TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Taşlaşmış/Silisleşmiş Ağaç Oluşumu: Türkiye`den ve Dünya`dan Örnekler

Jeolojide, "Günümüz bilimsel gözlemlerimizde işleyen aynı doğal yasaların ve süreçlerin, geçmişte evrende her zaman işlediği ve her yerde uygulandığı" varsayımından yola çıkarak; farklı jeolojik dönemlerde, volkanizma ve gömülme gibi süreçlerin etkisinde nadiren ve sınırlı alanlarda oluşan taşlaşmış ağaçlar, bulundukları bölgenin paleocoğrafik, paleobotanik ve paleoklimatolojik özelliklerini yansıtırlar. Çok özel bir fosil grubunu temsil eden taşlaşmış ağaçlar, milyonlarca yıllık yaşları, çok farklı doğal renkleri ve ağaç dokusunu içermeleri ile insanlık tarihi boyunca merak uyandırmışlardır.