgaz Mağarası 1986 Yılı Kazı Çalışmaları , Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara, V 323-346.

 • Özdoğan, M., 1990. Yarımburgaz Mağarası , Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 10, 373-388.

 • Arsebük, G. 1996. Trakya`da Eski bir Yerleşim yeri: Yarımburgaz Mağarası Alt Paleolitik Çağ Bulguları, Anadolu Araştırmaları, İstanbul, XIV, 33-50.

 • Kuhn, S.L., Arsebük, G. And Clark Howell, F., 1996. The Middle Pleistocene Lithic Assemblage From Yarımburgaz Cave, Turkey, Paléorient, Paris, 22(1), 31-49.

 • Arsebük, G. 1998. Yarımburgaz Mağarası. Pleistosen Arkeolojisi ile ilgili Son Çalışmalara 1997 Gözüyle Özet Bir Bakış, TÜBA-AR, Ankara, 1, 9-25.

 • Taşkıran, H., 2014. İnsanlığa Kucak Açan Suluin Mağarası-The cave that received humanity with open arms , Antalya Kültür ve Turizm Dergisi, Yıl: 4 (Mart-Nisan 2014), Sayı 22, 109-112.

 • Erek, C.M., 2012. Güneybatı Asya Ekolojik Nişi içinde Direkli Mağarası Epipaleolitik Buluntularının Değerlendirilmesi, Anadolu/Anatolia 38, 53-66.

 • Mağara Biyolojisi
  Emrah Özel
  PDF Olarak Görüntüle

  Tarihin bilinen en eski dönemlerinden beri mağaralar, insanlar için ilgi çekici mekanlar olmuşlardır. Bu ilgi, barınma ihtiyacının karşılanmasından sportif keşif tutkusuna kadar geniş bir yelpazede kendi göstermiştir. Modern bilimin hızlı gelişimiyle birlikte mağaralar artık birçok bilim dalının da sorularına yanıt üretir hale gelmiştir. Mağara biyolojisi de bu bilim dalları arasında önemli bir yer alır.

 • Biyospeleoloji

 • Entomoloji

 • Hypogean

 • Pseudokarst

 • Díaz, A. R., 2010. Cave biology: life in darkness, Cambridge University Press,

 • Albayrak, İ., 2003. The Bats of the Eastern Black Sea Region in Turkey (Mammalia: Chiroptera), Turk J Zool, C. 27, sayı 4, ss. 269-273,

 • Rudolph, B.U., Liegl A. ve Karataş, A., 2005. The bat fauna of the caves near Havran in Western Turkey and their importance for bat conservation, Zoology in the Middle East, C. 36, sayı 1, s. 11-20,

 • Bilgin, R., Karataş, A., Çoraman, E., Disotell, T. ve Morales, J. C., 2008. Regionally and climatically restricted patterns of distribution of genetic diversity in a migratory bat species, Miniopterus schreibersii(Chiroptera: Vespertilionidae), BMC E

 • Çoraman, E. Furman, A. Karataş, A. ve Bilgin, R., 2013. Phylogeographic analysis of Anatolian bats highlights the importance of the region for preserving the Chiropteran mitochondrial genetic diversity in the Western Palaearctic, Conserv Genet, C. 14

 • Furman, A., Çoraman, E., Bilgin, R. ve Karataş, A., 2009. Molecular ecology and phylogeography of the bent-wing bat complex (Miniopterus schreibersii) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Asia Minor and adjacent regions, Zoologica Scripta, C. 38, sayı 2

 • N. A. Baydemir, 2014. Bat Fauna of Turkey and Northern Cyprus: Species Diversity, Anthropogenic Roost Disturbance and Conservation Status, Journal of International Environmental Application and Science, C. 9, sayı 5, s. 590

 • C. Di Russo, Rampini, M., ve I. Landeck, 2007. The cave crickets of northeast Turkey and transCaucasian regions, with descriptions of two new species of the genera Dolichopoda and Troglophilus (Orthoptera, Rhaphidophoridae) , Journal of Orthoptera Re

 • Rampini, M., Russo, C. D., Taylan, M., Gelosa, A. ve Cobolli, M., 2012. Four new species of Dolichopoda Bolivar, 1880 from Southern Sporades and Western Turkey (Orthoptera, Rhaphidophoridae, Dolichopodainae), ZooKeys, C. 201, ss. 43-58.

 • Taylan, M. S. Di Russo, C.,. Rampini, M ve Cobolli, M. 2011. The Dolichopodainae and Troglophilinae cave crickets of Turkey: an update of taxonomy and geographic distribution (Orthoptera, Rhaphidophoridae), Zootaxa, C. 28-29, ss. 59–68,

 • Gorochov ,A. ve Ünal, M., 2015. A new species of the genus Dolichopoda (Orthoptera: Rhaphidophoridae) from Teke Peninsula, Turkey, C. 319, sayı 1, ss. 126-131,

 • Taylan, M. S. Mol, A. ve Sirin, D., 2015, Description of a New Species of the Genus Troglophilus Krauss, 1879 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) from Northern Anatolia, Turkey, Journal of the Entomological Research Society, C. 17, sayı 2, s. 51, 2015.

 • Kunt, K. B., Yağmur, E. A., Özkütük, S., Durmuş, H. ve Anlaş, S. 2010. Checklist of the cave Dwelling Invertebrates (Animalia) of Turkey, Biological Diversity and Conservation, C. 3, sayı 2, ss. 26-41,

 • Ribera, C., Elverici, M., Kunt, K. B., ve Özkütük, R. S., 2014. Typhlonesticus gocmeni sp. n., a new cave-dwelling blind spider species from the Aegean region of Turkey (Araneae, Nesticidae), ZooKeys, sayı 419, ss. 87–102, Mavi Gezegen Yıl 2018 Sayı

 • Balık, S., Ustaoğlu, M. R., Özbek, M., Taşdemir, A. ve Topkara, E. T., 2002. Yelköprü Mağarası (Dikili, İzmir) ve yakın çevresinin sucul faunası hakkında bir ön araştırma, EÜ Su Ürünleri Dergisi, C. 19, ss. 221-5.

 • Taşdemir ,A. ve Ustaoğlu, M. R., 2005. Taxonomical investıgation of Lake District Inland Waters Chironomidae and Chaoboridae (Diptera) fauna. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, C. 22, sayı 3,

 • Özkan, N., 2009. Dupnisa Mağarası’nın (Sarpdere Köyü, Demirköy, Kırklareli) Chironomidae (Diptera) ve Gammaridae (Amphipoda) Faunası, Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, C. 26, sayı 1,

 • Danyer, E., Aytemiz, I., Özbek, E. Ö. ve Tonay, A. M., 2013. Preliminary study on a stranding case of Mediterranean monk seal Monachus monachus (Hermann, 1779) on Antalya coast, Turkey, August 2013, Journal of Black Sea / Mediterranean Environment, C

 • Erkakan F. ve Özdemir, F., 2014. The first new cave fish species, Cobitis damlae (Teleostei: Cobitidae) from Turkey, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, C. 42, ss. 275-279,

 • Yücel, S. Yamaç, M. ve others, 2010. Selection of Streptomyces isolates from Turkish karstic caves against antibiotic resistant microorganisms, Pak J Pharm Sci, C. 23, sayı 1, ss. 1-6,

 • Yamac, M., Işık, K. ve Şahin, N., 2011. Numerical classification of streptomycetes isolated from karstic caves in Turkey, Turkish Journal of Biology, C. 35, sayı 4, ss. 473-484,

 • Sendra, A., Garay, P., Ortuño, V., Gilgado, J., Teruel, S. ve Reboleira, A. 2014. Hypogenic versus epigenic subterranean ecosystem: lessons from eastern Iberian Peninsula, International Journal of Speleology, c. 3, sayı 43, ss. 253-264,

 • Erkakan, F. ve Özdemir, F. 2014. The First New Cave Fish Species, Cobitis Damlae (Teleostei: Cobitidae) from Turkey , Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, sayı 42, ss. 275-279,

 • Aygen, T., 1984. Türkiye Mağaraları, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, 88 sayfa, Apa Ofset Basımevi, İstanbul,

 • SAYI TAM DOSYASI
  PDF Olarak Görüntüle