TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Dünya ve Türkiye`de Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bu Çalışmalarda Kadınların Yeri

Öz: Küresel risklere açık hale gelmek bir ülkenin en büyük kâbuslarından biridir. Dünya Ekonomik Forumu`nun (WEF) 15-19 Ocak 2023’de Davos`ta yaptığı toplantıdan çıkan raporda, 2025 yılına kadar ülkeleri tehdit eden en büyük küresel riskin "yaşam maliyeti krizi" olduğu belirtiliyor. 2025 yılından sonraki küresel risklerin başında ise “iklim krizi ile mücadelede ve iklim değişimine uyumda başarısız olmak” yer alıyor. Sonraki sıralarda "doğal felaketler, aşırı iklim olayları, biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistemin çöküşü" geliyor. O halde, küresel ya da bölgesel afet risklerine karşı önlemlerin alınması, dolayısıyla etkili bir afet yönetimi bir ülke için oldukça kritik bir konu.