TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Yayının Şekli: Yıllık
Yayın Sahibi: TMMOB JMO Adına Hüseyin ALAN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Hüseyin ALAN
Yayının İdari Adresi: Hatay 2 Sokak No: 21 Kocatepe / Ankara Tel: 0 312 432 30 85 Faks: 0 312 434 23 88