TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Antarktik Mikrometeoritler

Öz: Dünya`ya her yıl ortalama 10-2000 µm boyutları arasında, 40.000 ton kozmik toz gelmektedir [1,2].Yeryüzüne kadar ulaşabilen, mikroskobik boyuttaki bu tanecikler, "Kozmik Toz", "Mikrometeorit", "Yıldız Tozu" gibi isimler alır (Şekil 1).Mikrometeoritler basit olarak, birkaç yüz mikron boyutlarında, genellikle silikat minerallerinden ve camsı fazlardan bazen de sülfat, sülfit ve metallerden oluşan Dünya dışı malzemeler olarak tanımlanabilir. Bu taneler aynı meteoritlerde olduğu gibi; Ay, Mars ve Asteroit kuşağından gelmektedir. Meteoritlerden farklı olarak ise diğer gezegenlerden ve "Kuyruklu Yıldızlardan da" örnekleri yeryüzüne ulaştırabilmektedir. Mikrometeoritler, hem boyutlarından dolayı, hem daha bol bulunmalarından dolayı hem de kimyasal bileşimlerinin meteoritlerden farklı olması nedeniyle meteoritlerden farklı bir çalışma konusu olarak değerlendirilir.